Hoger rendement op digitale marketing

DQ&A Media Group geniet al bijna twaalf jaar een solide reputatie als specialist in adservertechnologie. Inmiddels is aan de dienstverlening performancemarketing toegevoegd, waarmee klanten wereldwijd een unieke combinatie van sublieme technologie en hoogwaardige advisering wordt geboden.

Binnen de digitale marketingindustrie bedient DQ&A Media Group zowel adverteerders en mediabureaus als uitgevers. Welke concrete meerwaarde heeft het specialisme performancemarketing voor deze doelgroepen? CEO van DQ&A Media Group Rick van Boekel: “Onze klanten ondervinden dagelijks grote uitdagingen op het gebied van digitale marketing en advertising. Met onze langdurige en veelzijdige ervaring zijn wij een waardevolle businesspartner voor hen, omdat we op zeer veel vragen een adequaat antwoord kunnen geven. Technische aspecten spelen daarbij steeds vaker een ondergeschikte rol – dat wij over de meest geavanceerde digitale-marketingtools beschikken is al vele jaren een algemeen bekend gegeven. Het doel van de advisering aan onze klanten is hen de mogelijkheid te bieden om het rendement op hun investeringen te verhogen. Het middel daartoe is onze langdurige kennis en ervaring op het gebied van digitale marketing en de schat aan waardevolle informatie die we daarmee hebben verzameld. Met die informatie zijn we in staat om zeer betrouwbare voorspellingen te doen over het te verwachten rendement van digitale-marketingcampagnes.”

‘Wij managen niet alleen digitale marketingcampagnes, maar zetten data om in inzichten’

Consolidatie van techniek

Hoe wordt die informatie verstrekt? Chief Marketing Officer Rob Steffe: “We bieden onze klanten met behulp van geavanceerde dashboards 24 uur per dag actuele informatie over hun bestedingen en het rendement daarvan. We combineren verschillende datastromen in één overzichtelijke interface, zodat onze klanten eenduidige informatie ontvangen en de verschillende datastromen niet zelf hoeven te analyseren en interpreteren. We noemen dat consolidatie van techniek, die tot doel heeft de informatie voor de klant zo inzichtelijk mogelijk te maken. Uiteraard kunnen klanten al jaren zelf de verschillende datastromen combineren, maar meestal uitsluitend op basis van ‘last click’. Wij kunnen echter ook putten uit veel additionele informatie, zodat de conclusies die wij trekken veelal betrouwbaarder zijn. We hebben de analyses van vele campagnes die in het verleden zijn gevoerd in een enorme database opgeslagen en kunnen daar vrijelijk over beschikken. Op basis van die analyses leveren we zeer betrouwbare prognoses voor de nieuw te voeren campagnes. We bieden onze klanten dus daadwerkelijk inzicht in de te verwachten resultaten van hun digitale-marketinginspanningen. Wij zijn de enige speler op dit gebied die dat kan beloven én waarmaken.”

Meten, weten, voorspellen

“We laten het dan ook niet bij het adagium ‘meten is weten’. Als je een betrouwbare voorspelling wilt doen over het potentieel van een digitale campagne, moet je eerst gedetailleerd weten wát je meet. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het gedrag van mensen en het wordt steeds lastiger om die factoren te interpreteren. Door daar vooraf rekening mee te houden weet je niet alleen wát je moet meten, maar ook hóe je moet meten. Wij hebben hiervoor een methode ontwikkeld die gebaseerd is op de reis die een consument op het web maakt en alles wat hij of zij daar doet. Aan de hand van deze methode kunnen we meer betrouwbare gegevens verzamelen dan we met traditionele methoden kunnen. Met traditionele methoden wordt veelal het theoretische gedrag onderzocht van een groep consumenten die in het plaatje van de beoogde doelgroep past. Door het in kaart brengen van deze digitale customer journey kunnen we het feitelijke gedrag van individuele consumenten onderzoeken en daar conclusies aan verbinden. De meerwaarde die wij daarmee aan online marketeers bieden is zeer groot.”

Kostenefficiënt

Van Boekel: “De manier waarop we werken is bovendien uiterst kostenefficiënt, aangezien wij met de combinatie van serviceprovider én solutionsprovider een totaalpropositie aanbieden. DQ&A Media Group is de enige partij in dit speelveld die van begin tot eind een digitale-marketingcampagne kan managen. Dat betekent behalve grote winst in efficiency ook een flinke kostenbesparing, omdat er nu geen noodzaak meer is om een groot aantal partijen in te schakelen. Het heeft als bijkomend voordeel dat er nog maar één partij verantwoordelijk is voor het eindresultaat, zodat de – tot nu toe – gedeelde verantwoordelijkheid niet meer door de verschillende partijen op elkaar afgeschoven wordt. Het feit dat we onze operations hebben gecentraliseerd is een bijkomende kostenbesparende factor. We zijn in vele landen actief, maar onze operations worden centraal gecoördineerd vanuit Kaapstad. Daardoor kunnen we op het gebied van opleiding, kennisdeling en communicatie veel efficiënter werken. Deze kostenbesparende factoren komen uiteraard geheel ten goede aan onze klanten, die aan DQ&A Media Group een waardevolle businesspartner in digitale marketing hebben.”

Hoger rendement op digitale marketing

Recente stories