Energie in de directiekamer

In de veranderende wereld van energie is Nuon de spil. Op het gebied van duurzaamheid, verbruik en de prijs van energie. Deze onderwerpen én hun onderlinge invloed staan in toenemende mate op directieagenda’s. Als organisatie is het daarom slim om het complete energieplaatje te bekijken.

Marc Heijnis, Head of Sales Operations Nuon B2B, stelt: “De laatste tijd is energie niet meer uit de directiekamer weg te denken. Het onderwerp is té belangrijk geworden. Los van het feit dat energie een belangrijk deel uitmaakt van de duurzaamheidsdoelstellingen, spelen de kosten van energie een belangrijke rol. De prijzen op de energiemarkt en op de grondstofmarkten voor olie en gas fluctueren enorm. Nuon heeft in de zakelijke markt zijn focus gelegd op een breed pakket van producten en diensten die hierop inspelen, zodat we onze klanten met slimme energieoplossingen kunnen ondersteunen.”

Nuon is een energieonderneming met 5800 medewerkers, die ongeveer 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en (publieke) organisaties bedient in Nederland. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en biedt aan zijn klanten energiebesparende producten en diensten. Heijnis vertelt: “Sinds 2009 is Vattenfall de moedermaatschappij van Nuon. Vattenfall, 100% eigendom van de Zweedse staat, is een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent van Europa. Energie is in toenemende mate een Europese aangelegenheid en dat heeft er mede toe geleid dat Nuon en Vattenfall samenwerking hebben gezocht. Overigens verandert er voor onze Nederlandse klanten in de dagelijkse gang van zaken niets. De lokale operatie blijft intact en we blijven investeren in onze specifieke kennis over de Nederlandse markt. Bovendien is deze internationale propositie prachtig voor Nuon. Het levert voordelen op zoals het delen van kennis en het vergroot de mogelijkheden om te investeren in duurzame energiebronnen.”

Eigen handelsvloer

Even terug naar die directiekamer. Waarom is energie juist daar het onderwerp van gesprek? Heijnis: “De grootzakelijke markt kijkt vandaag de dag naar een combinatie van onderwerpen die met elektriciteit en gas samenhangen, zoals duurzaamheid, het energieverbruik, maar ook de prijs. Bij het zien van het complete energieplaatje stelt men zich de vraag: wat ben ik in totaal kwijt aan energie?”

“De klant heeft te maken met een aantal zaken die invloed hebben op de prijs, zoals het risico dat de klant aangaat in de duur van het contract en het inspelen op prijsschommelingen. Het juiste moment van inkopen is hierbij van belang”, zegt Heijnis. “Nuon beschikt over een eigen handelsvloer die 24/7 doorgaat. Onze inkoopexperts staan hiermee de hele dag in contact. Aan inkoopzijde kun je profiteren als je efficiënt weet in te spelen op marktfluctuaties. Door continu de vinger aan de pols te houden kun je het verschil maken. Onze klanten kunnen zelf ook realtime in energie handelen, als ze willen. Maar ook met gestandaardiseerde producten kunnen klanten inspelen op prijsschommelingen. Met Nuon HerPrijs kiest de klant voor een vaste prijs, maar kan hij ook profiteren van prijsdalingen. Je kunt je prijs steeds opnieuw vastzetten. We deden dit al met elektriciteit, maar zullen dit product binnenkort ook voor gas introduceren.”

‘Wij kunnen bedrijven met slimme energieoplossingen ondersteunen’

Energiezuinige toepassingen

Een regelmatig terugkerende wens is dat klanten het verbruik willen verminderen. Een thema dat enerzijds bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven en anderzijds zorgt voor een kostenreductie. Bij veel bedrijven staan duurzaamheid, mvo en het terugdringen van de CO2-uitstoot hoog op de agenda. Heijnis: “Wij gaan op zoek naar partnerships die kunnen bijdragen aan onze dienstverlening op dit gebied. Bijvoorbeeld met dochteronderneming Ebatech. Dit ingenieursbureau brengt niet alleen het verbruik in kaart door bijvoorbeeld slimme meters te plaatsen, maar biedt ook oplossingen om het verbruik te verminderen door besparingsmaatregelen voor te stellen en door te voeren – wat verminderen van de CO2-uitstoot ten goede komt. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de vastgoedmarkt. Een markt die vanuit overheden en gemeenten steeds vaker te maken heeft met de vereiste CO2-richtlijnen. Het project ‘de Afbramerij’ toont hoe industrieel erfgoed, mede dankzij ons partnership met BAM Utiliteitsbouw, een nieuwe duurzame bestemming krijgt. Het gebouw wordt straks CO2-neutraal opgeleverd. Energiezuinige toepassingen die hier zijn gebruikt, zijn ‘slimme zonwering’ (die houdt warmte vast of houdt juist de warmte buiten), natuurlijke ventilatielucht en warmte- en koudeopslag (warmte en koude worden in de grond opgeslagen en waar nodig gebruikt). Omdat al onze partners een eigen specialisme hebben, is er volop expertise en zijn we complementair.”

E-mobility

Nuon blijft naar nieuwe mogelijkheden zoeken. Speelde duurzaamheid zoals al uit eerdere voorbeelden bleek een grote rol in de vastgoedmarkt; met e-mobility wordt opnieuw bewezen dat duurzaamheid bij de energieleverancier altijd in ontwikkeling is. Heijnis: “Onlangs sloot Vattenfall een joint venture met Volvo op het gebied van e-mobility. Binnenkort zullen we tijdens onze roadshow de nieuwe Volvo V60 Plug-in Hybrid, een auto die ook volledig op elektriciteit kan rijden, introduceren op de Nederlandse markt. Wij maken het plaatje compleet met de energievoorziening en de laadpalen voor de auto’s die zowel thuis als op het werk kunnen worden geïnstalleerd.”

Heijnis sluit af: “Wij blijven voor nu en in de toekomst onze klanten op het gebied van energie en duurzaamheid ondersteunen. De interesse voor energie zal de komende jaren alleen maar toenemen. Gelukkig is Nuon, part of Vattenfall, een ijzersterk merk!”

Energie in de directiekamer
  • MT500 - 2012
  • Fidessa Docters van Leeuwen
  • Sebastiaan Westerweel

Recente stories