Garanties zijn smeerolie voor bedrijvigheid

Omdat banken nog steeds wat gereserveerd zijn in het verstrekken van kapitaal en het verlenen van bankgaranties, neemt het belang van Nationale Borg toe. Toch ziet Tom Nederlof, directeur Garanties, banken eerder als partners dan als concurrenten. “Wij gaan verder waar banken stoppen.”

Bij bouwprojecten is het gebruikelijk dat een opdrachtgever van de bouwer garanties eist. Vrijwel altijd is daarbij een derde partij betrokken. Vaak is dat een bank die via een bankgarantie de financiële risico’s van een bouwproject afdekt. Maar voor die bankgaranties bestaat al bijna 120 jaar een alternatief: een garantie van Nationale Borg-Maatschappij.

Volgens Tom Nederlof, directeur Garanties bij Nationale Borg, zijn er belangrijke verschillen tussen bankgaranties en de garanties die Nationale Borg verstrekt. “Het belangrijkste verschil is dat banken voor garanties vaak zekerheden van de klant vragen”, legt Nederlof uit. “Dat betekent dat zij de leenmogelijkheden van de klant inperken. Wij doen dat niet. Wij verlenen garanties zonder kapitaalbeslag.” Voor bedrijven is dit een belangrijk verschil. Want ondanks soms forse garanties blijven zij de beschikking houden over hun werkkapitaal en dus over de nodige liquiditeitsruimte.

Risicospecialisten

Dat belangrijke verschil is het gevolg van de werkwijze en het bedrijfsmodel van Nationale Borg. “Wij zijn pure risicospecialisten”, zegt Nederlof. “In tegenstelling tot banken met een waaier van producten, doen wij alleen maar garanties. Daardoor hebben wij de tijd om de nodige kennis van belangrijke markten op te bouwen. Dat uit zich in een tweede verschil tussen banken en Nationale Borg: het onderzoek van onze vakspecialisten gaat veel verder. Zij kijken naar de sector en de positie die een bedrijf daarin inneemt. Bovendien analyseren wij nauwkeurig wat precies de risico’s zijn binnen het project waarvoor garanties nodig zijn.”

Hoewel zowel Nationale Borg als banken garanties bieden, ziet Nederlof de banken eerder als partners dan als concurrent. “We zien een toenemende samenwerking doordat wij banken in staat stellen om een totaaloplossing te bieden”, legt Nederlof uit. “Het komt voor dat banken slechts tot een bepaald bedrag financiering inclusief garanties kunnen aanbieden. Omdat wij risico’s niet louter op financiële zekerheden beoordelen, kan Nationale Borg vaak voor het resterende deel garanties bieden.” Door de samenwerking met Nationale Borg kunnen banken hun (potentiële) klant beter van dienst zijn dan zonder die samenwerking. “Het is belangrijk om te beseffen dat wij bij dergelijke constructies voor banken geen bedreiging zijn, omdat wij geen crossselling vragen.”

Solide

Nationale Borg is in Nederland en België de enige onafhankelijke garantieverstrekker en heeft op die markten een fors aandeel. De organisatie heeft zo’n 4,5 miljard euro aan garanties uitstaan. Voor een organisatie met negentig (specialistische) medewerkers, van wie zestig in Amsterdam, is dat een groot bedrag. “We hebben een grote capaciteit dankzij de intensieve samenwerking met gerenommeerde herverzekeraars”, verklaart Nederlof. Het vertrouwen dat deze herverzekeraars hebben in Nationale Borg blijkt uit het ruime blanco mandaat dat Nationale Borg bij hen heeft. En dat is weer gebaseerd op de uitstekende reputatie die Nationale Borg sinds 1893 heeft opgebouwd. Nationale Borg voldoet ruim aan de solvabiliteitseisen van De Nederlandsche Bank en heeft van de kredietbeoordelaar Standard & Poor’s de A-rating gekregen.

Nationale Borg, dat behalve in Amsterdam kantoren heeft in Antwerpen en op Curaçao, heeft een zeer lange ervaring op het gebied van garanties voor de bouwsector en de scheepsbouw. Daarnaast is Nationale Borg van oudsher actief op het gebied van transport en logistiek. Voor die sector zijn douanegaranties, zoals voor de accijnzen op tabakswaren en drank, van groot belang. Nationale Borg heeft daarin een zeer groot marktaandeel, mede dankzij diepgaande kennis van wetten en regels.

Sinds een aantal jaren richt Nationale Borg zich ook op garanties rond kapitaalgoederen, zoals grote machines en installaties. “We zien die markt voorzichtig aantrekken. Maar banken zijn nog terughoudend met kapitaalverstrekking. Dat biedt ons de kans om in die markt te groeien”, aldus Nederlof. Door deze verbreding van de dienstverlening van Nationale Borg vergroot de organisatie bovendien haar rol als facilitator van economische bedrijvigheid.

Maatwerk

Met de huidige activiteiten bedient Nationale Borg circa 750 klanten. Daaronder zijn veel grote en middelgrote bouwbedrijven. “Om bouwcombinaties met garanties te ondersteunen, hebben wij vereenvoudigde procedures ontwikkeld”, legt Nederlof uit. Andere belangrijke cliënten zijn machinebouwers, bedrijven in de olie- en gassector en de handelssector. “Wij hanteren geen financiële bovengrens. We hebben wel uit kostenoverwegingen een ondergrens die bij vijf ton ligt, maar daarboven doen we graag zaken.”

Nationale Borg onderzoekt potentiële klanten uiteraard grondig. Bovendien peilt de organisatie regelmatig hoe klanten zich binnen hun markt ontwikkelen. Daar staat tegenover dat Nationale Borg haar klanten optimaal ondersteunt. “Bestaande klanten bieden we met BorgOnline bijvoorbeeld standaardgarantieteksten. Bovendien bieden we klanten daarmee vierentwintig uur per dag inzicht in uitstaande garanties.” Minstens zo belangrijk is dat klanten via BorgOnline heel snel nieuwe garanties kunnen aanvragen. Uiteraard zijn ingewikkelde transacties op die manier niet automatisch te regelen. “Maar als het nodig is kunnen we ook voor dat soort gevallen binnen 24 uur een maatwerkoplossing aandragen. We hebben nu eenmaal korte lijnen, hebben alle vakkennis paraat en kennen de risico’s van grote projecten, zodat onze specialisten snel een doeltreffende oplossing kunnen aanbieden.”

Garanties zijn smeerolie voor bedrijvigheid

Recente stories