Het ongekende potentieel van planten

Cosun is een landbouwcoöperatie die plantaardige ingrediënten produceert voor gebruik in voeding, feed en biobased producten. Cosun streeft daarbij naar een duurzame transitie door het volledige potentieel van planten te benutten. “The plant positive way, noemen we dat.”

Het ongekende potentieel van planten

Door de groeiende bevolking en klimaatverandering neemt de voedselonzekerheid toe. Dit vraagt om een transitie van het voedselsysteem. “We zijn ervan overtuigd dat planten een duurzame toekomst voor de planeet kunnen ontsluiten”, zegt Gert Sikken, Directeur Agro Development. “Cosun heeft dan ook de ambitie om in 2030 volledig plantaardig en circulair te zijn.”

Eiwit

Cosun bestaat uit vijf businessgroepen: Cosun Beet Company, Aviko, Sensus, SVZ en Duynie Group. Er zijn zo’n negenduizend gewastelers bij de coöperatie aangesloten. Sikken: “Van oudsher verwerken we vooral aardappelen, suikerbieten en cichoreiwortels voor de productie van onder andere frites, suiker en inuline. Als moderne, toekomstgerichte coöperatie investeren we veel in innovatie, zowel op het gebied van productontwikkeling als nieuwe plantaardige productketens. We putten hierbij uit wetenschappelijk onderzoek én uit de praktijkkennis die we in de loop der tientallen jaren hebben opgedaan. Een voorbeeld: wij verwerken bieten zodanig, dat we uit de pulp een vezel winnen die wordt gebruikt bij de productie van papier. Zo is er minder houtvezel en dus minder bomenkap nodig. Bovendien verpakken we onze suiker in dit papier. Ook het loof van bieten levert kansen op: naar verwachting kunnen we er binnenkort functionele eiwitten uit winnen die een lagere CO2-footprint hebben dan dierlijk eiwit.”

‘Planten bieden de oplossing in de zoektocht naar duurzame alternatieven’

Groeikracht

“Om deze duurzame oplossingen te bieden, moeten we een rendabele teelt blijven realiseren”, zegt Sikken. “Tegelijk staan individuele telers voor uitdagingen op het gebied van rendement, bodem, plantgezondheid, biodiversiteit en maatschappelijke waardering. Om hen te helpen is Cosun gestart met Groeikracht. Dit is een open netwerk waarin we telers onderling samenbrengen, maar ook contact laten maken met andere partijen in én buiten de keten, zoals onderzoeksinstellingen en onderwijsinstanties. Via Groeikracht innoveren we onder andere in businessmodellen voor onze telers en smart farming. Groeikracht gaat uit van een creatieve synergie en een positieve collectieve flow: samen kunnen we een duurzame én rendabele toekomst bereiken.”

Betere toekomst voor onze planeet en de mens

Recente stories