Goed gefinancierd de crisis door

Werkkapitaal lastig te financieren? Niet wat ABN AMRO Commercial Finance (ACF) betreft. Met maatwerkoplossingen creëert ACF de financiële ruimte die ondernemers juist nu zo hard nodig hebben. “Onze dienstverlening blijkt uiterst crisisbestendig”, zegt CEO Luuc Mannaerts.

Commercial finance is allang geen nichebusiness meer. Steeds meer ondernemers ontdekken de voordelen van het vrijmaken van werkkapitaal uit hun vlottende activa. Vorig jaar nam de vraag naar deze dienstverlening met maar liefst twintig procent toe, zowel nationaal als internationaal. “Factoring blijkt uiterst crisisbestendig”, vertelt Luuc Mannaerts, CEO van ABN AMRO Commercial Finance Holding (ACF). “Het is een unieke vorm van werkkapitaalfinanciering met beperkt risico, omdat er een tastbaar onderpand is: een debiteurenvordering of een voorraad. Met de strengere regelgeving van BASEL III is commercial finance plots een strategische manier van financieren geworden.”

Maakte voorheen vooral het mkb gebruik van factoring, tegenwoordig zetten ook grote bedrijven dit instrument in. “De lat voor onze dienstverlening is veel hoger komen te liggen”, zegt Peter de Koning, algemeen directeur ABN AMRO Commercial Finance Nederland. “Bij commercial finance kijken we niet zozeer in de achteruitkijkspiegel om te zien hoe een onderneming gepresteerd heeft, maar naar de huidige bedrijfsprocessen en de mogelijkheden in de toekomst. Dat beoordelingstraject is bij grote bedrijven veel ingewikkelder dan in het mkb. ACF beschikt over meer dan 45 jaar ervaring om die grote ondernemingen maatwerk te leveren. Een expertise die we nu combineren met de financiële sectorkennis van ABN AMRO.”

Ontzorgen

De debiteurenadministratie vormt de basis voor financiering en aanvullende diensten als creditmanagement en insolventierisicodekking. Maar ACF maakt ook werkkapitaal vrij uit voorraden. “We investeren continu in onze dienstverlening”, vertelt Luuc. “Behalve dat we momenteel de digitale mogelijkheden van onze voorraadfinanciering doorontwikkelen, verkennen we voor verschillende landen in West-Europa de financieringsmogelijkheden van andere assets, zoals een fabriekslijn of onroerend goed. Met dit soort innovatieve oplossingen willen we nog meer mogelijkheden voor ondernemers creëren.”

Waar factoring ooit een arbeidsintensief proces was, is deze dienstverlening nu grotendeels geautomatiseerd. Daardoor verloopt het financieringsproces veel efficiënter, sneller en duurzamer. Een ondernemer heeft tegenwoordig eigenlijk nauwelijks meer omkijken naar factoring, zegt Peter. “Met onze oplossing vindt een digitale koppeling plaats tussen het boekhoudpakket van onze klant en onze systemen, zodat we automatisch de data voor ons debiteuren- en voorraadbeheer ontvangen. Zo zijn we in staat de uitstaande vorderingen en voorraad continu te monitoren en onze klanten snel van up-to-date informatie te voorzien. Fluctuaties leiden tot aanpassing van de kredietruimte, zodat bijvoorbeeld een seizoenspiek niet tot financiële beperkingen leidt. Zeker in het huidige turbulente economische klimaat biedt onze dynamische financiering een groot strategisch voordeel.”

‘Ons succes komt voort uit het succes van onze klanten’

Dialoog

ACF levert meer dan maatwerkfinanciering. De financieel dienstverlener mobiliseert zijn expertise ook om het risicomanagement van ondernemers te versterken. “We signaleren bepaalde trends eerder dan de klant”, aldus Peter. “Zo kunnen we hen in een vroeg stadium informeren als bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van een debiteur naar beneden wordt bijgesteld. Het is dan natuurlijk aan de ondernemer om wel of niet een koerswijziging in te stellen. Risico’s zijn immers inherent aan ondernemen. Maar wat een klant ook doet, hij weet in ieder geval waar de klippen liggen. Dat is zeker ook in ons belang. Ons succes komt voort uit het succes van onze klanten. Als zij groeien, groeien wij met hen mee.”

Volgens Luuc vereist deze betrokkenheid een actieve dialoog met de klant over diens business. “We vragen relatief veel inzicht in de bedrijfsvoering. En met een goede reden: openheid stelt ons in staat de juiste inschattingen te maken. Dit kan soms best overweldigend zijn. Zeker sinds de crisis krijgen ondernemers veel prikkels om voorzichtig te zijn met het geven van informatie aan de buitenwereld. En dat terwijl een dialoog nu juist de oplossing is om uit de economische malaise te komen. Het draait allemaal om vertrouwen. Daarom trainen we onze professionals ook in het voeren van een goede dialoog. Een ondernemer moet zich comfortabel bij ons voelen. Onze klantgerichte aanpak betaalt zich duidelijk terug: we hebben nauwelijks verloop aan klanten.”

Onestopshop

ACF onderscheidt zich in de markt door tot negentig procent op debiteurenvorderingen te financieren. Het insolventierisico kan onder voorwaarden zelfs volledig afgedekt worden. Met vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland behoort ACF tot de top van factoringbedrijven in West-Europa. “In deze landen kennen we de wetgeving en zakelijke mores tot in detail”, vertelt Luuc. “Intern hebben we die expertise goed georganiseerd, zodat we ondernemers optimaal kunnen ondersteunen. Binnenkort zal ACF in deze vier landen over een uniform productaanbod beschikken – uiteraard met lokale nuances. Zo komen we weer een stap dichter bij ons uiteindelijke doel: een onestopshop worden voor werkkapitaalfinanciering in West-Europa.”

Goed gefinancierd de crisis door

Recente stories