Encryptie met keymanagement is de beste beveiliging

Als expert, met ruim dertig jaar ervaring en kennis van security en managed cloud services, claimt Avensus dat security het bedrijf in het DNA zit. Met een proactieve benadering waarin customer intimacy de rode draad is, zorgt Avensus voor het beheer van de IT-omgeving én dat deze veilig is ingericht.

Encryptie met keymanagement is de beste beveiliging

“Technologische innovaties veranderen de maatschappij de komende jaren radicaal op het gebied van digitalisering, cloud, big data en IoT. Daardoor stelt ook de wetgever steeds hogere eisen ten aanzien van beveiliging van uw IT-omgeving. High Grade Security wordt steeds belangrijker; de digitale transformatie werkt immers alleen als deze veilig wordt ingericht. Dat begint met het inrichten van een veilige infrastructuur en eindigt bij het versleutelen van de meest cruciale data”, aldus Ed Trautig, algemeen directeur Avensus, en Gökmen Kiremit, directeur High Grade Security Avensus. “Beveiligingsstrategieën alleen gebaseerd op het voorkomen van datalekken blijken onvoldoende. Verbrede strategieën brengen de security dichter bij de data en richten zich niet alleen op het voorkomen van het datalek, maar juist op het beveiligen van de data. Hiervoor hebben we onze Avensus-formule voor dataprotectie ontwikkeld: Encryptie + Keymanagement + Access Control. Organisaties die dit proces goed hebben ingericht kunnen erop vertrouwen dat de informatie onleesbaar is voor onbevoegden, maar vooral ook blijft wanneer deze gecompromitteerd is.”

‘Verbreed uw beveiligingsstrategie: van het voorkomen van een datalek naar het beveiligen van de data’

Creëren van vertrouwen

Kiremit: “Het is essentieel en een uitdaging om in de exponentiële groei van nieuwe technieken en ontwikkelingen vertrouwen te creëren in het digitale tijdperk. We beschermen de meest kritische data vanuit het standpunt dat encryptie de beste beveiliging is, zolang de organisatie de sleutels zelf onder controle houdt.”
Trautig licht toe: “Vanuit maatschappelijk belang vinden wij dat we de verantwoording hebben om een bijdrage te leveren aan een betrouwbare en veilige infrastructuur. Inbreuk op privacy en de groei van kosten is de afgelopen decennia als gevolg van cybercrime exponentieel toegenomen. Voorlopig zal dit niet veranderen. Maar de impact van ‘security breaches’ kunnen we duidelijk wel beïnvloeden. En dat geeft ons de mogelijkheid om het gat tussen beveiliging en bedreiging te verkleinen. Ons doel is dan ook: ‘Building digital trust: anywhere, anytime door middel van Encrypt all and Manage the keys yourself.’”

Avensus High Grade Security is marktleider op het gebied van encryptie en keymanagement in de Benelux. Het beveiligt de bedrijfskritische infrastructuren voor de bancaire sector in Nederland. Daarnaast is men nauw betrokken bij blockchainprojecten en e-ticketing voor de transportsector. Net als bij e-ID-projecten en beveiliging van IoT-innovaties en uiteraard het beschermen van persoonsgegevens. De laatste is sterk gerelateerd aan GDPR/AVG-wetgeving. Avensus werkt samen met toonaangevende partners en verzorgt zo het praktisch en strategisch vormgeven van IT-beleid voor zijn klanten.

Recente stories