Geheel meer dan de som der delen

Geld verdienen voor de klant is een van de bedrijfsdoelen bij Centric. Dat kan alleen als er sprake is van goede producten, hoogwaardige dienstverlening en een solide financiële positie. Het bedrijf voldoet aan al deze voorwaarden. Centric is op de toekomst gericht.

Met drie afzonderlijke divisies binnen de organisatie bestrijkt Centric het gehele complexe veld van informatietechnologie, van ontwerp en softwareontwikkeling tot advisering, migratie, implementatie en beheer. IT Solutions ontwikkelt standaardsoftware voor de automatisering van primaire processen in strategische marktsegmenten, zoals lokale overheden, gezondheidszorg, woningcorporaties, groothandel, retail en logistiek. Managed ICT Services levert verschillende diensten ter ondersteuning van de continue beschikbaarheid van (kantoor)automatiseringssystemen, zoals ICT-beheer, helpdeskservices, migraties en trainingen. Software Engineering is de derde divisie binnen de Centric-organisatie en bouwt, beheert en test klantspecifieke maatwerksoftware die bedrijfsessentiële processen bij klanten in diverse branches ondersteunt, vooral in de financiële wereld en bij de centrale overheid.

“Centric is breed gespecialiseerd en is in veel verschillende verticale markten werkzaam”, vertelt Eelco Vissinga, divisiedirecteur Software Engineering. “De spreiding van onze activiteiten en markten zorgt ervoor dat onze onderneming, zelfs in deze economisch roerige tijden, een financieel stabiele positie inneemt en dat de businesscontinuïteit goed gewaarborgd is. We hebben in de loop der jaren een goede naam opgebouwd en hebben ook in bijna alle gevallen een langdurige relatie met onze klanten.” Centric heeft vanaf de oprichting een gedoseerde en beheersbare groei nagestreefd. Doordachte acquisities van bedrijven met complementaire dienstverlening en met een in de bestaande organisatie passende bedrijfscultuur hebben altijd de voorkeur gehad. Met meer dan honderd acquisities in vijftien jaar, maar ook dankzij een organische groei, is Centric uitgegroeid tot een van de grootste en meest solide ICT-partijen in Nederland. “We zijn op de toekomst gericht”, zegt Vissinga, “en de hele organisatie is gefocust op het tevredenstellen van onze klanten.”

IT Solutions en Software Engineering zijn allebei gericht op het ontwikkelen van software. Beide divisies vullen elkaar aan wat betreft hun werkzaamheden. Reden waarom ze twee jaar geleden onder de supervisie kwamen te staan van Karim Henkens, die als divisiedirecteur verantwoordelijk is voor beide divisies. IT Solutions ontwikkelt programmatuur voor klanten die veelal te maken hebben met dezelfde soort bedrijfsprocessen, zodat standaardisering van de applicaties een belangrijk element is. Software Engineering daarentegen ontwerpt en ontwikkelt tailormade software die specifiek voor de zakelijke behoeften van een bepaalde klant wordt geschreven. Beide divisies werken in veel gevallen nauw samen, want ondanks dat verschillende programmatuur met een verschillend bereik wordt ontwikkeld, is de software gebaseerd op dezelfde onderliggende technologie.

Synergie

“Medewerkers van beide divisies maken van elkaars kennis en kunde gebruik, zodat sprake is van een grote mate van synergie”, maakt Henkens duidelijk. “Opnieuw het wiel uitvinden heeft uiteraard volstrekt geen zin, want dat kost alleen maar tijd en geld en daar zit de klant niet op te wachten. En er is heel veel technologische kennis en ervaring aanwezig bij de ontwikkelaars in beide divisies, waar iedereen dankbaar gebruik van maakt. Dankzij deze samenwerking en synergie is het geheel van onze organisatie meer dan de som der delen. Onze consultants hebben bovendien een grote mate van branchekennis die hen in staat stelt klanten van verschillende signatuur optimaal te adviseren en te ondersteunen, of het nu gaat om de implementatie van infrastructuren en bedrijfssystemen of om de migratie van applicaties en gegevens. Waar wij in ieder geval bij al onze projecten rekening mee houden is dat investeringen in informatiesystemen hun waarde voor de toekomst blijven behouden.”

Centric heeft zich in heel zijn bestaan nooit eenzijdig gericht op één soort werkzaamheden. Dat is ook altijd een bewuste bedrijfsstrategie geweest. Detachering bijvoorbeeld, maar ook het ontwikkelen van maatwerksoftware, zijn onderdelen van een totaalpakket aan serviceverstrekking. Juist in de breedte van zijn dienstverlening onderscheidt het bedrijf zich positief van andere serviceproviders.

Human assets

Vooral met oplossingen voor ondernemingen in verticale markten heeft Centric ervoor gezorgd dat een langdurige relatie met klanten eerder regel dan uitzondering is. “Een goede relatie met klanten is grotendeels ook afhankelijk van de mensen die je in huis hebt”, maakt Henkens duidelijk. “De producten en diensten die je levert zijn belangrijk, maar de kwaliteit ervan wordt geborgd door de mensen die de producten hebben gemaakt of die de diensten leveren. Het is dus van groot belang om goede mensen in huis te halen en die te behouden. Daar besteden wij veel aandacht aan. Onze mensen krijgen veel vrijheid om eigen initiatief te tonen en datgene te doen waar ze goed in zijn. Het gaat niet alleen om geld.”

Ook aan de persoonlijke begeleiding van medewerkers besteedt Centric veel aandacht. Er wordt veel tijd en geld gespendeerd aan opleidingen en vaardigheidstrainingen. “We zijn dan wel een groot bedrijf,” vult Vissinga zijn collega aan, “maar alle deuren staan altijd open. En dit alles geeft een binding met ons bedrijf die zijn weerga niet kent. Het verloop van medewerkers ligt al jarenlang ver onder het landelijk gemiddelde. Centric investeert doorlopend in de toekomst van de onderneming zelf, of het nu gaat om de producten en diensten of om de mensen. Uiteindelijk zijn we er als dienstverlenende organisatie op gericht om geld te verdienen voor de klant.”

Geheel meer dan de som der delen

Recente stories