Fiscaal attractieve oplossing voor minder CO2-uitstoot

Green Car Solution is het nieuwste product van Athlon Car Lease om CO2-uitstoot te verminderen. Hiervan profiteren zowel werknemers als werkgevers. Werknemers die in een vervuilende privéauto rijden, kunnen tegen een zeer laag bedrag een gloednieuwe auto leasen. Werkgevers geven blijk van hun zorg voor werknemers én voor het milieu.

Athlon Car Lease won met Green Car Solution de Fleet Innovatie Prijs 2009. De jury vond het een belangrijke productinnovatie die ook nog bijdraagt aan een beter milieu. Waarom wil je je als leasemaatschappij bezighouden met het milieu? Algemeen directeur van Athlon Car Lease Richard Sikkel: “De reden daarvoor komt voort uit het besef dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen. We kunnen niet ontkennen dat we met onze activiteiten flink bijdragen aan de CO2-uitstoot en we vinden dat we alles in het werk moeten stellen om die uitstoot zo klein mogelijk te maken. Dat doen we door oplossingen te bedenken waarmee we onze klanten helpen zélf bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot. Die oplossingen zijn vervat in het Duurzaam Mobiliteits Plan, dat vijf stappen behelst.”

 

Zuinig

“De eerste, meest effectieve stap is de keuze die elke leaserijder op elk moment van zijn werkdag zelf kan maken, namelijk om je af te vragen óf je wel moet reizen”, verduidelijkt Sikkel. “De tweede stap is het maken van de beste reisplanning, ofwel de keuze tussen de auto en eventueel betere alternatieven. Daartoe bieden wij onze klanten bijvoorbeeld de NS-Business Card aan, waarmee we willen bereiken dat ze waar mogelijk de trein pakken. Als derde stap, wanneer de keuze toch valt op reizen met de auto, bieden we mogelijkheden om leaserijders te stimuleren in schone en energiezuinige auto’s te rijden. De vierde stap is ervoor te zorgen dat je met je energiezuinige en schone auto ook zo zuinig mogelijk rijdt. Daarvoor hebben we ons programma Save Lease ontwikkeld, waarbij zuinig rijdende leaserijders twintig procent van hun besparingen als beloning uitgekeerd krijgen. De vijfde stap is het herinvesteren van de kostenbesparingen die in de stappen een tot en met vier werden gerealiseerd in nog meer vermindering van CO2-uitstoot.”

 

Aantrekkelijk 

Zijn er al resultaten zichtbaar? Sikkel: “Ons Duurzaam Mobiliteits Plan levert aantoonbaar reductie van de CO2-uitstoot op, maar dat heeft tot nu toe alleen betrekking op het bestaande leasewagenpark in Nederland en dat is ‘maar’ tien procent van het totale wagenpark. Met de Green Car Solution gaan we nu een ander segment te lijf, namelijk alle niet-leaseauto’s die relatief veel CO2uitstoot veroorzaken vanwege hun leeftijd. Deze auto’s zijn verantwoordelijk voor een gemiddelde uitstoot van 180 gram per kilometer. Als gevolg van de fiscale stimuleringsmaatregelen van de overheid, zoals 14% bijtelling voor auto’s die maximaal 110 gram per kilometer uitstoot veroorzaken, is het voor zowel werkgevers als werknemers financieel aantrekkelijk geworden om meer medewerkers in minder vervuilende leaseauto's te laten rijden. Beide partijen dragen hieraan 150 euro per maand bij. Voor de werkgever betekent dit slechts 70 euro per maand extra op de gemiddeld 80 euro reiskostenvergoeding die hij toch al moest betalen; de werknemer heeft voor die 150 euro per maand een gloednieuwe, superzuinige leaseauto inclusief wegenbelasting, verzekering, brandstof, reparatie, onderhoud en banden. Voorwaarde is wel dat hij zijn eigen auto verkoopt, hetgeen hij moet kunnen aantonen met een vrijwaringsbewijs.”

 

Kip en ei 

“Green Car Solution mag zich in een grote belangstelling verheugen”, vervolgt Sikkel. “Het is voor veel bedrijven een uitstekende manier om zichtbaar te maken dat het ze ernst is met het milieu. Werkgevers willen bewijzen zien voor inspanningen die bijdragen aan een verminderde CO2-uitstoot. Die bewijzen kunnen wij met eenvoudige rekensommen heel goed laten zien. Werknemers zien ook die milieuwinst en zijn bovendien blij met hun gloednieuwe en schone leaseauto waar ze geen omkijken meernaar hebben. Behalve dat we hiermee op een creatieve manier invulling geven aan het kabinetsbeleid om mensen in schonere auto’s te laten rijden, doen we er ook de leasebranche in zijn geheel een plezier mee omdat we de potentiële gebruikersgroep enorm vergroten. Een andere pijler onder ons groene beleid is elektrisch rijden. Bij ons hoofdkantoor in Almere is door burgemeester Jorritsma onlangs het eerste officiële elektrische oplaadpunt van Flevoland in gebruik genomen. We stellen dit oplaadpunt in 2010 gratis ter beschikking aan iedereen die hier zijn elektrische auto wil komen opladen. Daarmee is het een openbaar oplaadpunt geworden. Op deze manier hopen we de discussie te doorbreken die al een tijdje gaande is rond de vraag: waar moet je straks je elektrische auto opladen als je er eentje wilt aanschaffen. Wij bieden zogezegd ‘de kip én het ei’ alvast aan. Zo willen we als grootste leasemaatschappij een voortrekkersrol blijven spelen in de discussie rond mobiliteit en er concrete oplossingen voor aanreiken. Dat lijkt in tegenspraak met de corebusiness van een autoleasemaatschappij, maar we hebben ons een aantal jaren geleden gerealiseerd dat we geen business meer hebben als iedereen vaststaat in de file. We maken ons daarom sterk voor een andere kijk op mobiliteit en we nemen daarmee ook onze verantwoordelijkheid voor een beter milieu. Het enthousiasme dat we daarmee aan de dag leggen slaat onmiskenbaar over op onze klanten. We werken dan ook steeds vaker met klanten samen bij het ontwikkelen van nieuwe groene producten.” 

Fiscaal attractieve oplossing voor minder CO2-uitstoot

Recente stories