Hein Müskens – Uitdagende werkomgeving voor regienemende IT’ers

De IT-reorganisatie is achter de rug. Nu staat een efficiënt opererende IT-organisatie voor een uitdagende missie: verder invulling geven aan de omslag naar een klantgerichte oriëntatie bij Essent. De nadruk ligt op continu innoveren, een belangrijk beleidsspeerpunt in een modern bedrijf dat transparantie in alle facetten waarmaakt.

Energieleverancier Essent, die hoofdzakelijk gas en elektriciteit aan consumenten en bedrijven in Nederland en België levert, transformeert naar een uiterst klantgericht bedrijf. Waarde toevoegen luidt het nieuwe credo, zorgvuldig afgestemd op elk specifiek klantsegment. De dienstverlening breidt zich in rap tempo uit met een sterk toenemend aantal additionele producten in en om het huis, dat moet zorgen voor een structureel lagere energienota. Dit varieert van zonnepanelen en isolatieproducten tot de meest innovatieve E-thermostaten, waaronder de veelbelovende Nest Learning Thermostaat. Hein Müskens, directeur IT: “Bij zowel alle transformatieprocessen als bij alle innovaties speelt IT een essentiële rol. De positionering van IT binnen Essent is onderkend als een business enabler en cruciaal voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen.”

‘De ander helpen succesvol te zijn, is belangrijk bij Essent’

Focus op retail

Bij Essent ligt de focus steeds meer op retail. De overname door RWE heeft het centraliseren van basistaken mogelijk gemaakt. De 3600 werknemers tellende organisatie is op deze wijze makkelijker te sturen en kan zo haar aandacht richten op het optimaal servicen van klanten. “In de nieuwe realiteit moeten we sneller schakelen in het belang van de klant. En niet alleen de cost to change, maar ook de cost to run moeten nog verder omlaag. De druk op IT is hoog, gedreven door de snel veranderende energiemarkt, waarbij naar nieuwe verdienmodellen getransformeerd dient te worden. Voor IT ligt hier juist een mooie uitdaging”, legt Hein Müskens uit. “In de praktijk betekent dit dat we voor de hosting van de landschappen meer gebruik maken van clouddiensten, alsook van de grote datacenters van het moederbedrijf RWE. Onze verschillende IT-architecturen zijn nu nog te statisch, inflexibel en daardoor prijzig in onderhoud. We zitten nu in de fase dat we een andere architectuurvisie ontwikkelen, inspelend op het centraal stellen van de klant in business-to-business en business-to-consumer, met een verregaande online-isering van de diensten”, benadrukt de ambitieuze IT-directeur.

Regienemers

De IT-organisatie van Essent is in nog geen driekwart jaar tijd teruggebracht van ruim 300 naar 180 werknemers. Managementlagen zijn verdwenen en de efficiency is toegenomen. Een uitdagende omgeving voor nieuwe ICT’ers, zeker met het oog op de nog te ontwikkelen architectuurvisie. “Daarmee willen we niet in alle segmenten tegelijk beginnen en uiteraard de regie in eigen beheer houden. We hebben niet de ambitie om alles zelf te doen, maar maken gebruik van ICT’ers met diepe kennis en kunde die graag de regie willen nemen. Ervaring met de omslag van een productgerichte naar een klantgerichte organisatie zien wij als een belangrijke toegevoegde waarde”, motiveert de aimabele directeur. Ook de IT-afdeling sluit aan op de slogan ‘Essent levert’. Of medewerkers nu werken in development of in operations, waarmaken wat beloofd wordt staat meer dan ooit centraal bij het sterk in ontwikkeling zijnde Essent. Zo ook een extra stapje willen doen om doelstellingen te bereiken én de instelling de ander te helpen om succesvol te zijn. De projecten spreken stuk voor stuk tot de verbeelding van de IT’er. Denk bijvoorbeeld aan innovaties als de Nest-thermostaat, de talrijke duurzaamheidsprojecten en de teruglevering van zonne-energie voor houders van zonnepanelen. Maar zeker ook de ophanden zijnde innovaties rondom Smart Home en verdere uitwerking van de toekomstige architectuurvisies van Essent zijn interessant.

Winning Workplace Award

Wie het pand van Essent in Den Bosch bezoekt, beleeft onmiddellijk hoe mooi transparantie kan zijn. Het sfeerrijke open kantoor, dat bekroond is met de Winning Workplace Award, heeft flexibele werkplekken en is ingericht met veel glazen wanden. De modern uitgeruste locatie ademt veel dynamiek. “Dit is een ideaal werkklimaat waarin niemand een eigen werkplek heeft. Bovendien hebben medewerkers de vrijheid om een of twee dagen thuis te werken”, vertelt Hein Müskens, die het na twee jaar dienstverband uitstekend naar zijn zin heeft. Ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Essent daadwerkelijk waarmaakt spreekt hem aan. “Neem bijvoorbeeld het project met ‘Close the gap’ in Tanzania. Essent werkt met deze organisatie samen door jaarlijks oude laptops, desktops, monitoren, printers en servers te leveren aan scholieren. Onlangs is Essent genomineerd voor de Computable Award voor ‘Meest maatschappelijk verantwoorde IT-onderneming 2014’. In een project samen met ‘Close the gap’ hebben medewerkers van Essent op locatie zorg gedragen voor het ontwerp en helpen ze met het beheer van het mobiele computerlab op zonnestroom”, stelt Hein Müskens tevreden vast. Kortom, voor nieuwe IT’ers zijn én blijven er legio innovatieve mogelijkheden bij Essent. Ook voor gedreven IT’ers met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Hein Müskens – Uitdagende werkomgeving voor regienemende IT’ers

Recente stories