Eerst denken, dan doen

Als IT-leverancier pur sang wist ilionx op tijd de bakens te verzetten. Nu is het een veel bredere dienstverlener die organisaties helpt om nóg beter hun doelstellingen te bereiken. Van pure IT-leverancier ontwikkelde het bedrijf zich tot dienstverlener met een breed portfolio, van social business tot analytics, en van clouddiensten tot security-expert.

“We hebben vier jaar geleden goede zakelijke keuzes gemaakt en de juiste beslissingen genomen”, stelt Wiebe de Boer, algemeen directeur van ilionx. De weloverwogen keuze om de organisatie te laten evolueren van IT-leverancier naar een serviceprovider met een uitgebreid product- en dienstenportfolio en een gedegen Business Consultancy-unit was een logische en natuurlijke stap. ilionx heeft zich ten doel gesteld om bedrijven en organisaties in allerlei verschillende sectoren succesvoller te maken met behulp van kennis, ervaring, diensten en oplossingen op het gebied van social, mobile, analytics, cloud en security.

‘Het is belangrijk om de taal van de klant te spreken en zijn succesfactoren te kennen’

Veranderde rol

De onderneming heeft op een aantal gebieden een aanzienlijke concurrerende voorsprong weten op te bouwen en is gegroeid in zowel het aantal medewerkers als in omzet. “Die groei is het gevolg van een aantal zaken die wij de afgelopen jaren gedaan hebben”, claimt De Boer. Het management besloot bijvoorbeeld om met een aantal activiteiten te stoppen, zoals COBOL-development en de detachering van infrastructuurmedewerkers als systeembeheerders en netwerkspecialisten. Aan de andere kant heeft ilionx sterk ingezet op clouddiensten. “Onze rol is daardoor in een aantal gevallen veranderd”, legt De Boer uit. “Daar waar wij voorheen voornamelijk een leverancier van IT-diensten aan IT-afdelingen waren, zijn we nu steeds meer een leverancier van businessservices geworden met de businessmensen van een onderneming als opdrachtgevers. We dragen nu veel sterker bij aan het behalen van de door de business geformuleerde doelstellingen.”

Meer dan techniek

“Je ontkomt er niet aan om businessgericht te gaan denken”, benadrukt De Boer. “Je moet dan wel inzicht verwerven in de zakelijke kant van een onderneming om de juiste IT-oplossingen te kunnen aanbieden.” Daarvoor heeft ilionx in de afgelopen jaren nieuwe activiteiten opgezet, zoals een Business Consultancy-unit om ook in de planfase voor klanten het gespecialiseerde klankbord te zijn en hen te adviseren. Ook heeft de organisatie haar Information Management-unit uitgebreid, zodat ze klanten verder kan ondersteunen op het gebied van business intelligence. “En we zijn een Security-unit gestart. Daarbij gaat het niet zozeer om de implementatie van firewalls en dergelijke, maar veel meer om de juiste inrichting en toepassing van bedrijfsprocessen en procedures.” Beveiliging is meer dan technologie. Je zoekt uit – met de klant – hoe de bedrijfsprocessen in elkaar steken. Zo kunnen de processen geoptimaliseerd worden en kan het businessproces soepeler, veiliger en goedkoper plaatsvinden.

“Natuurlijk moet je de bad guys buitenhouden”, zegt De Boer. “Maar je moet ook de workflow zo inrichten dat de juiste gegevens op tijd bij de juiste mensen terechtkomen. Dus eerst denken, dan doen. Techniek is daarbij secundair. Het gaat primair om hoe je de vragen van de klant beantwoordt en zijn problemen oplost. Zeker nu de cloud een steeds belangrijkere rol speelt. De cloud, mobiele toepassingen en alle zaken rondom big data moeten veilig zijn.”

Kernwaarden

De veranderde rol van ilionx betekende ook dat er intern het een en ander aangepast moest worden. De grootste verandering vond plaats op personeelsgebied. “Om aan de nieuwe eisen tegemoet te komen, moesten we ook medewerkers met andere kwaliteiten dan technische aannemen”, aldus De Boer. “In gesprek kunnen gaan met de business en kennis hebben van bedrijfsprocessen nemen nu een steeds belangrijkere plek in. Het gaat bij onze businessconsultancy veel verder dan alleen de IT-vraag. Onze adviezen moeten hout snijden. Kennis is een zeer belangrijke asset van ilionx. We hebben medewerkers aangenomen die ondernemend en zelfsturend zijn.” Wat niet is veranderd, zijn de kernwaarden van ilionx: ondernemerschap, vakmanschap, integriteit, respect voor het individu en teamgeest. Ook de hoofddoelstelling ‘Resultaten bereiken door en dankzij aanpassingsvermogen en flexibiliteit’ is gebleven.

Succesfactoren

Als de klant om dingen vraagt die ilionx nog niet zelf beheerst, dan gebruikt het bedrijf externe experts die onder de verantwoordelijkheid van ilionx hun kennis inbrengen. “De waardeketen wordt steeds verder samengedrukt”, zegt De Boer. “De ruimte tussen de deelnemers is kleiner geworden. De business en de techniek zijn ook nauwer met elkaar verweven dan voorheen, en die verwevenheid neemt alleen maar toe.” Het is dus belangrijk om de taal van de klant te spreken en zijn succesfactoren te kennen, zodat je daarbij adequaat kunt ondersteunen op zowel technisch als businessniveau. “Je moet beseffen dat het gaat om de klant van de klant”, aldus De Boer. “Klanten weten dat we een no-nonsensebedrijf zijn. En dat heeft ons in de relatiesfeer aanzienlijk profijt opgeleverd. Onze weloverwogen koerswijziging en service-uitbreiding brengen ons en onze klanten succes. Aanreiken wat een klant denkt nodig te hebben, dat is niet erg moeilijk. Het is mijn passie en de passie van onze medewerkers om door te vragen waarom een klant iets denkt nodig te hebben, of wat het precies is wat hij wil bereiken. Op zoek gaan naar het ‘waarom’, dat is uitdagend. Hiermee komen we dicht bij de kernwaarden van een organisatie. Met de klant dát gaan versterken, met behulp van kennis van de business én IT, dat is waar de successen liggen. Dat is onze passie.”

Eerst denken, dan doen

Recente stories