Gezocht: transformatieve businessleaders

Hoe werknemers naar hun carrière kijken, verandert steeds sneller. Wat voor vaardigheden hebben businessleaders van de toekomst nodig om hierop in te spelen? Ansgar Richter, decaan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM): “Zij moeten in staat zijn tot transformatief denken en een leven lang kunnen leren, en moeten hun medewerkers inspireren tot hetzelfde.”

Gezocht: transformatieve businessleaders

Uitdagingen zoals klimaatverandering, maar ook de wens van werknemers om hun werk meer zinvol in te vullen, maken nieuwe vaardigheden voor businessleaders nodig. Businessopleidingen zoals die van RSM staan in de frontlinie van deze verandering, meent Richter. “Wij moeten ons curriculum aanpassen aan deze trend en hebben daar de afgelopen jaren hard en met succes aan gewerkt.”

Positieve veranderkracht

De missie van RSM – een positieve veranderkracht zijn – past hierbij. Zo helpt RSM mee bij de aanpak van uitdagingen zoals de energietransitie. Ook biedt RSM het gratis online studieprogramma Driving Business towards the SDG’s. Het programma leert deelnemers welke rol bedrijven kunnen spelen in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Bijna 20.000 mensen hebben zich er al voor ingeschreven.

‘We leren onze participanten meer dan alleen businessvaardigheden’

Richter bemoeit zich als decaan sinds 2019 met de strategie die de missie van RSM onderbouwt. Hiervoor wordt ook de vinger aan de pols gehouden bij de corporate organisaties waar veel businessleaders terechtkomen. “Dit betekent dat we onze participanten – want we hebben meer dan alleen studenten – ook meer dan alleen businessvaardigheden aanleren. Geld verdienen blijft van belang, maar een zinvolle invulling van hun bestaan wordt ook belangrijk. We willen ze daarom helpen om betekenis en richting te vinden in hun carrière. Met lesonderdelen als persoonlijke leiderschapsontwikkeling en individuele vaardigheden op basis van hun sterke punten.”

Meegroeien met veranderende businesseisen en -vaardigheden doet RSM al vijftig jaar, internationaal én in Nederland. Richter: “Onder onze 43.000 alumni tellen we veel topmanagers, maar ook ondernemers. Zij hebben ruim duizend start-ups opgericht, waarvan een aantal succesvol is doorgegroeid. Vele hiervan bevinden zich in Nederland. Want al zijn we opgericht door multinationals, we hebben Nederlandse wortels. Dat komt terug in onze vele samenwerkingsverbanden met Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen.”

Transformatief leiderschap

Uiteindelijk, stelt Richter, moeten volgende generaties businessleaders die RSM aflevert in staat zijn tot transformatief leiderschap in een onzekere wereld die voortdurend verandert. “Maar ook de capaciteit tot transformatie en verandering in anderen kunnen aanwakkeren. Zo kunnen ze voor zichzelf, hun organisaties en hun medewerkers betekenis en zin geven aan hun werk en helpen om de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia aan te pakken.”

A force for positive change

Recente stories