Hoofdstad zoekt altijd digitaal toptalent

Voor de twaalfhonderd IT’ers bij Gemeente Amsterdam is het werk door recente integraties steeds veelzijdiger geworden. De opgaven voor de stad betekenen ook een opgave voor HR, want de hoofdstad heeft nog meer technische mensen nodig. Met een innovatieve mindset.

Hoofdstad zoekt altijd digitaal toptalent

Dat overheidscommunicatie steeds digitaler wordt, is met name te merken in een metropool als Amsterdam. Meldingen in de openbare ruimte verlopen steeds vaker digitaal, maar dat geldt ook voor het aanvragen van subsidies en toeslagen. Tijdens de coronacrisis werden met succes alle zeilen bijgezet om de vele verzoeken voor een overbruggingskrediet van Amsterdamse zzp’ers te verwerken.

“Dat ging om tienduizenden verzoeken”, weet Mark Crooijmans, CIO en lid van het gemeentelijk managementteam van Amsterdam. “Actualiteiten als corona laten zien hoe belangrijk het is om snel en daadkrachtig het primaire proces te kunnen helpen met IT-oplossingen. Met maximale inzet van data en innovatieve digitale toepassingen.”

Nieuwe competenties

Amsterdam heeft de laatste tijd grote stappen gezet om de IT-dienstverlening aan te laten sluiten bij wat deze tijd vraagt. “Een verschuiving van on-premise naar cloud, van denken in hokjes naar werken in multidisciplinaire teams, plus een sterke focus op standaardisatie, regievoering en een geïntegreerd samenspel tussen business en digitale innovatie.”

‘Amsterdam geeft gas met digitale innovatie’

Dit zijn slechts enkele accenten uit het plan dat Crooijmans in het voorjaar aan het Amsterdamse college heeft voorgesteld. Centraal daarbij staat aansluiting van de digitale dienstverlening bij de opgaven van de stad. “Dat vergt op onderdelen andere competenties. Wij zijn continu op zoek naar digitaal toptalent.”

Boeven vangen

Het bijzondere van IT-werk voor Gemeente Amsterdam is dat het heel tastbaar is, constateert Crooijmans. “Een thema als ondermijning vereist een grondige data-analyse van misdaad in de stad. Dat motiveert enorm: je helpt mee om boeven te vangen. Meer dan ooit tevoren doet ons werk ertoe. Als i-domein voegen we door het samenspel met de business meer dan ooit waarde toe aan de stad.”

De gemeente is voor jonge ICT’ers dan ook een interessante werkgever, omdat er ruimte is voor maatschappelijke betrokkenheid en de ethische kant van technologie. Crooijmans: “Als grotere organisatie hebben we ook echt tijd en aandacht voor dit soort overkoepelende thema’s.”

Recente stories