High Performance bedrijven presteren aantoonbaar beter

Accenture ziet de recessie als een uitgelezen kans om te benadrukken dat het streven naar de hoogst haalbare prestaties nu belangrijker is dan ooit. Met het High Performance Businessmodel overtuigt Accenture organisaties van de noodzaak om te blijven investeren in innovatie en het verbeteren van de bedrijfsvoering.

“Dit is een goed moment voor ieder bedrijf, trouwens ook voor Accenture, om de zaken nog eens goed onder de loep te nemen”, stelt Managing Director Accenture Nederland Anja Groenewoud slagvaardig.

Altijd beter

“Wij zien volop kansen voor bedrijven en we beschouwen het als onze taak om die kansen te belichten. Het mooie is dat investeren in verbetering van de bedrijfsvoering vaak ook budgetneutraal kan, zodat je twee vliegen in één klap slaat: aan de ene kant hoef je niet te snijden in je budgetten en aan de andere kant schep je de voorwaarden voor groei als de economie weer aantrekt.”

Kunt u een concreet voorbeeld noemen van zo’n budgetneutrale investering? Groenewoud: “Voor een van onze klanten zijn we net gestart met een heel groot inkoopproject, waarmee we voor dat bedrijf binnen een jaar dertig miljoen euro aan out-ofpocketkosten besparen. Met dat geld gaan we vervolgens de transformatie en outsourcing van de ondersteunende diensten financieren. Concreet realiseren we voor die klant dus zowel een korte terugverdientijd als een structurele en hoogrenderende verbetering van de bedrijfsprocessen. Dit is maar één voorbeeld van de manier waarop Accenture juist in deze tijd samen met zijn klanten in staat blijkt om nóg effectiever te presteren.” Daarvoor heb je wel de juiste medewerkers nodig. Heeft Accenture die in huis? Groenewoud: “De kracht van de dienstverlening van Accenture is gebaseerd op een personeelsbestand met hooggekwalificeerde medewerkers. Onze mensen gaan het soort uitdagingen waarover we net spraken graag aan; dit is waartoe wij onze medewerkers opleiden. Iedereen vraagt zich steeds weer af hoe het beter kan.”

Onderzoek

Hoe kan het beter? Groenewoud: “Door altijd te streven naar het hoogst haalbare voor onze klanten. Dat zit bij ons in de haarvaten en met die mentaliteit benaderen wij onze klanten. Hoeveel winst je ook maakt en hoe tevreden je aandeelhouders ook zijn: het kan altijd beter. Dat blijkt juist in een tijd waarin het economische tij tegenzit. Op dit moment doen de bedrijven die consequent investeren in het verbeteren van hun prestaties het aantoonbaar beter dan bedrijven die dit veronachtzamen. De crisis kan in dit opzicht confronterend zijn; die maakt pijnlijk duidelijk waar het beter kan en moet. Kunt u die vaststelling bewijzen? Groenewoud: “De missie van Accenture is organisaties te helpen een High Performance business te worden en te blijven. Het High Performance Business Institute van Accenture voert continu onderzoek uit onder honderden bedrijven wereldwijd. De kernvraag is steeds: waarom presteert het ene bedrijf beter dan het andere en wat kunnen wij als Accenture daarvan leren om onze klanten beter te adviseren. Kort gezegd zijn High Performance bedrijven winstgevender, groeien zij sneller dan hun concurrenten en creëren ze meer ‘future value’. Dit highperformance-onderzoek is overigens door Harvard University uitgeroepen tot een van de belangrijkste initiatieven op dit gebied van de afgelopen vijfentwintig jaar.”

Toekomstige waarde

Wat betekent dat voor het Nederlandse bedrijfsleven? Groenewoud: “We werken voor bijna alle AEX-bedrijven en voor overheidsorganisaties. Accenture vindt het belangrijk dat bedrijven blijven investeren in innovaties, talentvolle medewerkers aantrekken en vasthouden, en aandacht hebben voor duurzaamheid en voor het aanboren van nieuwe markten in opkomende economieën. Vanuit dit opzicht heeft Accenture Nederland een dergelijk onderzoek uitgevoerd onder een groot aantal AEX-bedrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven weliswaar meer winst maken dan vergelijkbare bedrijven in andere indices, maar minder investeren in de toekomst. De winst wordt grotendeels uitgekeerd aan de aandeelhouders en daarbij wordt de mogelijkheid tot het creëren van toekomstige waarde veronachtzaamd. Accenture gaat dit jaar een vervolgonderzoek doen waarin de prestatie van Nederlandse bedrijven in deze recessie wordt vastgesteld. Wij denken daarmee aan te tonen dat bedrijven die in het verleden maar ook in deze tijd blijven investeren in innovaties, beter presteren dan bedrijven die kosten proberen te besparen door innovatieprojecten stop te zetten.”

Combinatie

Wat doet Accenture beter waardoor het harder groeit dan andere adviesbureaus? Groenewoud: “Het is de combinatie van het voortdurend focussen op het creëren van waarde voor onze klanten en de high performance van onze medewerkers. Accenture heeft als wereldwijde organisatie een krachtig internationaal netwerk, waardoor medewerkers over de hele wereld kennis met elkaar kunnen delen en optimaal kunnen samenwerken. We bieden veel mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke groei. We kunnen laten zien dat onze werkwijze tot snelle en effectieve resultaten leidt voor onze klanten. Dat is voor iedere hooggekwalificeerde professional uiteindelijk de werkelijke beloning: zien dat je inspanningen er daadwerkelijk toe doen. Belangrijk is ook dat de gemiddelde leeftijd van onze professionals negenentwintig jaar is, waardoor zij doorgaans flexibel zijn in de omgang met nieuwe communicatiemiddelen en snel en efficiënt kennis kunnen en willen delen.”

High Performance bedrijven presteren aantoonbaar beter

Recente stories