Hot ITem ademt datagedrevenheid

De Amsterdamse dataspecialist Hot ITem helpt organisaties digitaal te transformeren en hun businessprocessen in te richten op basis van data van hun stakeholders. Zo bereiken bedrijven, non-profitorganisaties en overheden de felbegeerde staat van datagedrevenheid.

Hot ITem ademt datagedrevenheid

Hot ITem werkt al 24 jaar aan wendbare, datagedreven organisaties die de concurrentie voor blijven door zich snel aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Dat lukt alleen door met een scherpe bedrijfskundige blik te kijken en niet alleen technologie aan te dragen, zegt CEO Dick Mecklenfeld. “Wij beginnen altijd bij de businessdoelen en voeren een performance-analyse uit. Na zes weken weet de organisatie waar ze staat met de mensen, de IT/data, het dataplatform en het belangrijkste: de waarde voor de organisatie.”

Veel organisaties stappen nu over naar de cloud en verlaten daarmee de technologie die ze volledig in de vingers hebben, constateert CCO Rob Honing. “Zij komen makkelijk in problemen omdat er meer bij komt kijken dan alleen technologie. Met onze BizDevOps-aanpak kunnen we gecontroleerd veranderen én snelheid maken. Vanuit de businessdoelen kijken we naar de performance, wijzen we aan waar zaken beter kunnen en versnellen we die onderdelen waaruit meer waarde te halen valt. De kracht zit in de ‘Ops’; anders ben je legacy naar de cloud aan het verhuizen en dat is zonde.”

‘Niet alleen kijken waar het beter kan, maar ook naar wat er goed gaat, om te versnellen’

First time right

Een trend is het groeiende gebruik van data afkomstig uit het Internet of Things. “Wij zijn gespecialiseerd in het permanent verbeteren van processen door gebruik te maken van de data die voorhanden is. Het afleveren van pakketten door een grote pakketbezorger is daarvan een aardig voorbeeld. First time right delivery is essentieel. Inmiddels kunnen wij trefzeker voorspellen wanneer jij thuis bent. In zes tot acht weken is zo’n model klaar, maar het duurt vervolgens twee jaar voor het volledig is geïmplementeerd en dat is niet nodig met de juiste aanpak”, vertelt Mecklenfeld.

Maar ook in kortlopende trajecten springt Hot ITem bij. Voor een teleco-organisatie kwam het in actie toen dat bedrijf door corona werd geconfronteerd met leegloop onder zijn monteurs, omdat die niet meer voor klussen bij consumenten in huis terechtkonden. Honing: “Wij hebben toen razendsnel een analyse gemaakt van de plekken waar zich de grootste netwerkproblemen voordoen. De monteurs zijn daar vervolgens preventief onderhoud gaan uitvoeren. Zo is van de nood een deugd gemaakt.”

Maatschappelijke impact

De expertise van Hot ITem wordt niet alleen ingezet in het bedrijfsleven, maar ook bij overheden en bijvoorbeeld in de zorg, vertelt Honing. “Daar werken wij samen met ons zusterbedrijf Furore om de efficiency van medisch specialisten te vergroten. Die zijn nu vaak een groot deel van hun tijd bezig met niet-kritische activiteiten. Die taken wil je zo veel mogelijk uitbesteden, zodat de specialist bijvoorbeeld weer zijn vakkennis kan bijspijkeren. Voor onze medewerkers zijn dat zeer bevredigende klussen, om de maatschappelijke impact die het werk heeft.”

Enorme boost

Een vernieuwde dienstverlening van Hot ITem is Hibrid, een DataOps-specialist die ervoor zorgt dat de data van opdrachtgevers elke dag wordt verwerkt van bron tot eindproducten als dashboards, rapportages, AI-modellen en API-services. Kort gezegd: information-as-a-service. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire datateams die het databeheer verzorgen, zodat opdrachtgevers met data aan de slag kunnen zonder alle schaarse expertise zelf in huis te hebben. “We zien dat Hibrid organisaties echt ontzorgt en de klant versnelling brengt”, zegt Honing.

Een voorwaarde voor het succesvol uitbesteden van databeheer is dat de specialisten die met de data aan de slag gaan de taal van de business spreken. “Daarvoor leiden wij onze consultants zelf op; de mensen die dat kunnen zijn dungezaaid”, weet Mecklenfeld. “Dit doen we ook voor onze klanten. Zo hebben wij voor een telecomorganisatie een kleine dertig specialisten opgeleid. Die vertelden ons dat ze in acht weken meer hadden geleerd dan in vier jaar aan de universiteit. Zij hebben de opleiding al, maar wij koppelen ze aan de praktijk en een senior.”

Onlangs maakte Hot ITem bekend een tweede vestiging te openen in Zuid-Limburg, op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, een van de zeven Nederlandse hubs waar artificial intelligence wordt ingezet voor grote maatschappelijke thema’s. “Als Hot ITem zijn we partner geworden, omdat wij kunnen implementeren en de verandering begeleiden. Ons moederbedrijf Conclusion heeft internationale ambities en kijkt naar uitbreiding in België en Duitsland. Door de nabijheid van de Universiteit van Maastricht en enkele hogescholen kunnen wij mensen werven uit een vijver buiten de Randstad. Die mensen blijven dan behouden voor de regio en bovendien zijn er in de directe omgeving mooie organisaties waarvoor we graag werken.”

Recente stories