Frontrunner in integraal ontwerpen en bouwen

Imtech Building Services beheerst als technische dienstverlener de complete keten van consultancy en ontwerp tot en met realisatie en beheer en onderhoud. De integrale benadering is daarbij leidend, evenals de bijzondere aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“Bouwen is tegenwoordig iets volkomen anders dan een aantal decennia geleden”, stelt algemeen directeur van Imtech Building Services Geert Quicken. “Vroeger kreeg je een volledig uitgewerkt bouwplan met de opdracht dat exact te realiseren. Tegenwoordig is het proces omgekeerd en ga je naar klanten toe om hen te helpen met het máken van de plannen. Daartoe analyseer je eerst de business van de klant en zoek je oplossingen voor de uitdagingen waarmee hij te maken heeft. Je houdt daarbij natuurlijk rekening met de technische vereisten, maar ook met de verwachtingen die alle mogelijke stakeholders hebben ten aanzien van functionaliteit, comfort, veiligheid en duurzaamheid. Deze aspecten hangen uiteraard nauw met elkaar samen. Een ontwerp wordt door ons dan ook integraal benaderd, vanaf de eerste vraag die je stelt tot en met het toekomstige moment dat het gebouw aangepast of gedemonteerd moet worden. De vereiste functionaliteit wordt vanzelfsprekend bepaald door de specifieke processen van de opdrachtgever: een bank vraagt een ander soort functionaliteit dan een ziekenhuis. We verdiepen ons dus eerst in de primaire processen van de opdrachtgever, voor zover we althans geen ervaring hebben met de sector waarin de opdrachtgever opereert. In de praktijk komt dat zelden voor, aangezien we in vrijwel alle sectoren al een groot aantal projecten hebben uitgevoerd.”

Mvo

Waaruit blijkt uw speciale aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? Quicken: “We kijken per project nauwkeurig naar specifieke kenmerken. Wanneer de buren van een nieuw te bouwen ziekenhuis bijvoorbeeld een datacenter in gebruik hebben dat veel warmte produceert, onderzoeken wij of het ziekenhuis daarvan kan profiteren. We nemen als Imtech maatschappelijk verantwoord ondernemen dus bijzonder serieus: we zoeken voortdurend naar oplossingen die zo weinig mogelijk energie kosten en de CO2-uitstoot zo veel mogelijk beperken. Uiteraard gaat dat gepaard met grote aandacht voor comfort en veiligheid. Voorop staat dat er prettig en veilig in het gebouw gewerkt kan worden, hetgeen voor de opdrachtgever als niet onbelangrijk voordeel heeft dat daardoor de productiviteit per werknemer toeneemt. Daarnaast is een essentiële vereiste dat het gebouw zo eenvoudig en kostenefficient mogelijk onderhouden en indien gewenst aangepast kan worden.”

Multidisciplinair

Waarom is het belangrijk dat Imtech Building Services deel uitmaakt van een groter geheel? Quicken: “Het feit dat we onderdeel zijn van een groot concern dat op alle technische gebieden een schat aan expertise heeft opgebouwd, is voor bestaande en potentiële opdrachtgevers een groot voordeel. We schakelen soms nog vóór de ontwerpfase onze zusterbedrijven in om mee te denken over specifieke uitdagingen. Het komt regelmatig voor dat we juist daardoor een voorsprong hebben op onze concurrenten en opdrachten winnen. We geven er dan ook de voorkeur aan om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij een project, omdat we dan het maximale voordeel voor de opdrachtgever kunnen realiseren. Het integraal benaderen van een project kan alleen maar slagen als je multidisciplinair te werk kunt gaan. Samen met onze zusterbedrijven beschikken we over uitgebreide kennis en ervaring om alle denkbare technische disciplines in het ontwerp te integreren. Daarin onderscheiden we ons van verreweg de meeste van onze concurrenten en nemen we zelfs een voorhoedepositie in. Met name in de zorgsector kan onze integrale aanpak belangrijke voordelen opleveren. Zoals bekend staan de budgetten in de zorg onder druk, terwijl tegelijkertijd juist de vereisten rond functionaliteit, comfort, veiligheid en duurzaamheid in deze sector steeds strenger worden. Imtech Building Services heeft veel ervaring met het bouwen van zorgcomplexen. De bouw van het ultramoderne en verregaand geautomatiseerde woonzorgcentrum Leidschenhoof in Leidschenveen is een goed voorbeeld van onze integrale aanpak. Maar ook de aanpassing van operatiekamers in ziekenhuizen wordt om die reden aan ons toevertrouwd, evenals de elektrotechnische en werktuigbouwkundige renovatie van Ster 1 van het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag.”

Continuïteit

“Een andere activiteit waarmee we veel ervaring hebben is de bouw van nieuwe, energiezuinige datacenters”, vervolgt Quicken. “Daarvoor leveren we niet alleen de techniek, maar zoeken we ook naar geschikte bouwlocaties en kunnen we na de bouw zorgen voor het inrichten van de ruimtes, het onderhoud en de energievoorziening. Dat laatste doen we in nauwe samenwerking met energieleveranciers en het gebeurt op zo’n efficiënte manier, dat de opdrachtgever verzekerd is van een duurzame en zorgeloze exploitatie. Voor een datacenter geldt dat elke minuut stilstand tot torenhoge verliezen kan leiden. Door vooraf rekening te houden met alle mogelijke scenario’s kunnen we het risico van uitval tot een absoluut minimum beperken. Het bouwen van nieuwe datacenters vindt dan ook volledig in eigen huis plaats. Dat betekent voor de opdrachtgever niet alleen financieel voordeel, maar biedt ook garanties met betrekking tot continuïteit. Imtech staat nationaal en internationaal bekend als een zeer solide organisatie, die dankzij een consequent uitgevoerde strategie al vele jaren op een gezonde winstgevendheid kan bogen. Dat is zeker in deze tijd een belangrijk gegeven voor opdrachtgevers die zekerheid zoeken – niet alleen nu, maar ook in de nabije en in de verre toekomst!” n

Frontrunner in integraal ontwerpen en bouwen

Recente stories