Energietransitie biedt volop kansen

De overgang naar de CO2-neutrale samenleving in 2050 is complex, maar biedt tegelijk legio kansen. Remeha-directeur Arthur van Schayk legt uit dat de combinatie van elektriciteit en waterstof c.q. biomethaan als aardgasvervanger via het bestaande gasnet vele voordelen biedt en voor zijn bedrijf de markt voor nieuwe verwarmingsconcepten opent.

Energietransitie biedt volop kansen

Remeha is onderdeel van de BDR Thermea Group. Het produceert en distribueert verwarmings- en warmwatersystemen, zoals hr-ketels en warmtepompen. BDR realiseert met 6400 werknemers een omzet van ongeveer 1,8 miljard euro en is wereldwijd nummer 3.

Het klimaatakkoord van Parijs legt de basis voor de CO2-neutrale samenleving in 2050. Tot die tijd moeten nog vele technische, financiële en maatschappelijke obstakels worden overwonnen. Van Schayk ziet daarin een grote rol voor Remeha: “Uiteraard ondersteunen wij vanuit onze maatschappelijke functie CO2-reductie. Daar waren wij overigens al vele jaren mee bezig. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van de condenserende cv-ketel (hr-ketel), de opvolger van de traditionele ketel. Innovatie zit gewoon in onze genen; hier in Apeldoorn werken zo’n honderd R&D-technici die onder andere de volgende generatie gas- en elektragebaseerde systemen ontwikkelen.”

Met genoemde traditionele cv-ketels staat de rest van Europa overigens nog vol. Door de massale overstap op de hr-ketel loopt Nederland vijftien jaar voor met de CO2-reductie. Nu moeten we volgens Van Schayk doorpakken om de 2050-doelstellingen te bereiken.

‘Innovatie zit gewoon in onze genen’

Onbetaalbaar

Dat doorpakken zal via meerdere sporen moeten verlopen. Een abrupt afscheid van (aard)gas als verwarmer en volledig overschakelen op elektriciteit is technisch nauwelijks haalbaar. Met honderden miljarden euro’s is het ook onbetaalbaar en ontbeert het dus draagvlak, ondanks al het Groningse aardbevingsleed. Meer fiducie heeft Van Schayk in hybride oplossingen, waarbij gas belangrijk blijft. Met name via een geleidelijke omschakeling van aardgas op waterstof en biomethaan, beide CO2-vrij. “Remeha zal de komende jaren een tweesporentraject gaan volgen: gas en elektriciteit. Elektriciteit zal dominanter worden, maar we hebben in Nederland ook een prominente gasinfrastructuur. Die moeten we niet zomaar weggooien. Een maatschappelijk verantwoord concept vereist een optimale combinatie van gas en elektriciteit. Daarin moeten we gas ‘vergroenen’ via biomethaan maar zeker ook waterstof, te maken via zonne- en windenergie (‘power to gas’), en dat beide in toenemende mate met aardgas mengen. Groot voordeel: we kunnen zo de gasinfrastructuur benutten om de CO2-uitstoot tijdens de hele transitieperiode continu omlaag te brengen. En dat zonder abrupte overgang op nieuwe technologieën en ook nog eens tegen lage kosten. Dat versterkt de maatschappelijke acceptatie.”

Mengvormen

Van Schayk vervolgt: “Wij hebben uitgebreide tests gedaan op Ameland en daar 20% waterstof aan aardgas toegevoegd. Onze cv-ketels kunnen dat probleemloos en zonder aanpassingen verwerken. Bij 100% waterstof moeten er wel technische veranderingen worden doorgevoerd. In Rotterdam Rozenburg starten we hiervoor in 2019 een proefproject.”

Van Schayk benadrukt: “Je moet de overgang naar een CO2-vrije samenleving slim aanpakken en dat betekent zowel gas als elektriciteit. Er zullen mengvormen ontstaan van verschillende verwarmingssystemen, toegesneden op bewoners- en huizenprofielen.” Hij doelt op verwarmingsconcepten gebaseerd op warmtepompen sec, daarnaast hybride oplossingen van warmtepomp met aparte cv-ketel en lokale of centrale energieopslag en ten slotte een aanpak uitsluitend gebaseerd op gastechnologie. Welke oplossing er wordt gekozen (moet worden gekozen) hangt van vele factoren af. De ecologisch gedreven bewoner zal kiezen voor een hybride oplossing: elektriciteit inclusief warmtepomp; terwijl de ‘budget’-bewoner een CO2-vrije gasoplossing kiest. Daarnaast speelt de gemeentelijke situatie een grote rol.

Inruilgarantie

Van Schayk: “Nieuwbouw is voortaan per definitie gasloos. Maar gemeenten zullen in de toekomst ook bestaande wijken gasloos gaan maken. De vraag is dan: wanneer is mijn wijk aan de beurt. Als dat een tijd duurt, kunnen mensen, als hun ketel moet worden vervangen, bij ons een hypermoderne unit met inruilgarantie kopen. Die nemen wij na tien jaar tegen een vaste prijs terug en we leveren vervolgens tegen bijbetaling een warmtepomp. Op dit moment willen veel mensen de stap naar warmtepompen of hybrides nog niet zetten omdat het een relatief dure oplossing is. Maar met een inruilsysteem, aangevuld met mogelijk een aantrekkelijke subsidie, wordt die stap in de toekomst veel makkelijker en nemen wij de onzekerheid weg.”

Het ontstaan van een variëteit aan verwarmingssystemen heeft voor Remeha grote voordelen omdat het hiervoor allerlei nieuwe concepten kan vermarkten. “Wij moeten grote inspanningen in innovatie, organisatie en marketing leveren. Onze hele organisatie verandert; wij verschuiven van een monolithische fabrikant van cv-ketels en warmtepompen naar een leverancier van multivariabele energiesystemen, toegesneden op individuele behoeften van bewoners. Daar liggen voor ons grote kansen.”

Innovatie zit gewoon in onze genen

Recente stories