Het ándere netwerk van hoog opgeleid talent

Randstad Professionals is een van de jongste loten aan de inmiddels 51 jaar oude stam. De activiteiten spitsen zich toe op het bemiddelen tussen hoogopgeleide interimmers met minimaal één jaar werkervaring en opdrachtgevers. Daarbij maakt Randstad Professionals onder meer gebruik van een ‘ander’ netwerk.

Randstad Professionals dekt samen met Randstad Search & Selection en Randstad Graduates de gehele markt van hoog opgeleiden af. Eerstgenoemde bemiddelt voor interimopdrachten, terwijl Randstad Graduates traineeships en startersbanen zoekt voor talentvolle laatstejaars (master)studenten. Search & Selection richt zich op vaste functies. “Gezamenlijk putten we uit een netwerk dat anders en veel groter is dan het netwerk dat iedereen al kent”, aldus directeur Bjørn Toonen. “Ten opzichte van vergelijkbare aanbieders in dit segment onderscheidt Randstad Professionals zich nadrukkelijk omdat we ook kijken naar de veel grotere schil om het bekende netwerk heen. Daarin bevinden zich hoogopgeleide en ervaren professionals die niet direct zo in het oog lopen, maar over dezelfde talenten beschikken als de professionals in het bekende netwerk.”

Latent werkzoekenden

Hoe weet u dat zij over dezelfde talenten beschikken? Toonen: “De bewijsvoering van de effectiviteit van dit concept ligt in de vele succesvolle praktijkvoorbeelden. Zo hebben we onlangs voor een grote Nederlandse multinational vijftien internationale posities ingevuld, waarbij we ook onze buitenlandse vestigingen hebben ingeschakeld. We hebben daarmee tijdens het gehele traject onze opdrachtgever volledig kunnen ontzorgen door alle assessments en interviews te coördineren en uiteindelijk alle vacatures met de juiste personen in te vullen. We werken overal ter wereld op deze efficiënte manier, zodat opdrachtgevers en kandidaten in elk denkbaar land precies weten wat ze van ons kunnen verwachten. Uiteraard zetten we dit concept ook in voor niet-internationaal opererende bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.”

Betekent dit nieuwe concept een accentverschuiving naar een andere vorm van bemiddeling? Toonen: “Randstad Professionals maakt inderdaad een duidelijke beweging richting latent werkzoekenden. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 10% van de hoogopgeleide beroepsbevolking actief werkzoekend is, terwijl meer dan 50% latent werkzoekend is. Dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hebben vastgesteld dat zij binnen de organisatie waarin zij werken op een bepaald moment niet meer zullen doorgroeien. Ze zijn dus niet ontevreden over hun huidige positie en ze functioneren prima, maar ze realiseren zich dat ze op termijn ergens anders wél een nieuwe carrièrestap kunnen zetten. Deze talenten komen via ons andere netwerk naar ons toe, omdat ze weten dat wij ze kunnen helpen om hun ambities te realiseren. Dit is ook interessant voor onze opdrachtgevers, omdat deze mensen daadwerkelijk toegevoegde waarde kunnen bieden binnen hun organisatie.”

‘We kijken verder dan de overbeviste vijver van het bekende netwerk’

Toekomst

“Vanuit onze positie als een van ’s werelds grootste aanbieders van tijdelijk werk volgen we ‘het andere netwerk’ nauwlettend. We bieden ook onze opdrachtgevers toegang tot dit netwerk, zodat zij zich niet hoeven te beperken tot de overbeviste vijver van het bekende netwerk. Onze consultants spreken wekelijks vele potentiële kandidaten over hun toekomstplannen en ambities. Daarmee houden ze voortdurend het profiel van elke kandidaat actueel, zodat die als het ware direct uit de startblokken kan gaan op het moment dat de voor hem of haar ideale vacature zich aandient. Van groot belang is daarbij dat alle consultants specialist zijn in hun vakgebieden. Vaak hebben ze daarin zelf al een carrière achter de rug, waardoor ze én precies de taal spreken van de kandidaat die in dat vakgebied actief is én de kandidaat goed kunnen beoordelen. We richten ons op alle basisfuncties die binnen elke organisatie een rol spelen. Concreet zijn we actief op de gebieden Finance, IT, Legal, Engineering, Public, HR, Banking, Customer Contact en Healthcare.”

Gaat het alleen om bemiddeling of ook om training en carrièrebegeleiding? Toonen: “Onze kracht zit in het herkennen van talent en het intensief begeleiden daarvan om het vervolgens op de juiste plek tot ontplooiing te laten komen. Randstad Professionals matcht op drie niveaus: capaciteiten, competenties en cultuur. Daar gaat een uitgebreid assessment aan vooraf, waarin wij inzicht krijgen in het potentieel van de kandidaat. Vaak blijken mensen die een net iets andere opleiding of achtergrond hebben je te verrassen omdat zij over een enorm lerend vermogen en een grote flexibiliteit beschikken. Daardoor ontwikkelen zij zich meestal veel sneller dan vergelijkbare professionals. Onze opdrachtgevers zoeken kandidaten die gemiddeld zes tot negen maanden inzetbaar zijn. Juist voor deze interimmers geldt dat onze opdrachtgevers veel profijt kunnen hebben van snel lerende en flexibele professionals. Essentieel in het proces is dat alle partijen er voordeel bij hebben. De kandidaat, die zijn talent werkelijk kan benutten en met passie en optimale motivatie zijn werkelijke roeping kan volgen. De opdrachtgever, die een veel grotere keuze krijgt aan kwalitatief hoogwaardige en uiterst gemotiveerde kandidaten. En natuurlijk wijzelf, omdat we veel meer opdrachtgevers en kandidaten met elkaar kunnen matchen dan wanneer we uitsluitend uit het bekende netwerk zouden putten. Bovendien stellen we op deze manier voor alle partijen de toekomst veilig, omdat we voorzien dat het toch al krappe aanbod van professionals door de vergrijzing alleen maar verder zal afnemen.”

Het ándere netwerk van hoog opgeleid talent

Recente stories