Goed scoren met outsourcen facilitymanagement

Kosten- en risicoreductie van de facilitaire organisatie. Geen enkele bestuurder peinst erover om dergelijke kansen te laten liggen. De meeste AEX-bedrijven zijn inmiddels de weg van het outsourcen ingeslagen. Directeur John de Rooy van ISS Integrated Facility Services: “Wij nemen personeel over, verhogen de flexibiliteit én leveren flinke kostenbesparing.”

Op het gebied van facilitaire dienstverlening werken bedrijven doorgaans met veel verschillende single service suppliers. ISS Facility Services, dat ooit met schoonmaken startte, biedt daarentegen het totale pakket, tot en met catering en washroomservices. Het bedrijf is sterk internationaal georiënteerd. Directeur Peter van der Vorm: “ISS Facility Services is in 53 landen actief met maar liefst 500.000 medewerkers op de loonlijst. In Nederland telt onze organisatie circa 18.000 personeelsleden.”

Acht jaar geleden startten zij met het succesvolle concept ‘geïntegreerde facilitaire dienstverlenging’. “We hebben een sterk vereenvoudigd managementmodel ontwikkeld met één centraal aanspreekpunt bij de klant. Wij brengen niet alleen de kosten naar beneden, maar verhogen ook de kwaliteit van diensten. Dit is te danken aan onze brede expertise in alle takken van de facilitaire dienstverlening. Zo realiseren we substantiële winst voor de klant.” 

Kennis én flexibiliteit

De schaalgrootte van ISS heeft ertoe geleid dat het over enorm veel specialistische kennis beschikt. John de Rooy: “Wij zien een toenemende behoefte aan facilitaire kennis bij bedrijven. Daar spelen wij op in door alle trends op de voet te volgen. Denk aan technische ontwikkelingen, maar ook in alle complexe wet- en regelgeving zijn wij volledig thuis. Bovendien ervaren bedrijven, zeker bij groei, gebrek aan overzicht en flexibiliteit in facilitaire kosten. Ons concept ‘geïntegreerde facilitaire dienstverlenging’ is hierop perfect afgestemd.” ISS neemt het facilitaire personeel van de klant in dienst en is vervolgens verantwoordelijk voor het management en de dagelijkse uitvoering bij de klant. Een facilitair manager van ISS stuurt op locatie van de klant het facilitaire team aan. “Structurele kosten kunnen wij zo in één klap verlagen. De inzet van personeel is flexibel. Zijn er mensen te veel? Wij kunnen gemakkelijk schuiven van het ene naar het andere bedrijf. Bij een bedrijf van een beetje omvang gaat het al snel om enorme bedragen. Zo garanderen wij met dit concept een kostenreductie van minimaal 15%. En een aanzienlijke vermindering van bedrijfsrisico’s”, motiveert John de Rooy.

Totaaloverzicht terug

Waarin zit precies de winst bij dit nieuwe concept? “Het zit ’m in de vereenvoudiging van aansturing”, legt Peter van der Vorm uit. “Wij brengen het totaaloverzicht terug bij de klant. Met heldere rapportages. Dankzij ons beproefde businessmodel, ontleend aan internationale best practices, kunnen managers zo gemakkelijk sturen op facilitaire kosten.” Ook de administratie van de klant vereenvoudigt. Een enkele maandelijkse totaalfactuur kan in principe de honderden en soms wel duizenden facturen vervangen bij ‘geïntegreerde facilitaire dienstverlenging’ van ISS. “Dat scheelt administratieve aandacht”, vult John de Rooy aan. De voordelen van schaalvergroting reiken echter verder. Zo traint ISS de (over te nemen) medewerkers volgens hoge standaarden. Iedereen krijgt de training ‘klantgerichte attitude’, tailormade volgens de spelregels van de klant. “Vanzelfsprekend wordt de dienstverlening vastgelegd in service level agreements (SLA’s). Wij hebben de ervaring hoe mensen hierop goed aan te sturen. Voor de klant een hele zorg minder. Die kan zich meer op zijn corebusiness richten”, concludeert Peter van der Vorm.

Internationale dimensie

Belangrijk is de internationale dimensie die ISS toevoegt. Multinationale bedrijven die met het geïntegreerde concept werken ervaren de voordelen terdege. ISS is de enige in Nederland die dit kan bieden. John de Rooy: “We hebben internationale contracten met bedrijven als Citibank, Nielsen, Falck Nutec en een Amerikaanse multinational in de informatietechnologie. Deze contracten managen we internationaal. Dankzij onze vele buitenlandse vestigingen kunnen we hier op efficiënte wijze invulling aan geven.” De internationale dimensie biedt relevante voordelen op het terrein van duurzaamheid. Dit actuele thema heeft geresulteerd in de oprichting van het platform One Planet Facilities. Zowel bij ontwerp, bouw, onderhoud als exploitatie van gebouwen is ISS bewust bezig met het begrip duurzaamheid. Dit varieert van afbreekbare schoonmaakmiddelen en energiebesparing tot het omzetten van afval in energie. In dit licht wordt ISS steeds vaker betrokken bij de nieuwbouwplannen van klanten. “In de tekentafelfase denken wij mee over de inrichting van een gebouw. Wat zijn de logische patronen? Wat is de beste positionering van het bedrijfsrestaurant? Maar we adviseren bijvoorbeeld ook over het afvalmanagement en hoe zo efficiënt mogelijk om te gaan met arbeid en energie. Zo kunnen wij inzicht geven in de kosten over een periode van 25 jaar”, vertelt John de Rooy trots.

ISS doet veel voor een schonere planeet. Samen met een klant werkt de multinational aan een noviteit: het monitoren van duurzaamheid. “Zo maken we de voordelen meetbaar”, licht Peter van der Vorm toe, die benadrukt dat ISS volgens internationaal geformuleerd beleid koploper wil zijn in (duurzame) innovaties. ISS als outsourcingpartner biedt zo nogal wat voordelen. Niet alleen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar deze bedrijven komen straks ook sterker uit de crisis. Efficiëntere bedrijfsvoering, meer concurrentiekracht!

 

[adres]

ISS Facility Services

Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern

3454 PV De Meern

Telefoon: (030) 242 43 44

E-mail: info@nl.issworld.com

www.nl.issworld.com

 

[zoekwoorden:]

ISS

facilitymanagement

Integrated Facility Services

outsourcen

marktleider facilitair

duurzaamheid

Goed scoren met outsourcen facilitymanagement
  • Harry van Brandenburg
  • Fjodor Buis

Recente stories