‘Het liefst hebben bedrijven een windmolen naast de deur staan’

Essent, de grootste producent van duurzame energie in Nederland, exploiteert 100% groen gas. Maar Essent loopt met meer innovaties voorop, zoals windkracht en biomassa. Van inzicht in verbruik via besparen tot 100% verduurzamen: Essent biedt het allemaal. Met één reden: de klant helpen met het thema ‘verduurzamen’.

Duurzaamheid is aan de orde van de dag. Steeds meer organisaties houden zich er intensief mee bezig. Daar speelt Essent adequaat op in. “Wij onderscheiden ons in de energiemarkt met ‘tailormade’ concepten die volledig aansluiten op de wensen van de klant. Samen met bedrijven zoeken wij naar innovatieve oplossingen om invulling te geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen”, verklaart Jacob Ruiter, directeur Essent Grootzakelijk. Bedrijven voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor een schoner milieu, maar versterken dankzij een duurzaam imago ook hun concurrentiekracht. Afnemers stellen namelijk eisen ten aanzien van duurzaam geproduceerde producten en diensten. Daarnaast schrijft wetgeving verduurzaming voor. Sectoren als overheid, zorg en onderwijs hebben daar direct mee te maken. “En wij kunnen ze daarbij helpen”, aldus Jacob Ruiter.

100% duurzaam

De zakelijke klant van Essent is divers. “Onze klanten zijn niet zomaar met elkaar te vergelijken. Iedere klant heeft andere wensen en behoeften, ook op het gebied van duurzaamheid”, legt Jacob Ruiter uit. “We zien wel dat het duurzaamheidsmotief de laatste jaren sterk aan terrein wint. We hebben er daarom voor gezorgd dat we in staat zijn om bedrijven in vijf stappen 100% duurzaam te maken, onder andere dankzij Groen Gas en Windkracht 220.” Deze twee producten zijn voor de volle 100% in Nederland opgewekt. Jacob Ruiter: “Bedrijven willen juist laten zien dat ze een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. Het liefst hebben ze een windmolen naast de deur staan.”

De klant centraal

“Belangrijke klanten van Essent Grootzakelijk hebben verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Duurzaamheid is onderdeel van hun imago. Onze duurzame producten, zoals Groen Gas, helpen daarbij. De Gulpener Bierbrouwerij is daar een goed voorbeeld van”, aldus Jacob Ruiter. “Zij produceren namelijk ‘groene’ biertjes.” Ook op het gebied van service en coaching wil Essent Grootzakelijk onbetwist commercieel leider zijn. “Wij willen de klant in staat stellen bewust om te gaan met energie. Daarvoor bieden wij de EnergieScan en de EnergieCoach. De scan geeft inzicht in het energieverbruik en mogelijkheden om energie te besparen. De EnergieCoach gaat nog een stap verder: hij of zij helpt daadwerkelijk met het doorvoeren van de benodigde maatregelen. Ook deze diensten dragen bij aan verduurzaming”, motiveert Jacob Ruiter.

Actieve rol

“We onderscheiden ons in het meedenken over innovatieve oplossingen”, stelt Jacob Ruiter vast. “Zo bieden we een bedrijf bijvoorbeeld energiezuinige lampen inclusief adapter, zodat ze hun armaturen niet hoeven te verwisselen. En we helpen boeren bij het verwerken van het gas dat ze op basis van onder andere koeienmest hebben geproduceerd in hun vergistingsinstallaties, zodat het Groen Gas wordt. Ook op het gebied van service innoveren we continu.” Zo heeft de klant dankzij de Energie Monitor van Essent direct inzicht in zijn energieverbruik en CO2-uitstoot. “Met deze dienst zijn wij uniek in de markt. Zijn er overschrijdingen? Een snelle signalering volgt.” Een andere innovatieve dienst van Essent Grootzakelijk is Telefacing. Deze dienst maakt het mogelijk om op afstand goed te communiceren. “De klant en accountmanager kunnen elkaar op het scherm zien en tegelijkertijd dezelfde overzichten bekijken. Denk bijvoorbeeld aan de prijsontwikkelingen van CO2 en gas. Zo voldoen wij aan de behoefte van transparantie. Zonder reizen voorkomen we bovendien CO2-uitstoot”, stelt Jacob Ruiter tevreden vast. Uiteindelijk doel is het invullen van zo veel mogelijk klantwensen.

Voorbeeldfunctie Essent

Stimuleren van duurzaam ondernemen door klanten is een mooi streven. Zo ook actief bezig zijn met de ontwikkeling van innovaties ter verbetering van het milieu. Maar zelf geeft Essent met zijn medewerkers ook invulling aan het duurzame werken. “Geen vijf dagen aanwezig op het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch, maar maximaal drie. Daarmee zetten we een forse stap richting vermindering van CO2-uitstoot. Voor ons personeel hebben we auto’s op Groen Gas en elektriciteit. Die wagens kunnen overigens opgeladen worden bij het toenemende aantal laadpalen, die Essent door het land heen plaatst. Ook zo’n innovatie waar Essent een belangrijke rol in speelt”, aldus Jacob Ruiter.

Essent blijft vooroplopen in het bedenken van slimme oplossingen. De slogan ‘Essent levert’ geeft het onderscheid in het concurrentieveld perfect weer. Niet alleen beloften en klantenwensen waarmaken, maar ook een schonere wereld.

‘Het liefst hebben bedrijven een windmolen naast de deur staan’
  • Harry van Brandenburg
  • Fjodor Buis

Recente stories