Exportpromotie met FMO’s NL Business

Ontwikkelingsbank FMO financiert sinds 1970 projecten in opkomende markten waar commerciële banken wegblijven. Gestoeld op vijftig jaar ervaring helpt FMO Nederlandse beleggers en ondernemers met zakendoen in ontwikkelingslanden. FMO’s NL Business jaagt deze exportpromotie aan.

Exportpromotie met FMO’s NL Business

“FMO adresseert de twee grootste uitdagingen waar de wereld mee kampt: ongelijkheid en klimaatverandering. Als ontwikkelingsbank werken we op verschillende manieren aan oplossingen: door in ontwikkelingslanden te investeren en leningen uit te geven. Als NL Business zijn we gespecialiseerd in het maken van de vertaalslag en het verbinden van de ambities van onze ontwikkelingsmarkten en het Nederlandse bedrijfsleven – waar nu mooie kansen nog blijven liggen”, zegt Janet Nieboer, Director NL Business.

Projectontwikkeling en matchmaking

“Het begint met de vragen: hoe kunnen we helpen? En: hoe kun je als start-up, mkb of grootbedrijf impact maken? Finture Solutions, een start-upcompetitie in samenwerking met Rockstart, is hier een voorbeeld van. Nederlandse start-ups en scale-ups is gevraagd naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan de verduurzaming van de energie-, landbouw- of watersector. Deze ondernemers hebben vaak een technische achtergrond en kunnen hulp gebruiken met de financiering van ontwikkelingskapitaal. Ook helpen NL Business-experts de winnaars om hun bedrijf te laten groeien. Inmiddels hebben we een zestigtal veelbelovende projecten ontvangen. NL Business beschikt daarnaast over een team dat zich richt op projectontwikkeling en het samenbrengen van publieke en private partijen. Zoals de samenwerking tussen Amref Flying Doctors en Philips voor eerstelijnszorg in Kenia.”

‘Hoe kun je als start-up, mkb of grootbedrijf impact maken?’

Nederlandse expertise verbindt

“Centraal in de aanpak van NL Business staan thema’s waar Nederland goed in is, zoals klimaat en gezondheidszorg. Die kennis brengen we over naar opkomende markten. Dat doen we door ambities met elkaar te verbinden, werelden samen te brengen en soms de regisseursrol op ons te nemen. Ons team van dertig man bestaat uit professionals met een ondernemersmentaliteit. Onze deur staat niet alleen open voor grote bedrijven en start-ups, maar ook voor het mkb. We werken bovendien samen met de International Finance Corporation (IFC) om het Nederlandse bedrijfsleven te attenderen op projecten waarin zij een rol kunnen spelen.”

Nederlandse expertise verbindt

Projectontwikkeling en matchmaking

Recente stories