Focus op duurzaam investeren

Enexis speelt als netbeheerder een cruciale rol bij de energietransitie. De organisatie investeert flink in haar netwerk, maar moet tegelijkertijd een betrouwbare en veilige energievoorziening garanderen. Een forse uitdaging, mede door onzekerheid over de precieze uitvoering van het klimaatakkoord.

Focus op duurzaam investeren

De zeven Nederlandse netbeheerders zijn onder andere verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het energienetwerk in hun verzorgingsgebied. Enexis Netbeheer voorziet zo’n drie miljoen klanten van stroom en gas in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. “Als uitvloeisel van het klimaatakkoord maken we de komende jaren onze energie-infrastructuur klaar voor de toekomst”, zegt CEO Evert den Boer. “Wat het lastig maakt, is dat er nog steeds gediscussieerd wordt over de uitvoering van de energietransitie. Neem kernenergie: in het klimaatakkoord is hierover niets opgenomen; toch ligt dit dossier nu op tafel. Dit zorgt voor veel onzekerheid, terwijl wij nú keuzes moeten maken voor de toekomst. Als we in een oplossing investeren, willen we dat die ook op de lange termijn nut heeft. Om de energietransitie betaalbaar te houden, moeten we als netbeheerder kostenefficiënt met publiek geld omgaan. Zeker als je weet dat tot 2050 de gezamenlijke netbeheerders 102 miljard euro moeten investeren. Dat is een veelvoud van de investeringen in de Deltawerken. Het is dus belangrijk dat we samen met alle betrokken partijen tot maatschappelijk optimale keuzes komen.”

Focus

Enexis kiest voor een strategie waarbij de focus ligt op projecten die onmisbaar zijn om de energietransitie te realiseren. Den Boer: “We willen slimmer werken door de vraag aan de voorkant te beïnvloeden, de bestaande netcapaciteit beter te benutten en efficiënt uit te breiden. Dit vergt van ons dat we beter in contact staan met onze omgeving om te anticiperen op de vraag die op ons afkomt. We zijn nu volop bezig met het aansluiten van zonne- en windmolenparken. Particulieren en bedrijven wekken veel duurzame energie op: we hebben meer dan een half miljoen terugleveraars. In de nabije toekomst is het onvermijdelijk dat we onze laagspanningsnetten verzwaren. Zo kunnen we pieken in de teruglevering opvangen, maar ook de stijgende vraag naar elektriciteit die ontstaat door verduurzaming van de industrie en de groei aan warmtepompen, zonnepanelen en elektrische auto’s. Tot slot geven alle studies naar toekomstige scenario’s aan dat duurzame gassen een belangrijk deel gaan uitmaken van de energiemix. Als je kijkt naar waterstof, kan dat nog tien jaar duren, maar wij denken al na hoe we ons gasnetwerk hierop moeten aanpassen. In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Ondertussen doen we wat nu al kan. We voegen ieder jaar meer groen gas aan ons netwerk toe; dat maakt douchen en verwarmen duurzamer. Zeker als dit gecombineerd wordt met een hybride warmtepomp, kan dat voor de gebouwde omgeving zelfs al een definitieve oplossing zijn.”

‘De winkel openhouden tijdens de grootste verbouwing sinds de Deltawerken’

Kwaliteit

Nederland heeft een van de meest betrouwbare energienetwerken ter wereld. “Enexis Netbeheer scoort op dit punt bovengemiddeld hoog”, zegt Den Boer. “We willen die kwaliteit ook tijdens de energietransitie waarborgen. Dit betekent dat we de winkel verbouwen terwijl we open zijn. We investeren veel in veiligheid. Voor de omgeving, maar zeker ook voor onze medewerkers. We zijn er trots op dat we het jaarlijkse aantal ongelukken hebben gereduceerd en ook op dit gebied tot de besten behoren. Om goed te blijven presteren, proberen we ons personeelsbestand op peil te houden. Net als andere bedrijven kampt ook Enexis met een tekort aan gekwalificeerde technici. Misschien is dát wel onze allergrootste uitdaging. In samenwerking met andere bedrijven proberen we jongeren te enthousiasmeren voor een technische opleiding. Daarnaast heeft Enexis twee vakscholen waar we mensen met allerlei achtergronden omscholen tot technici.”

Transparantie

Enexis scoort dit jaar een hoge positie in de categorie ‘Nutsbedrijven’ van de MT500. Den Boer ziet het als erkenning voor de goede prestaties die Enexis al jarenlang levert. “We willen de goede dingen – zoals onze betrouwbaarheid, veiligheid en kostenefficiënte werkwijze – behouden richting de toekomst. Op het gebied van transparantie hebben we stappen gezet. In het verleden konden netwerkbedrijven als monopolist op de achtergrond blijven, maar als cruciale speler in de energietransitie worden we steeds zichtbaarder. Nu er zoveel geïnvesteerd wordt, laten wij nadrukkelijk zien wat we doen, waarom we dat doen en tegen welke kosten. Aangezien ik pas sinds september 2020 CEO van Enexis ben, wil ik alle credits voor onze MT500-score aan mijn collega’s geven. Zij zetten zich iedere dag weer keihard in om zo goed mogelijk hun werk te doen. Ik ben ervan overtuigd dat hun betrokkenheid en vakmanschap Enexis helpen om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.”

Recente stories