Energietransitie biedt kansen

Het Akkoord van Parijs maakt dat de mondiale energiehuishouding radicaal zal moeten veranderen. Want CO2-arme uitstoot is veelomvattend en raakt iedereen. Energieconcern Shell neemt een leidende rol om deze collectieve inspanning te realiseren.

Energietransitie biedt kansen

“Het energievraagstuk speelt op alle niveaus en in alle processen”, zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Als internationaal energieconcern met verschillende activiteiten is Shell over een breed front bij de energietransitie betrokken. Klimaatverandering is een mondiaal probleem waarbij de oplossingen op nationaal niveau worden bepaald. Wij zijn in staat om in Nederland een versnelling van de transitie te bewerkstelligen.”

‘Het energievraagstuk speelt op alle niveaus en in alle processen’

Samenwerking
Door de strategische ligging, de kennis en de economische mogelijkheden is Nederland een van de landen die voorop kan lopen, stelt Van Loon. “Samenwerking is hierbij essentieel, want geen enkele partij kan de transitie in zijn eentje realiseren. Alle betrokkenen zullen hun best moeten doen. Maar met het onlangs gepubliceerde nationale Klimaatakkoord op hoofdlijnen zie je dat het kan. Meer dan honderd organisaties zijn tot een akkoord gekomen.”

Kansen
Shell heeft globale CO2-ambities geformuleerd en kijkt wereldwijd naar kansen binnen de energietransitie. In Nederland is in relatief korte tijd al heel wat gerealiseerd. Van Loon: “We investeren in wind op zee, zonneparken en elektrische mobiliteit. Bij al onze locaties staat energie-efficiency hoog op de agenda en onze raffinaderij in Pernis gaat restwarmte leveren aan de omgeving. En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen.”

Carrière bij Shell
Het gevolg van de energietransitie is dat er volop vraag is naar technisch personeel op alle niveaus. Zoals naar technische ingenieurs die helpen meedenken met verdere innovatie om nieuwe energie en de implementatie ervan mogelijk te maken. Terwijl voor de activiteiten en de fabrieken juist de hand nodig is van lassers en installateurs. “Een uitgelezen kans om een mooie carrière te maken”, zegt de president-directeur van Shell Nederland. Het klinkt als een oproep. “Waar is het interessanter, uitdagender en relevanter werken dan bij een energiebedrijf dat de transitie zo ambitieus ingaat? We werken hier samen in multidisciplinaire teams en leren veel van elkaar. Het mooie van Shell is dat we enerzijds de vrijheid hebben om op lokaal niveau te ondernemen en anderzijds, door de kracht van de grote internationale organisatie, gemakkelijk kunnen opschalen.”

  • MT500 - 2018
  • Fidessa Docters van Leeuwen
  • Sebastiaan Westerweel

Recente stories