‘Een vitale financiële toekomst in een leefbare wereld’

MN is als een van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van Nederland trots op zijn verdiende status als maatschappelijk verantwoorde onderneming. De mvo-prestaties worden extern gestaafd door deelname aan (inter)nationale initiatieven en benchmarks.

(red. kris Douma ontbreekt op de foto)

“Door ons maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid, onze duurzame bedrijfsvoering en onze adequate governance dragen we bij aan een duurzaam pensioen voor de deelnemers van de fondsen van onze opdrachtgevers”, zegt Walter Mutsaers, lid Raad van Bestuur MN. “In de opvatting van MN hebben pensioenen al een intrinsieke maatschappelijke waarde. Een land dat zijn pensioenen goed heeft geregeld, biedt zichzelf de garantie op duurzame welvaart en welzijn. Als we ons kapitaalgedekte pensioenstelsel in stand houden, kunnen we die garantie op welvaart en welzijn in de toekomst handhaven. Collectiviteit en solidariteit vormen een essentieel onderdeel van dat stelsel. Onderzoeken hebben aangetoond dat hoe individueler je een pensioenregeling maakt, hoe lager de uitkomst per individu uiteindelijk is.”

Waardecreatie

Hoe houdt MN zich binnen zijn bedrijfsvoering bezig met mvo? Mutsaers: “Allereerst zijn wij een goede werkgever – dat bewijzen we al een aantal jaren in verschillende rankings op dat gebied. We ontplooien voor onze medewerkers tal van initiatieven op het gebied van vitaliteit, waaronder een eigen fitnesscentrum. Daarnaast besteden we veel aandacht aan opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Ten tweede maken wij ons samen met onze opdrachtgevers sterk voor maatschappelijk verantwoord beleggen. En ten derde manifesteert ons mvo-beleid zich in onze governance. Wij zijn niet gericht op louter winstmaximalisatie, maar juist op waardecreatie die álle stakeholders ten goede komt. Uiteraard is het ons streven om samen met onze opdrachtgevers een zo hoog mogelijk rendement te behalen op het ingelegde kapitaal, waarbij de risico’s zo beheersbaar mogelijk zijn. Dat hoge rendement mag echter niet ten koste van alles behaald worden en daarbij komt het aspect maatschappelijk verantwoord beleggen nadrukkelijk om de hoek kijken.”

“De vraag of maatschappelijk verantwoord beleggen rendabel genoeg is wordt natuurlijk regelmatig gesteld”, zegt Kris Douma, Manager Responsible Investment. “Uit een onderzoek van Harvard blijkt dat ondernemingen die twintig jaar geleden al een duurzame bedrijfsvoering hanteerden, gemiddeld 17% beter hebben gepresteerd dan bedrijven die dat niet deden. Dat bewijst op zichzelf niet dat beleggen in duurzame ondernemingen rendabeler is, maar het geeft wel een indicatie van de voordelen van duurzaam ondernemen. MN is dan ook overtuigd van de positieve invloed van mvo op de investeringen die wij samen met onze opdrachtgevers doen. Wij helpen onze opdrachtgevers om hun beleid daaromtrent vorm te geven en steeds nieuwe wegen te zoeken om daaraan invulling te geven. De dialoog daarover gaat deels over manieren om negatieve maatschappelijke effecten te voorkomen. Daarnaast zoeken we met onze opdrachtgevers naar mogelijkheden om binnen onze fiduciaire plicht een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren.”

Schaalgrootte

“In de praktijk uit zich dat onder andere in de vragen die wij constant stellen aan de vermogensmanagers met wie wij samenwerken: hoe scoort u op de zogeheten ESG-factoren (Environmental, Social en Governance) en wat doet u eraan als die score te laag is? Als het antwoord op die vragen voor ons niet bevredigend is, kan dat betekenen dat wij met deze vermogensmanagers op termijn geen zaken meer willen doen. Daarnaast spreken wij in overleg met onze opdrachtgevers bedrijven aan die zich naar onze mening niet maatschappelijk verantwoord gedragen. Op die manier kunnen wij, mede dankzij onze schaalgrootte, een substantiële invloed uitoefenen op de bedrijven waarin wij namens onze opdrachtgevers investeren. Dat heeft op den duur meer effect dan er meteen uitstappen, omdat je daarmee dat gedrag niet verandert. Daarbij wil ik wel benadrukken dat de grote Nederlandse vermogensbeheerders in dat opzicht allemaal in de voorhoede opereren en een leidende rol spelen in internationale initiatieven onder de vlag van de United Nations Principles for Responsible Investments. MN neemt daarnaast ook intern zijn verantwoordelijkheid: we waren in 2010 een van de eerste niet-beursgenoteerde financiële ondernemingen met een volgens officiële richtlijnen opgesteld en door accountants geaudit mvo-jaarverslag. Bovendien hanteren we al geruime tijd een eigen, op de wensen van de klant toegesneden stembeleid tijdens aandeelhoudersvergaderingen.”

Transparantie

“We zijn ons er terdege van bewust dat transparantie in de communicatie met fondsen en hun deelnemers eveneens bijzonder belangrijk is”, vult Mutsaers aan. “MN neemt ook in dat opzicht een voorhoedepositie in, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat we in de transparantie-top-500, die door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is opgesteld, op nummer 20 binnenkwamen. Uiteraard streven we ernaar om de transparantie in de communicatie nog verder te verbeteren. Daarbij zullen we meer gebruikmaken van moderne communicatiemiddelen. In plaats van eenrichtingsverkeer zal de communicatie via interactieve media steeds meer tweerichtingsverkeer worden. Daarmee kunnen we voldoen aan de behoefte aan meer individuele, op maat gemaakte pensioencommunicatieoplossingen. Je kunt deelnemers met behulp van handige onlinetools heel goed zelf laten uitrekenen hoe zij er persoonlijk voor staan en ook laten zien dat de prognose van een collectieve regeling beter is dan die van een strikt individuele regeling. Het gaat ons om het realiseren van de vitale financiële toekomst die mensen verdienen. Die toekomst kan echter alleen worden genoten in een leefbare wereld – ook dáár ligt onze verantwoordelijkheid.”

‘Een vitale financiële toekomst in een leefbare wereld’

Recente stories