Erken de waarde van water

Erken de waarde van water

De klimaatverandering zet de vanzelfsprekendheid van (drink)water verder onder druk. “Water heeft impact op ons allemaal. We hebben er samen slim voor te zorgen dat ons watersysteem duurzaam en daarmee beschikbaar en betaalbaar is”, vinden Jelle Hannema en Marike Bonhof.

“Onze ambitie voor de komende tien jaar is om in een klimaatbestendig watersysteem te investeren. Dit vraagt om een strategische aanpak. We hebben 120 jaar betrouwbaar drinkwater bij de klant geleverd. Onze rol verandert; het gaat er nu ook om de klant te adviseren over besparingen. Onze eigen organisatie zet in op digitalisering en instroom van schaars technisch personeel. Vervolgens is het zaak dat de klanten zich écht gaan realiseren dat elke druppel duurzaam is. En dat iedereen duurzaam met drinkwater kan leren omgaan, zodat we het watersysteem zo min mogelijk belasten”, aldus Hannema, directievoorzitter Vitens. Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert dagelijks aan 5,8 miljoen gebruikers.

Gezamenlijke opgave

Bonhof, CFO Vitens: “Vitens investeert voortdurend in infrastructuur, nieuwe productlocaties en leidingen. Het is van belang dat we van de toezichthouder voldoende ruimte krijgen om die investeringen te financieren. En er ligt een gezamenlijke opgave voor partijen in het waterdomein om de waarde van water zichtbaar te maken. Water is zo vanzelfsprekend dat mensen de waarde ervan onvoldoende erkennen. ”

“Iedereen kan duurzamer met drinkwater leren omgaan”

Gebruikersperspectief

“Het is tijd voor een fundamenteel ander watergebruik voor en door ons allemaal. Dat we de wc nog doorspoelen met drinkwater… Als we toch gasloze huizen bouwen, zorg er dan ook voor dat ze watervriendelijk worden. En de tuinier kan meer doen in langere perioden van droogte. Beter de planten één voor één begieten dan de borders urenlang met drinkwater besproeien. Of maak bijvoorbeeld een reservoir onder de oprit voor de opslag van regenwater voor het besproeien van de tuin”, zegt Bonhof.

“Als we toch gasloze huizen bouwen, zorg er dan ook voor dat ze watervriendelijk worden.“

Water voor later

Hannema: “Ons concept Panorama Waterland laat zien dat je met een slimme inrichting van een gebied een eeuwige waterbron kunt creëren. Daarbij is samenwerking met partners in het ruimtelijk domein essentieel. Zo kunnen we de waterkoek groter maken in plaats van verder uitputten. We willen graag samenwerken met kennispartners, zoals TU Delft en Wageningen, om in co-creatie innovatieve systemen te ontwikkelen!”