Gemnet verbindt de overheid

Overheden die elkaar verstaan

Overheden zijn steeds meer afhankelijk van hun digitale berichtenverkeer. Dag en nacht zijn grote hoeveelheden data onderweg. Met als resultaat dat als de loketten opengaan, informatie actueel beschikbaar is. Al sinds 1995 is Gemnet er om deze elektronische informatie-uitwisseling mogelijk te maken. “Alle gemeenten zijn op ons platform vertegenwoordigd en krijgen langs die weg toegang tot meer dan 35 landelijke voorzieningen. Onze normen voor veiligheid en beschikbaarheid zijn hierbij doorslaggevend”, legt Gemnet directeur Joost Deckers uit.

 

Dezelfde, veilige aansluiting leent zich ook voor een groot aantal andere ICT- diensten. “Dat past binnen ons streven om één stekker te bieden  voor alle ICT behoeften van lokale overheden.”

 

Oplossingen voor gemeenten

Als ICT-serviceprovider biedt Gemnet  generieke diensten als IP-telefonie, telewerken, videoconferencing en hosting. “We hebben als volwaardig KPN-dochter alle ICT-voorzieningen in huis om de gemeentelijke markt te bedienen”, aldus Deckers. Maar Gemnet is er juist ook voor overheidsspeci? eke oplossingen. “‘De gemeente als eerste overheid’ heeft een betrouwbare partner nodig die opereert vanuit hun behoefte. Zien wij kansen om gemeenten te ontzorgen, dan pakken we die handschoen op.” Zo handelen inmiddels ruim zestig gemeenten de volledige informatievoorziening rondom kabel- en leidinggegevens af via Gemnet Klicservice. Deckers: “Of kijk naar de dienst nWro-signing. Hiermee geven we invulling aan de wettelijke noodzaak om digitale ruimtelijke plannen van authenticatie te voorzien.”

 

Waarmaken van e-overheid

“Nederland kent pakweg 1.600 overheden. De onderlinge verstaanbaarheid is bepalend voor het succes van hoe je het als e-overheid doet”, benadrukt Deckers. Behalve bij het transport van gegevens is Gemnet daarom steeds meer betrokken bij het berichtenniveau. Een mooi voorbeeld is het Gemnet Berichten Platform (GBP). Gebruikers hiervan zijn onder andere klaar voor Digikoppeling, een standaard die ICT-omgevingen in staat stelt met elkaar te communiceren. Deckers: “We hebben daarnaast nauwe contacten met belangrijke spelers als ICTU, Logius en Agentschap BPR. Ook leggen we voor overheden de verbinding met andere commerciële partijen die via het Gemnet platform hun diensten aanbieden. Uiteindelijk gaat het er om e-overheid als totaalconcept te versterken.” Daar werkt Gemnet aan, vanuit een heldere doelstelling die tegelijk een belofte is: Gemnet verbindt de overheid.

 

Contactgegevens:

Gemnet bv.

Postbus 19535

2500 CM Den Haag

Maanplein 110

2516 CK Den Haag

T 070 343 69 00

F 070 343 69 90

E info@gemnet.nl

I www.gemnet.nl

Actief in welke branche:

Publieke sector

Gemnet verbindt de overheid

Recente stories