Expertise in het creëren van wendbare organisaties

Organisaties, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, moeten snel en accuraat inspelen op veranderingen die elkaar steeds sneller opvolgen. Dat lukt alleen als zij hun bedrijfsvoering zo inrichten, dat er een wendbare organisatie ontstaat, zegt Peter Hulsbos van Yacht.

Vijftien jaar geleden presenteerde Philips de eerste platte televisie. Die was in de winkel te koop voor omgerekend vijftienduizend euro. Voor dat geld kreeg de koper een tien centimeter dikke televisie met een diameter van 107 centimeter. Een televisie van hetzelfde formaat met scherper beeld en uitgebreidere mogelijkheden kost tegenwoordig een fractie van dat bedrag – nog geen drie procent. Directeur Peter Hulsbos van Yacht vindt dit voorbeeld illustratief voor de snelheid waarmee ontwikkelingen elkaar vandaag de dag opvolgen. “Met die ontwikkelingen hebben niet alleen fabrikanten van technologische producten als televisies en telefoons te maken. Elke organisatie, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, voelt vandaag de dag de druk van veranderingen. Het tempo waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen ligt nu veel hoger dan vroeger. De noodzaak voor het continu verbeteren van de bedrijfsvoering is als gevolg hiervan dwingender dan ooit. De vraagstukken voor bedrijven en overheden zijn daarbij in grote lijnen dezelfde: hoe kan ik mijn dienstverlening beter organiseren en sneller aanbieden, bij voorkeur tegen lagere kosten?”

Dynamische arbeidsmarkt

Organisaties hebben vandaag de dag ook te maken met veranderingen op de arbeidsmarkt. “In het segment waarin wij met Yacht actief zijn, dat van hoogopgeleide professionals, hebben we de afgelopen jaren een sterke toename gezien van het aantal zzp’ers. Daarnaast is er de vergrijzing: in de laatste maanden van 2011 verdubbelt het aantal werknemers dat met pensioen gaat en de komende jaren neemt de uitstroom van arbeidskrachten verder toe. Dat leidt in toenemende mate tot schaarste op de arbeidsmarkt. Bij bepaalde functies, denk aan de techniek, zien we dat nu al ontstaan. Een andere tendens is de komst van een nieuwe generatie hoog opgeleiden. Zij hebben vaak scherp voor ogen wat ze willen: resultaat, hier en nu. Jonge professionals werken graag projectmatig, ze zoeken de afwisseling, willen niet te lang bij een werkgever blijven. En opeenvolgende generaties werknemers hebben hun eigen ideeën over de balans tussen werk en privé. Al deze factoren samen zorgen voor grote dynamiek op de arbeidsmarkt. Die dynamiek vergt van organisaties dat ze nadenken over hun aantrekkingskracht als werkgever en het type werknemers dat ze in de toekomst nodig hebben.”

‘De noodzaak voor het continu verbeteren van de bedrijfsvoering is dwingender dan ooit’

Wendbaarheidsscan

Wendbaarheid is voor Yacht het trefwoord bij het omgaan met veranderingen en dynamiek. “Wat het kenmerk is van wendbare organisaties? Wendbare organisaties weten beter welke kennis ze over vijf jaar nodig hebben, weten vaker wat de consequenties zijn van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hebben eerder richtlijnen voor de omvang van hun flexibele schil.” Met de Wendbaarheidsscan die Yacht ontwikkeld heeft, inventariseren organisaties op welke punten zij hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen om de steven makkelijker te wenden. “Het model kijkt naar drie componenten: arbeid, kennis en processen & systemen. Wat heeft een organisatie nodig om concurrerend te blijven? De conclusie kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde procedures verandering in de weg staan of dat men niet de juiste kennis in huis heeft.” Yacht kan vervolgens helpen om de wendbaarheid te vergroten. “Wij bieden continuïteit, verbetering en wendbaarheid aan organisaties. We adviseren bijvoorbeeld over strategische personeelsplanning, werken verschillende toekomstscenario’s uit of houden een ‘vlootschouw’ die duidelijk maakt welke kennis, expertise en competenties nu en in de toekomst nodig zijn. De Wendbaarheidsscan is een zeer zinvol instrument. Het laat zien waar je staat en met wie. De beste mensen van vandaag zijn immers niet altijd de beste mensen van morgen.”

Implementatiekracht

Van die mensen, de Yacht’ers, mogen opdrachtgevers het nodige verwachten, zegt Hulsbos. “Alle professionals die we in dienst hebben, of die als zzp’er voor ons werken, beschikken over hoogwaardige expertise. Hun individuele combinatie van kennis én ervaring. Op elk van de acht vakgebieden waarop we werken, van ICT tot finance en van HRM tot procurement, selecteren we professionals bovendien op implementatiekracht, op hun ambitie om een organisatie beter te maken dan die voorheen was. Zij zijn in staat om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de verbetering van de bedrijfsvoering van onze klanten. Ons uitgangspunt is: Yacht levert professionals van betekenis. Ons doel is om dat meer dan waar te maken. Wij ondersteunen de ambities van onze interimprofessionals heel bewust, door ze de door hen gewenste afwisseling en projectmatige opdrachten te bieden, bij een keur aan interessante opdrachtgevers. We reserveren een gunstig percentage van de loonsom voor opleidingen en ze kunnen gebruikmaken van mentoring door specialisten uit hun werkgebied. Op deze manier brengen we in praktijk wat we onze klanten aanraden. We werken continu aan het verbeteren van onze organisatie. Om wendbaar en daarmee nu en in de toekomst concurrerend te blijven.”

Expertise in het creëren van wendbare organisaties

Recente stories