Grote kennis van ICT-infrastructuren

Simac Techniek NV, opgericht in 1971 en sinds 1986 genoteerd aan de beurs in Amsterdam, is een technologiebedrijf actief in de Benelux. Simac levert en beheert bij middelgrote en grote organisaties hoogwaardige technologie ter verbetering van de bedrijfsprocessen.

“Wij beheren de ICT-infrastructuur van onze klanten”, zegt directeur Bernard Dortmans van Simac. “In de zin van bouwen, beheren en exploiteren. Onze grotere klanten nemen meerdere diensten van ons af, zoals werkplekbeheer en serverbeheer. We streven daarbij naar kwaliteit en een hoge klanttevredenheid. We zorgen er dan ook voor dat we niet alleen onze verplichtingen nakomen, maar ook flexibiliteit en extra ondersteuning leveren.”

“ICT is tegenwoordig van levensbelang voor onze klanten”, vult CEO Eric van Schagen aan. “De ICT moet altijd werken en wij zorgen daarvoor. Betrouwbaarheid is voor de klant het belangrijkste en daarnaast wil hij wel de ICT voortdurend kunnen aanpassen aan zijn organisatie. Het is heel simpel: het moet het gewoon doen. Maar daar is heel wat verschillende kennis voor vereist. Ik denk dat wij die kennis gecombineerd in huis hebben.”

Outsourcing en positionering

Simac ziet outsourcing als een vorm van positionering in de beheermarkt. Dortmans: “Dat betekent ook dat je in voorkomende gevallen de ICT-infrastructuur, inclusief mensen en middelen, overneemt van de opdrachtgever. Wij vinden het erg belangrijk dat we goed kunnen doorgronden hoe afhankelijk de klant is van z’n ICT-infrastructuur en hoe we daar technisch en zo professioneel mogelijk op moeten reageren. Dat kan heel verschillend zijn bij een bank, een onderwijsinstelling of een producent. Kennis van de klant is heel belangrijk bij outsourcing.”

Van Schagen benadrukt hierbij dat de klanten van Simac drie dingen mogen verwachten: “Ten eerste zorgen wij voor een uiterst betrouwbare ICT-infrastructuur, ten tweede denken wij mee over de totale operationele jaarkosten die zo laag mogelijk moeten zijn en ten derde denken wij mee hoe ICT in de dagelijkse bedrijfsvoering een hulp en een verbetering kan zijn.”

De contractportefeuille van Simac ziet er dan ook zeer goed uit. De laatste jaren heeft Simac een groei van gemiddeld vijftien procent doorgemaakt. Aan de ene kant heeft dit te maken met nieuwe contracten, maar ook bestaande klanten continueren hun contracten. Ook in de projectenmarkt maakt Simac dit jaar een mooie groei door.

‘Simac bestaat bij de gratie van de mensen die er werken; dat is de sleutel van ons succes’

Networking en connectivity

Simac focust zich in belangrijke mate op networking en connectivity. Dortmans legt dit uit: “Wij zijn oorspronkelijk een datacommunicatie- en telematicabedrijf. We hebben diverse kennisclusters, en networking en connectivity zijn nog steeds belangrijke pijlers van ons bedrijf. De behoefte aan het netwerk en de beschikbaarheid groeit snel. Dat houdt in dat je connectivity en je netwerk binnen de organisatie steeds crucialer worden.”

Van Schagen: “Connectivity en networking zijn de basis van al ons denken en onze activiteiten. Al onze applicaties bedenken wij vanuit de netwerkgedachte.”

Simac scoort bijzonder goed in externe onderzoeken qua kwaliteit en klanttevredenheid. Dortmans zegt daarover: “Wij meten de klanttevredenheid en scoren daarin zeer positief. De afgelopen jaren hadden we al goede scores en we spelen ook in op allerlei ontwikkelingen. Wij worden als erg betrouwbaar ervaren. Dat kunnen we ook waarmaken en daar zijn we erg trots op. Het kan altijd beter, maar om op dit niveau te blijven, moet je ook bezig blijven met die klanttevredenheid.”

Vernieuwing en creativiteit

Simac heeft ook de ambitie om jongere medewerkers binnen het bedrijf te halen. Bernard Dortmans verklaart dit: “Innovatie is ontzettend belangrijk. Wij richten ons dan ook op voldoende instroom van nieuwe mensen en dan juist vanwege de creativiteit en innovativiteit die ze met zich meebrengen. Wij werken samen met verschillende onderwijsinstellingen om al door middel van stage- en afstudeeropdrachten mensen proberen binnen te krijgen. Daar zit altijd een aantal potentials tussen: jonge mensen die zich heel snel ontwikkelen en vertrouwenspersonen worden van klanten.”

Van Schagen heeft geconstateerd dat jonge mensen niet vragen om vernieuwing, maar het gewoon doen: “Je ziet toch dat de marktdruk in de afgelopen tien jaar in de ICT-infrastructuurbusiness is toegenomen. Daardoor is ook de gemiddelde leeftijd bij veel bedrijven hoger geworden. Voor het eerst zien we nu weer een teruggang daarin. Het is heel belangrijk om te groeien, waardoor die jonge mensen weer kunnen worden aangenomen. Ze geven toch een stuk inspiratie in het bedrijf. Het is heel belangrijk om de juiste mix te hebben.”

Simac viert dit jaar zijn veertigjarig bestaan, maar Eric van Schagen wil daar toch niet al te lang bij stilstaan: “Wij zijn er natuurlijk erg trots op dat wij als hightechbedrijf al veertig jaar bestaan. We hebben onze pieken en dalen gehad, maar we hebben steeds overleefd omdat we altijd stappen omhoog hebben gedaan. We kijken vooral vooruit en volgend jaar gaan we er gewoon weer tegenaan. Vanaf morgen kun je alles weer beter doen. Maar het bedrijf bestaat bij de gratie van de mensen die er werken; het is te danken aan al die gemotiveerde mensen. Dat is essentieel en de sleutel van ons succes.”

Grote kennis van ICT-infrastructuren

Recente stories