Gebundelde aanpak van dienstverlening

De Solimas Groep heeft op haar kantoor in Bodegraven een ‘foto van de toekomst’ aan de muur, waarop de businessdoelen zijn vermeld. Continuïteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid staan hoog op de ranglijst. De groep is een solide Nederlands bedrijf waar alle afzonderlijke businessactiviteiten in elkaar grijpen en elkaar versterken. Synergie is het sleutelwoord.

De Solimas Groep heeft de afgelopen jaren een voortdurende groei doorgemaakt, zelfs tegen het woelige economische tij in. Ook in 2010 is, net als in voorgaande jaren, sprake van een sterke omzet- en winstgroei. De organisatie heeft in 2009 zelfs het bedrijf InfraControl overgenomen om de dienstverlening aan klanten verder uit te breiden en te verbeteren. Een anticyclische investering en ontwikkeling waarmee de Solimas Groep zich positief profileert in de markt. “Wij zijn er trots op dat ons bedrijf zo floreert”, zegt Maarten van Montfoort, CEO van de Solimas Groep. “Iedereen die ons bedrijf kent en met ons werkt, geeft aan zeer tevreden te zijn over ons en onze dienstverlening. De kwaliteit van de services die wij leveren wordt hoog gewaardeerd en onze klanten en partners vinden ons een heel leuk bedrijf om mee samen te werken. Een niet onbelangrijke kwalificatie voor onze organisatie en medewerkers waar wij vanzelfsprekend erg blij mee zijn.” De Solimas Groep is een solide Nederlands bedrijf, zonder enige externe financiering, die continuïteit vooropstelt. In minder dan zes jaar is de organisatie gegroeid naar 32 medewerkers en 30 miljoen euro omzet, en is de groep wat betreft de verkoop van Microsoft-softwarelicenties marktleider in het middensegment.

Proactief licentiebeleid

Van Montfoort heeft zes jaar geleden met drie collega’s Agile Software opgericht dat is gespecialiseerd in het adviseren en verkopen van softwarelicenties aan middelgrote en grote bedrijven in Nederland. “Juist bij middelgrote bedrijven was – en is – er een grote behoefte aan uitleg over licentiëring”, legt Van Montfoort uit. “Het is een heel complex proces en onze proactieve informatiebenadering bleek in die behoefte te voorzien.” Agile Software ondersteunt bedrijven bij de aanschaf en toepassing van software. Hierdoor waarborgt het dat klanten enerzijds de juiste hoeveelheid applicaties tegen de juiste prijs aanschaffen, en anderzijds compliant blijven met de regels van de softwarefabrikanten. Naast de ondersteuning bij softwarelicenties werd hen ook al snel gevraagd te kijken naar welke applicaties een bedrijf geïnstalleerd had en welke ook daadwerkelijk werden gebruikt. Op grond van die klantvraag werd besloten een aparte businessunit voor softwareassetmanagement (SAM) op te zetten. Van Montfoort: “Wij zijn toen begonnen de netwerken van opdrachtgevers te scannen en hun softwaregebruik te analyseren. Deze service zorgde voor grote extra kostenbesparingen bij klanten en had als bijkomend voordeel dat snel duidelijk werd of een bedrijf aan de regels van softwarecompliancy en -licentiëring voldeed.”

Kruisbestuiving

In 2009 heeft de Solimas Groep het al eerder genoemde InfraControl overgenomen dat in Nederland marktleider is in onafhankelijke oplossingen en diensten op het gebied van softwaremanagement. InfraControl is niet gelieerd aan enige softwareleverancier en kan daarom volstrekt objectieve analyses en reviews doen bij bedrijven om opnieuw voor compliancy van softwaregebruik te zorgen. De overname van juist dit bedrijf paste in de groeistrategie van de Solimas Groep op het vlak van softwaremanagement. De reden dat InfraControl een onafhankelijk bedrijf bleef en niet met Agile Software werd samengevoegd, is dat op deze manier geen belangenverstrengeling zou optreden tussen beide vormen van dienstverlening: softwarescanning en reviews, en de verkoop van softwarelicenties. “Zo blijft de onafhankelijkheid gewaarborgd”, benadrukt Van Montfoort. “Uiteraard is er wel sprake van kruisbestuiving tussen de twee organisaties. Het zou onverstandig zijn en weinig efficiënt om niet van de expertise van beide bedrijven gebruik te maken.”

Groene IT

Een derde activiteit van de Solimas Groep is voortgekomen uit het scannen en inventariseren van netwerken bij opdrachtgevers. Van Montfoort ontmoette bij een van zijn bezoeken aan de Verenigde Staten enkele partijen die ook netwerkscanning en inventarisatie als service verstrekken en bovendien tegelijk detecteren welk energieverbruik daaraan verbonden is. Deze partijen gebruiken op centraal niveau intelligente oplossingen om netwerk-pc’s en randapparatuur vele malen zuiniger te laten opereren. “Met deze slimme oplossingen hebben wij de businessunit Groene IT opgestart”, vertelt Van Montfoort. “Met Groene IT doen wij twee dingen: wij doen een nulmeting en geven hiermee inzage in het huidige energiegebruik van alle IT-apparatuur bij een bedrijf. Op grond van de daarmee ontstane blauwdruk leveren wij oplossingen om het energieverbruik te reduceren, zoals het automatisch uitzetten van pc’s en printermanagement. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel.” De Solimas Groep stelt in samenspraak met klanten meerjarige doelen op om kosten te besparen op zowel softwaregebruik als energieverbruik. Hiermee onderscheidt het bedrijf zich van andere partijen die een dergelijke gebundelde aanpak niet kunnen leveren. “Onze consultancy levert aantoonbare besparingen op”, stelt Van Montfoort. “In enkele gevallen hebben bedrijven zelfs tonnen kunnen besparen dankzij één à twee dagen consultancy. Net als bij Agile Software en InfraControl is ook bij Groene IT en InfraControl sprake van een elkaar versterkende overlap van dienstverlening. “Onze groep is opgebouwd uit businessunits die elkaar aanvullen en versterken”, vervolgt Van Montfoort. “En de synergie van die gebundelde aanpak is de rode draad van ons portfolio en onze dienstverlening.”

Gebundelde aanpak van dienstverlening

Recente stories