Enterprise Intelligence biedt organisaties houvast

“We zijn sterke businessconsultants die ook heel goed begrijpen hoe we IT optimaal kunnen inzetten”, zegt Tom Velema, advisory partner bij Ernst & Young. Samen met Berry Diepeveen is hij verantwoordelijk voor Enterprise Intelligence, de businessunit van Ernst & Young die managementinformatiesystemen inricht voor zijn klanten.

Op de dag van ons gesprek zoekt de net demissionair geworden premier Rutte naar mogelijkheden om tot een begroting voor 2013 te komen. Intussen steggelen partijeconomen over veronderstelde koopkrachteffecten, de verwachte gevolgen voor de economische groei en hun inschattingen over het al dan niet bereiken van de Europese norm van maximaal drie procent begrotingstekort. Velema en Diepeveen onthouden zich van politiek commentaar, maar herkennen de problematiek waarmee Rutte c.s. worstelen. Hun klanten, grote internationale organisaties en multinationals, staan permanent voor vergelijkbare uitdagingen. Ook zij hebben – net als de rijksoverheid – behoefte aan betrouwbare informatie over hun resultaten, maar willen bovenal toekomstige ontwikkelingen en eventuele risico’s kunnen inschatten. Met Enterprise Intelligence biedt Ernst & Young daarvoor oplossingen, zodat organisaties optimaal kunnen sturen.

Brug

Drie jaar geleden breidde Ernst & Young zijn praktijk uit met IT Advisory. Velema motiveert: “We streven naar structurele prestatieverbetering door technologie en nieuwegeneratiesoftware slim in te zetten. Daarvoor is een stevige brug nodig tussen de business en IT. Om snel te kunnen bijsturen, hebben organisaties behoefte aan tijdige en betrouwbare strategische informatie.” Dat begint met het inrichten van financiëleconsolidatiesystemen en planning- en budgetteringsystemen, maar die financiële informatie is voor veel organisaties niet voldoende. Velema: “Succesvolle organisaties kijken breder: naar marktomstandigheden, regionale politieke ontwikkelingen, grondstofprijzen, concurrenten, etc.”

Diepeveen gaat daar dieper op in. “Enterprise Intelligence gaat verder dan het analyseren en rapporteren van behaalde resultaten, maar kijkt ook vooruit. Wij helpen onze klanten met de inrichting van systemen voor het financiëlerapportageproces, risicomanagement, sustainability en organisatiebrede informatieanalyse. Bovendien stellen we scenario’s op die doorrekenen wat de gevolgen zijn van relevante veranderingen in de markt voor het bedrijfsresultaat. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om proactief om dreigende stormen heen te sturen, in plaats van in zwaar weer voortdurend water te moeten pompen om de zaak drijvend te houden.”

Strategie én implementatie

Diepeveen weet goed waarover hij praat. Hij was directeur-grootaandeelhouder van Partake Consulting, dat gespecialiseerd is in de inrichting van strategische informatiesystemen. “We waren sterk in het inrichten van consolidatie- en rapportagesystemen, maar ook in toekomstgerichte planning, budgettering en scenarioanalyse.” De expertise van Partake en de concrete ervaringen van de 75 medewerkers bij tal van organisaties in Europa, bleken precies wat Ernst & Young zocht om Enterprise Intelligence de gewenste inhoud te geven. Velema: “Sinds de overname in 2011 van Partake is Enterprise Intelligence de basis van IT Advisory. We onderscheiden ons in de markt doordat we ons niet alleen richten op de strategische inrichting van organisaties, maar ook de implementatie van de software voor onze rekening nemen. Wij vinden: strategische inzichten zijn mooi, maar uiteindelijk moet het natuurlijk gewoon werken. We gaan pas weg bij een klant als het allemaal goed draait.”

Met Enterprise Intelligence opereert Ernst & Young op het snijvlak van business en IT. Velema: “We bouwen Enterprise Intelligence-systemen op basis van standaardsoftware van IBM, Oracle en SAP, maar gebruiken voor het bepalen van bijvoorbeeld keyperformance-indicatoren natuurlijk de kennis van klanten. Want hoewel we veel sectorkennis hebben, zijn we niet zo arrogant dat we bijvoorbeeld retailers eens eventjes vertellen hoe zij retail moeten bedrijven.”

Breed scala

Ernst & Young heeft als marktleider al een breed scala aan voorbeelden van internationale Enterprise Intelligence-projecten. In de mediasector worstelen bijvoorbeeld veel uitgevers van kranten met verbreding van hun portfolio met digitale uitgaven. “Dat vraagt om een andere mindset, om een andere organisatie en om een nieuwe manier van rapporteren, budgetteren en risicobeheersing”, legt Diepeveen uit. “Wij helpen uitgevers daarbij.” Ook in de sectoren Logistiek, Transport en Retail is volop vraag naar ondersteuning op het gebied van Enterprise Intelligence. “We zijn bijvoorbeeld actief voor vliegvelden”, vertelt Velema. “Dat zijn extreem ingewikkelde organisaties die aan de ene kant aan overheidsregels zijn gebonden, maar tegelijkertijd opereren in een zeer competitieve markt. Voor dit soort organisaties is de combinatie van transparante planning en realistische risico-inschatting cruciaal.”

Ernst & Young voert voor dit soort organisaties complete implementaties uit, van de consolidatie van financiële gegevens tot het opstellen van toekomstbestendige ‘what if’-scenario’s.Ook banken en verzekeringsmaatschappijen behoren tot de organisaties waarvoor Ernst & Young Enterprise Intelligence-informatiesystemen heeft geïmplementeerd, rekening houdend met de door toezichthouders vereiste transparantie en kapitaaleisen. Diepeveen: “De financiële sector moet voldoen aan de complexe regels van Basel III en Solvency II. Wij kennen die regels als geen ander. In combinatie met onze ervaring met softwaretools zijn wij in staat om de vereiste rapportages te integreren met de bestaande IFRS-rapportages.” Implementatie van Enterprise Intelligence leidt tot een compleet ‘dashboard’ met belangrijke indicatoren. Welke vorm klanten daarvoor wensen, maakt voor Ernst & Young niet uit. Diepeveen: “Sommigen willen iedere maandagmorgen een actueel overzicht op papier, anderen kiezen letterlijk voor een dashboard met metertjes op een computerscherm of een iPad. Maar belangrijker dan die representatie is onze fundamentele aanpak. Die is succesvol, omdat het organisaties een stuur in handen geeft.”

Enterprise Intelligence biedt organisaties houvast

Recente stories