Het belang van de menselijke component

Quint Wellington Redwood is een toonaangevend, onafhankelijk managementadviesbureau dat zich volledig toelegt op het oplossen van IT-gerelateerde organisatievraagstukken. De dienstverlening is grensoverschrijdend en strekt zich uit over negenenveertig landen en vier continenten. Quint richt zich in het bijzonder op strategie, sourcing, regie en IT-performance- en informatiemanagement.

Quint is een adviesbureau van Nederlandse oorsprong en richt zich op het niet-technische IT-vlak. Managing partner Maurice Boon vertelt wat de corebusiness van Quint inhoudt: “Wij adviseren onze opdrachtgevers eigenlijk om de aanwending van IT te optimaliseren. We voegen geen technische componenten toe, maar richten ons met name op het gebied van de inrichting van IT-organisaties, het begeleiden van performance verbetertrajecten, outsourcing en het inrichten van regieorganisaties.”

 

Lean en performance

Lean IT is een aanpak die IT-organisaties kunnen inzetten om hun effectiviteit en prestaties te verbeteren, kosten te besparen, het rendement te verhogen en last but not least de focus op de klant te richten. Boon zegt hierover: “Een heel belangrijke component in wat wij doen is de menselijke component. Wij geloven niet zozeer in de puur technische en procesmatige insteek, maar meer in het feit dat het de leidinggevenden én de medewerkers zelf zijn die het verschil maken. Zo helpen wij leidinggevenden om zich continu bewust te zijn van wat de toegevoegde waarde is die zij aan hun afnemers leveren, en hun keuzes en beslissingen daarop te baseren. En daarbij steeds in contact te blijven met hun medewerkers: ‘werkvloeren’ noemen wij dat. Want het zijn uiteindelijk de medewerkers die dagelijks in contact staan met de klant, die weten waar de huidige knelpunten en dus ook verbeterpunten liggen. Wat wij met onze aanpak in feite doen is op basis van Lean vooral te kijken naar de manier waarop IT-organisaties worden bestuurd en of dat vanuit prestatiegerichtheid en gebruikersperspectief plaatsvindt. Dat is wat volgens ons uiteindelijk leidt tot de ultieme (en kosteneffectieve) alignment tussen business en IT.”

 

Outsourcing

Met het Sourcing Assessment geeft Quint in een korte tijd inzicht in de effectiviteit van bestaande sourcingrelaties (zowel intern als extern), in belangrijke verbeterpunten en in de mate waarin nieuwe diensten zijn uit te besteden. Boon zegt hierover: “De adviezen die we geven op het gebied van sourcing zullen niet altijd leiden tot uitbesteding. Centraal in ons advies staat dat een uitbestedingsrelatie ook na contractondertekening succesvol moet kunnen zijn. Het komt regelmatig voor dat wij opdrachtgevers adviseren om (nog) niet uit te besteden omdat hun eigenlijke doelstellingen door andere (minder risicovolle) oplossingen beter kunnen worden gerealiseerd. Ook de volwassenheid van de opdrachtgever als het gaat om regievoering op externe IT-leveranciers speelt bij een uitbestedingskeuze een belangrijke rol. In het geval dat uitbesteding de beste keuze is, zijn wij bereid om ons te committeren aan het succes van een uitbestedingsrelatie. We vragen onze opdrachtgevers ditzelfde te doen door vooraf te investeren in de groei van de volwassenheid van hun eigen regieorganisatie.”

 

Performance Based Regie

Quint heeft een op performance gerichte aanpak voor de implementatie en uitvoering van regie ontwikkeld. Boon: “Performance Based Regie past bij de Lean-aanpak en houdt in dat je van tevoren weet waarom je iets doet. Uiteindelijk gaat het om resultaatgerichtheid en om de regie, zeker als je praat over de uitbesteding. Negen van de tien bedrijven zijn daarmee heel procesmatig bezig en wij stellen niet primair het proces centraal, maar het resultaat. Daardoor maken wij onszelf vanuit het opdrachtgeversperspectief afrekenbaar.”

 

Tot slot wil Maurice Boon nog de identiteit van Quint en de daaruit voortvloeiende werkwijze benadrukken: “Quint is van origine Nederlands, en dat geldt maar voor weinig bedrijven op ons vakgebied. In plaats van een harde Angelsaksische werkwijze waarbij aansprakelijkheid- en boeteclausules vaak een basis vormen voor samenwerking, neigen wij eerder naar samenwerkingsafspraken op basis van resultaatverantwoordelijkheid. Hierbij committeren wij ons aan concrete doelstellingen en resultaten die wij met onze opdrachtgevers afspreken. Dat hierbij niet alles vooraf voorspelbaar en qua risico in te kaderen is, begrijpen wij als geen ander, maar dit weerhoudt ons er niet van om resultaatgericht opdrachten te realiseren.”

Het belang van de menselijke component

Recente stories