Energietransitie versnellen

InnoEnergy is een publiek-private samenwerking met commerciële insteek die innovaties in duurzame energie stimuleert. De organisatie wordt ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en haar 27 aandeelhouders.

Energietransitie versnellen

InnoEnergy werd in 2010 opgericht. “We ondersteunen energie-innovatie en investeren daarin van idee tot en met commercialisering”, zegt CEO Benelux Jacob Ruiter. “Uit onderzoek blijkt dat innovatie de meeste kans heeft als het gebeurt binnen de driehoek van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. InnoEnergy heeft een ecosysteem van publieke en private partijen rondom deze driehoek georganiseerd. Samen versnellen we de ontwikkeling en marktintroductie van innovatieve producten.”

‘InnoEnergy is de drijvende kracht achter innovatie voor duurzame energie in Europa’

Pijlers
InnoEnergy richt zich op drie pijlers. Ruiter: “Ten eerste stimuleren we educatie, onder andere via onlinecursussen en master- en PhD-studies. We hebben bijvoorbeeld al meer dan 700 masterstudenten opgeleid die het voortouw bij de energietransitie kunnen nemen. Ten tweede ondersteunen we start-ups met technologie, marktbewerking, financiering en ‘bemensing’. Via ons ecosysteem kunnen we hen matchen met bedrijven en durfinvesteerders die normaal buiten hun bereik liggen. Ruim 200 start-ups hebben onze programma’s doorlopen; 120 zijn commercieel actief. Als start-ups falen, ligt dat vaak niet aan een slecht idee, maar aan een suboptimaal team. Wij hebben een tool ontwikkeld om de kwaliteit van teams te scannen.

 

 

We gebruiken hem zelf ook en hij is beschikbaar voor durfinvesteerders en corporates die met start-ups in zee gaan. Als derde pijler ondersteunen we innovatieprojecten. Een recent voorbeeld is Hardt Hyperloop: we geven dit consortium financiële steun, dragen complementaire kennis en kunde bij en denken mee over commercialisering.”

Risico’s verminderen, markttoetreding versnellen
InnoEnergy heeft ook proposities voor het mkb en multinationals. “We organiseren calls om start-ups en scale-ups aan de innovatieambitie van corporates te koppelen”, zegt Ruiter. “Met onze expertise in het begeleiden van innovatieve ventures reduceren we voor corporates de risico’s en de time-to-market van eindoplossingen. Winstgevendheid staat bij ons voorop. De energietransitie slaagt alleen als innovaties commercieel levensvatbaar zijn.”

InnoEnergy is door de EU aangewezen om leiding te geven aan de European Battery Alliance, een initiatief om de celproductie en recycling van accu’s in Europa te stimuleren. “Dit bevordert innovatie en banengroei, maar zorgt ook dat binnen Europa specialistische kennis verder wordt ontwikkeld en geborgd. De toekomst voor duurzame energie is nu. Alle randvoorwaarden zijn er; de komende jaren moeten partijen zich gaan verbinden om samen de energietransitie te realiseren.”

 

Recente stories