Groen herstel doe je samen

“Bijdragen aan het op duurzame wijze herstarten van de economie om daarmee de energietransitie en het pad naar het bereiken van de doelstellingen in het Klimaatakkoord te versnellen. Dat is groene groei voor Shell”, aldus Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland.

Groen herstel doe je samen

“De door de Dutch Sustainable Growth Coalition opgestelde en door honderden bedrijven ondertekende verklaring laat zien dat we het samen willen doen. Samen kiezen voor groen herstel en samen daarin investeren.”

Groene groei

In Nederland werkt Shell aan een groot aantal projecten. Een voorbeeld is de aanstaande bouw van het windpark Hollandse Kust Noord, dat in 2023 in gebruik genomen moet gaan worden. Van Loon: “Om een idee te geven: het windpark heeft een geïnstalleerd vermogen genoeg om een equivalent van 1 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien. Het integreren van deze elektriciteit in het nationale energiesysteem vereist nieuwe technologieën en dus innovatie.”

‘Het gaat erom integraal te denken, om de hele waardeketen dicht bij elkaar te brengen’

Een ander voorbeeld is een groene waterstoffabriek nabij Rotterdam. Van Loon: “Samen met partners willen we een groene waterstofhub creëren in de Rotterdamse haven. Shell heeft de ambitie om op de Tweede Maasvlakte groene waterstof te gaan produceren met behulp van groene stroom uit windenergie. En wat denk je van NortH2, het ambitieuze en grootste groene waterstofproject van Europa? Groene waterstofproductie van 800.000 ton in 2040 kan ongeveer 7 megaton CO2-uitstoot per jaar schelen. Daarnaast vinden ondernemers en huishoudens intussen snelladers bij onze Shell-servicestations. Verder bouwt Shell Moerdijk aan een toekomst met minder uitstoot. Natuurlijk komt R&D volop aan bod, zoals in een innovatief e-Refinery-project, in samenwerking met TU Delft.”

Ondernemende overheid

Groen herstel vraagt om een ondernemende overheid en EU. Van Loon licht toe: “De nieuwe manier is om integraal te denken, samen te werken om zo de hele waardeketen dicht bij elkaar te brengen, inclusief overheid, concurrenten, toeleveranciers en klanten. Door de schaalgrootte vooraf te bepalen en transparant te zijn, komt het Klimaatakkoord in zicht, mede dankzij de brede steun. Waar wij innovatieve producten ontwikkelen die lager zijn in CO2-footprint, neemt de overheid verantwoordelijkheid voor de juiste prikkels en het op tijd beschikbaar maken van de publieke infrastructuur. Zo kunnen we samen sneller gaan en de kosten beheersbaar houden.”

Recente stories