Hoofdstad van de nieuwe natuur

Als er één Nederlandse stad is waar de economische ontwikkeling booming is, is het Lelystad. De ruime beschikbaarheid van kavels in combinatie met de goede ontsluiting via wegen, spoor, binnenvaart en het vliegveld dat klaar voor gebruik is, geven organisaties en de stad groeikracht.

Hoofdstad van de nieuwe natuur

Enorme diversiteit is de grote kracht van Lelystad. Je vindt er bedrijventerreinen en kantoorlocaties, maar ook vele vormen van ‘leisure’, een luchthaven, een groot en vooruitstrevend landbouwgebied én een haven. Daarnaast is de heersende ‘handen uit de mouwen’-mentaliteit voor veel nieuwkomers een aangename verrassing.

“De allereerste inwoners van Lelystad lieten in 1967 alles achter zich en zijn vanuit het niks het land gaan maken. Die begeisterung zit nog steeds in onze stad”, start Adam Elzakalai, wethouder Economische Zaken, waaronder luchthaven, OMALA (Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere), Flevokust, Agrifood, MRA-coördinatie, citymarketing, Lelystad Next Level-coördinatie, Wonen, Volkshuisvesting, Stadshart en Financiën (exclusief grondzaken). “Voor nieuwe bedrijven leggen we graag de rode loper uit. We behandelen initiatieven snel via het Nieuwe Initiatievenloket en zorgen dat ze een goede plek krijgen. Gelukkig is er in Lelystad nog veel mogelijk.”

Centrale ligging

Veel bedrijven wisten Lelystad de afgelopen jaren autonoom te vinden. Vanwege de centrale ligging zaten daar diverse grote logistieke partijen bij. “Lelystad is absoluut een logistieke hub. Onze luchthaven gaat ons met de wereld verbinden en er is een ‘short sea’-binnenvaarthaven, een snelweg en een goede ontsluiting naar de eerste en vierde metropool van Nederland, Amsterdam en Zwolle. Daarnaast is er een directe connectie met Noord-Holland. Puur geografisch gezien is er geen betere plek. Om de dynamiek te faciliteren willen we onze bedrijventerreinen verder optimaliseren voor bijvoorbeeld start-ups, kleinere bedrijven en campussen. Maar ook grote bedrijven zijn van harte welkom.”

‘Voor nieuwe bedrijven leggen we graag de rode loper uit en zorgen we voor een goede plek’

Inpolderen

Het gemeentebestuur van Lelystad heeft lang moeten wachten tot het echt kon gaan ontwikkelen. Planologisch gezien is de stad op dit moment nog te groot. “De Markerwaard, het gebied onder de Houtribdijk, die Enkhuizen en Lelystad verbindt, zou ooit ingepolderd worden. Daarmee zou Lelystad exact in het midden van dit nieuwe gebied hebben gelegen. In 2003 besloot het Rijk uiteindelijk om dit niet te doen. Ondertussen was er een dorpje in het zuiden van de provincie, Almere, hard op weg om de achtste stad van Nederland te worden. Zo kwam het dat Lelystad eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan is blijven lopen.”

Vaart erin

Door het rijksbesluit ontstonden er nieuwe kansen: Lelystad had ineens de beschikking over een stuk kust. “Vanaf dat moment is er vaart gezet achter de economische ontwikkeling. Ook dus de kernbeslissing om een luchthaven te openen. Al die zaken zijn langzaam maar zeker uitgewerkt. Nu is alles dusdanig volwassen, dat we de groei zien.”
Volgens Adam is de toenemende bedrijvigheid in en om Lelystad goed voelbaar. Zo is er vanwege de luchthaven een nieuwe afslag op de A6 gerealiseerd, waardoor tegelijkertijd de bedrijventerreinen beter bereikbaar zijn. Ook staat de telefoon roodgloeiend vanwege bedrijven die zich in het bedrijventerrein Flevokust Haven willen vestigen. “De verbeterde infrastructuur, maar ook de interessante kavelgroottes maken Lelystad alleen maar aantrekkelijker. Die functie als toplocatie willen we robuust naar de toekomst handhaven.”

Trekpleister

Tot voor kort was Lelystad bij het grote publiek vooral bekend vanwege Batavia Stad. Na de Efteling is dit fashion outlet center met jaarlijks 3,2 miljoen bezoekers Nederlands grootste toeristische trekpleister. “We willen breder aantrekkelijk zijn. Naast de Oostvaardersplassen zijn de Markerwadden, die volop in het nieuws zijn, een geweldige aanwinst. Een aantal ondernemers van riviercruises wil graag hun start en eindpunt in Lelystad aanbieden. En er worden nieuwe hotels gebouwd. Dit alles geeft Lelystad allure.”

Economische groei betekent werkgelegenheid. Om dit te faciliteren en vanwege het algemene woningtekort, schaalt Lelystad langzaam maar zeker het aantal woningen op van de huidige 80.000 inwoners richting de 120.00 inwoners waarop de stad oorspronkelijk is ontworpen.

Toekomst

“We staan voor de uitdaging hoe we Lelystad, ook in het kader van de energietransitie, verder vorm en inhoud gaan geven. Met alles wat je hier vindt, is Lelystad Nederland in het klein en daar willen we een succes van maken. We willen kwalitatief goede bedrijven trekken die aansluiten bij ons profiel. Denk aan innovatieve bedrijven die helpen om het bedrijfsleven meer circulair, duurzaam en klimaatadaptief te laten zijn.”
De nieuwe pay-off van Lelystad ‘Hoofdstad van de nieuwe natuur’ ondersteunt de blik naar die toekomst, aldus Adam. “We houden bij alles wat we doen rekening met de nieuwe natuur. En die luxe hebben we.”

Recente stories