Het nieuwe gemak voor mkb’ers en zzp’ers

Voor consumenten is oriënteren op verzekeringen via internet al heel normaal. Deze trend breidt zich in rap tempo uit naar zzp’ers en mkb’ers. Zo blijkt uit recent onderzoek van Allianz. “Wij spelen in op deze trend, zodat ook zakelijke relaties zich makkelijker online op verzekeringen kunnen oriënteren”, vertelt CEO Sjoerd Laarberg.

Voor Allianz, de grootste Europese verzekeraar op het gebied van schade-, inkomens- en levensverzekeringen, is de zzp- en mkb-markt een speerpunt. Het aantal zzp’ers in 2014 nam met maar liefst 144.000 toe tot 875.000, op een totaal van 1,3 miljoen bedrijven. Ruim 21% van de zzp’ers is jonger dan 35 jaar.

Uit het Allianz-onderzoek blijkt ook dat deze sterk groeiende groep zich terdege bewust is van de financiële risico’s die met ondernemen gepaard gaan, maar niet iedereen doet hier iets mee. Sjoerd Laarberg: “De verzekeringsbereidheid ligt laag. Zo heeft maar 33% van de zelfstandigen een dekking voor arbeidsongeschiktheid (AOV), terwijl ruim 55% van de zelfstandigen in het onderzoek ook aangeeft dat ze financieel risico loopt bij onverhoopte ziekte. Wij willen de drempels verlagen die ondernemers ervaren door dit besef om te zetten in een passende verzekering. Enerzijds door meer inzicht via het internet te bieden en anderzijds door gemak en eenvoud te bieden in onze oplossingen.”

 

Empoweren

Allianz, dat zijn verzekeringen hoofdzakelijk aanbiedt via intermediairs, is al een voorname speler binnen het mkb. Deze positie wil Allianz verder uitbreiden. Laarberg: “Wij willen de mkb’er en zzp’er op een doordachte wijze van dienst zijn. Niet het verzekeringsbedrijf zijn dat voorkauwt wat zij moeten willen, maar juist de expert zijn die hen bijstaat in belangrijke beslissingen. De hedendaagse technologie stelt ons in staat om meer en meer tools te ontwikkelen die inspelen op de grote vraag van deze doelgroep om verzekeringen meer inzichtelijk te maken.”

Allianz wil zijn klanten en het intermediair ‘empoweren’, zaken mogelijk maken, goed beseffend dat het verzekeringsaspect slechts een klein deel uitmaakt van het ondernemen.

‘Niet voorkauwen, maar de ondernemer bijstaan in belangrijke beslissingen’

 

Inzicht en eenvoud

Het besparen van tijd voor de ondernemer staat voorop. Neem bijvoorbeeld de AOV voor zzp’ers. “Voor het merendeel van onze klanten hebben wij de tijdrovende en ingewikkelde financiële toetsing bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen laten vervallen. Bovendien is het wijzigen van verzekerde bedragen verder vereenvoudigd. Onze AOV voor zelfstandigen krijgt dan ook de hoogste waardering, namelijk vijf sterren van MoneyView. Heel bewust kiest Allianz, volgens de wensen van ondernemers uit het onderzoek, voor zo weinig mogelijk administratieve procedures en papierwerk”, vertelt de CEO.

Naast relevante informatie per product maakt Allianz ook de premiestelling van zijn producten meer en meer online inzichtelijk. Laarberg: “We verwachten met onze aanpak een aanzienlijke toestroom van nieuwe klanten in dit segment. Enerzijds omdat deze doelgroep snel zal blijven groeien, anderzijds omdat wij steeds meer voldoen aan de specifieke wensen van deze ondernemers.”

In 2016 zet Allianz vol in op het nog meer wegnemen van drempels die verzekeringsoplossingen nu nog vaak met zich meebrengen, maar het online brengen van alle dekkingen is niet het beoogde einddoel. “Wij vinden het verstandig als ondernemers zich bij dergelijke belangrijke beslissingen laten adviseren door een onafhankelijke adviseur. Zeker als het om hun financiële toekomst gaat”, stelt Laarberg.

 

Solvabiliteit

Inzicht en gemak zijn voor ondernemers van belang, maar ook de financiële kracht van een verzekeraar blijft zeer belangrijk. “Wij gaan een langdurig commitment aan met onze klant. Dan verwacht de klant terecht dat we in de toekomst ook daadwerkelijk de verplichtingen kunnen nakomen die we aangaan. Die zekerheid krijgt hij bij ons. Ook zzp’ers en mkb’ers kunnen volledig vertrouwen op Allianz, een solide internationaal opererend bedrijf met een zeer gezonde solvabiliteit”, besluit Laarberg.

‘Advies van intermediair geeft zekerheid over financiële toekomst’

Het nieuwe gemak voor mkb’ers en zzp’ers
  • Harry van Brandenburg
  • Fjodor Buis

Recente stories