‘Geo-informatie vaak van doorslaggevend belang’

“Iedere centimeter land is opgemeten. We weten van wie het is, wat ermee wordt gedaan en wat de koopsom is.” Deze woorden sprak Dorine Burmanje, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster, onlangs vanuit een helikopter in het tv-programma Nederland van Boven.

Wat direct opviel, was het enthousiasme waarmee Burmanje over het werk van het Kadaster sprak. Ze is dan ook een goed voorbeeld van de dynamiek die in deze organisatie heerst. “We hebben het in feite over geografische informatie: geo-informatie. Wij hebben de informatie beschikbaar. Wie is de eigenaar? Wat is de indicatieve waarde van de grond? Wat zijn de consequenties bij veranderingen, zoals bij de aanleg van een hogesnelheidslijn? Heel veel maatschappelijke vraagstukken zijn hierop gestoeld. Denk maar aan de HSL, de Betuweroute, de natuur en de industrie. Dergelijke vraagstukken kunnen mede dankzij onze informatie worden beantwoord.”

Ze noemt nog enkele voorbeelden waarbij geo-informatie van groot belang is: “Denk aan natuurrampen, waarna je moet bepalen wat er is vernietigd, wie de eigenaren zijn, wat de schade is. Of, om het dichter bij huis te zoeken: met onze informatie kun je onderzoeken hoe je de routes van postbodes korter kunt maken of je kunt bijvoorbeeld verhuisbewegingen in beeld brengen.”

Maar ook een programma als Nederland van Boven kon niet tot stand worden gebracht zonder de informatie die het Kadaster in huis heeft. “Daarom hebben we er ook bewust aan meegewerkt. Hiermee konden we goed in beeld brengen wat voor soort gegevens we allemaal beschikbaar hebben.”

Drie dimensies

Het Kadaster is een betrouwbare publieke organisatie die blijft meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij. Het garandeert de rechtszekerheid in het registreren van vastgoedtransacties.  Burmanje: “We doen dit al 180 jaar en zijn er goed in. Maar dit betekent niet dat we een wat stoffige organisatie zijn! Als mensen eenmaal met ons in aanraking komen, zijn ze vaak verrast door de enorme dynamiek die hier heerst.”

Dit blijkt onder meer uit de innovatieve ontwikkelingen bij het Kadaster. “Het is duidelijk dat we in grote mate een informatieorganisatie zijn”, verklaart ze. “We vergaren en verwerken enorme hoeveelheden informatie. We registreren, slaan informatie op en maken deze beschikbaar voor derden. De ontwikkelingen op dit terrein gaan ontzettend snel. Vroeger moest je met drie man met kijkers en meetlinten het terrein in, nu kan één persoon uitgerust met een tablet pc en de modernste apparatuur het werk doen.”

Ze noemt een ander voorbeeld: “Het Kadaster heeft eeuwen met kaarten gewerkt. Nu werken we objectgericht. Dat wil zeggen dat alle objecten (gebouwen, bomen, sloten en ga zo maar door) in een grote database zijn opgeslagen, en aan de hand daarvan worden kaarten gemaakt.

We zijn technisch tot steeds meer in staat. Hier komt bij dat we nu niet alleen registreren wat zich op de grond bevindt maar ook eronder en zelfs erboven! Denk maar aan leidingen en dergelijke die zich in de bodem bevinden, en aan de eigendomsrechten van appartementen. We werken echt in drie dimensies!”

De mogelijkheden die dit biedt, zijn volgens haar schier grenzeloos. “Vooral als je verschillende technologieën combineert. Zo maken we gebruik van touchtables, tafels waarvan het blad een groot aanraakscherm is. Je kunt hierop een enorme hoeveelheid informatie tonen. Bijvoorbeeld bij ruilverkaveling zet je de betrokken partijen eromheen en zij zien meteen wat de consequenties van bepaalde besluiten zijn. Voorheen moesten deze consequenties letterlijk in kaart worden gebracht – er werden kaarten getekend – nu zie je meteen wat de gevolgen van besluiten zijn. Dit werkt bijzonder snel en efficiënt.”

Het Kadaster staat midden in de samenleving

Flexibiliteit

Het Kadaster wil blijven innoveren en werkt daarbij veel samen met partijen. Burmanje noemt als partners andere overheden, de wetenschap en private partijen. “We zijn bijvoorbeeld van oudsher partner van het notariaat. We zitten samen in het traject van de vastgoedtransacties. Vandaar ook dat we sterk met het notariaat samenwerken om dat traject kwalitatief beter en goedkoper te maken. Ook hierbij leunen we zwaar op technologie, en dan vooral op IT.”

Dit constant inspelen op actuele ontwikkelingen terwijl gelijktijdig de compleetheid en betrouwbaarheid van de informatie gewaarborgd moeten zijn, vergt veel van de flexibiliteit van de medewerkers van het Kadaster. “Ons takenpakket wordt steeds breder en ondertussen ontwikkelt de technologie zich in een rap tempo verder. Het verrast mij iedere keer weer als ik zie wat deze club mensen voor elkaar bokst.”

Het Kadaster is een publieke organisatie die volgens Burmanje ‘van oorsprong bescheiden’ is. “Maar het is wel belangrijk dat we vertellen over de mogelijkheden van onze informatie, zodat  andere partijen ermee aan de slag kunnen. Om dat duidelijk te maken, zoeken we steeds meer de samenwerking met anderen op. Daarnaast zorgen we er natuurlijk voor dat we midden in de samenleving staan, want alleen zo kunnen we weten wat de behoefte is.”

‘Geo-informatie vaak van doorslaggevend belang’

Recente stories