Energietransitie toegankelijk maken

Energiebedrijf Vattenfall, tot voor kort Nuon, werkt onder de nieuwe naam van het moederbedrijf aan een fossielvrij leven binnen één generatie. Daarvoor is meer nodig dan duurzame energieopwekking alleen. Het doel is om de energietransitie voor een grotere groep bereikbaar te maken.

Energietransitie toegankelijk maken

De ambitie is scherp, zo beaamt Martijn Hagens, Senior Vice-President Customers & Solutions bij Vattenfall en COO van Vattenfall Nederland. Het energiebedrijf schroeft binnen één generatie de capaciteit op basis van fossiele brandstof volledig terug om er duurzame alternatieven voor op te bouwen. Het is een scherpte die hem aanspreekt. “Geen ander energiebedrijf durft zo duidelijk te zijn, want het brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Met onze oplossingen willen we de energietransitie voor iedereen binnen handbereik brengen. Klanten moeten thuis, op het werk en in hun vervoer een fossielvrij leven kunnen leiden.”

De klimaatverandering en CO2-uitstoot is slechts één van de motieven om verder te gaan dan het Parijs-akkoord. Daarnaast neemt de energievraag de komende jaren enorm toe. Zowel in huis, voor elektrisch vervoer als in de industrie. De realiteit is echter dat fossiele brandstoffen een keer opraken. “Tegelijkertijd ontwikkelt de wereldwijde bevolking zich snel. We hebben de morele verplichting om technologie te ontwikkelen, goedkoper te maken en te delen. Zodat anderen ook de beschikking krijgen over duurzame energie.”

Toegankelijkheid cruciaal

Bij Vattenfall, onder consumenten en in de industrie vraagt het om verandering. Een belangrijk aspect daarvan zijn de stappen van het energiebedrijf zelf. Vattenfall wil de duurzame capaciteit snel uitbreiden en zal eerder dan gepland kolencentrales sluiten. Met steden als Berlijn – waar het verantwoordelijk is voor de stadsverwarming – is een CO2-plan gemaakt. Er wordt daar een nieuwe warmtevoorziening ontwikkeld; de laatste kolencentrale sluit in 2030. “Door het voortouw te nemen profiteren huishoudens automatisch mee van de verduurzaming.”

Ook zal het bedrijf klanten moeten helpen om zelf actie te ondernemen. Omdat decentrale bronnen zoals zonnepanelen, warmtepompen en batterijen bij mensen thuis een nog grotere rol spelen in het energievraagstuk, is de toegankelijkheid ervan een speerpunt. Voor wie zijn gasketel binnenkort vervangt, is het best lastig om te bepalen wat verstandig is, legt Hagens uit. Nu al een warmtepomp, een hybride oplossing of toch nog wachten?

‘Duurzame focus zorgt voor merkbare verbinding’

De informatie, financieringsmogelijkheden en een acceptabele terugverdientijd zijn hierin cruciaal. “De ervaring leert dat klanten een duurzaam alternatief in overweging nemen bij een terugverdientijd van zeven jaar. Voor zonnepanelen is dat gelukt; een warmtepomp willen we nog aantrekkelijker maken.” Welke mogelijkheden hij ziet? Behalve meer lease- en huuropties hoopt Hagens binnenkort samenwerkingen te sluiten die de financiering laagdrempeliger maken. “Is het mogelijk om de aanschaf online mee te nemen in bijvoorbeeld een lopende hypotheek, dan versnelt de transitie.”

Processen herontwerpen

Samenwerken is noodzakelijk, benadrukt Hagens. “Sectorkoppelingen maken het mogelijk om technologische oplossingen op grotere schaal in te zetten.” Zo werkt Vattenfall onder de naam Hybrit aan een CO2-vrije staalindustrie. “Tijdens de productie van staal komt veel uitstoot vrij. Met een batterij alleen red je het dan niet.” Vattenfall is daarom met partners een fabriek gestart in het Zweedse Luleå. Om er aan te tonen hoe waterstof op basis van windenergie een energiebron kan zijn. Met dit vermogen is vervolgens staal te maken. “Het gaat erom massieve industriële processen te herontwerpen. Zo’n omwenteling ontstaat alleen door samen te werken, daarvan ben ik overtuigd.”

Op vergelijkbare wijze is er ook al een vruchtbaar partnership ontstaan met de vervoerssector. Daaruit is InCharge voortgekomen, Europa’s grootste laadnetwerk voor elektrische voertuigen. De onbruikbare autobatterijen worden inmiddels hergebruikt om het energienetwerk te balanceren. “Nog meer dan vroeger is het slim om elkaar op te zoeken. Met nieuwe oplossingen neemt de impact toe en vind je gemakkelijker de verdienmodellen die nodig zijn om een businesscase sluitend te krijgen.”

Duurzaamheidsbewustzijn

Onder consumenten en bedrijven is het duurzaamheidsbewustzijn inmiddels groot. Voor een bedrijf als Vattenfall is de boeiende uitdaging om de alternatieven toegankelijk te maken, zowel financieel als in gemak. “Met de vraag hoe we onze energiehuishouding kunnen veranderen ligt een van de belangrijkste thema’s van nu op ons bord. De ambitie om een fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk te maken creëert een merkbare verbinding binnen het bedrijf. De focus maakt dat we vanuit één centrale en Europese boodschap een voortrekkersrol willen innemen. Daarom is Nuon nu ook in Nederland Vattenfall. CO2 stopt niet bij de grens.”

Fossielvrij binnen één generatie

Recente stories