Een verrassende partner voor het mkb

Het Kadaster kan een verrassende partner zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Verrassend, want het Kadaster is een verzamelplaats van informatie over alles wat zich boven, op en onder de grond bevindt en het bedrijfsleven kan hier op verschillende fronten z’n voordeel mee doen.

“Van oudsher is het Kadaster het instituut dat rechtszekerheid biedt als het gaat om juridische zaken rondom grond en onroerend goed. Dit vormt de basis voor rechtszekerheid in Nederland”, zegt drs. Th.A.J. Burmanje, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster in Apeldoorn. “Dankzij ons werk hoef je nooit te twijfelen wie de eigenaar van een perceel is.” Daar kennen de meeste mensen het Kadaster dan ook van. Maar deze instantie doet meer. Sinds 2004 is de Topografische Dienst van Defensie in de gelederen opgenomen. Burmanje: “Deze dienst heeft iedere vierkante centimeter van Nederland in kaart gebracht. We kunnen nu stellen dat bij ons alles wat zich boven, op en onder de grond bevindt bekend is.”

 

Betuwelijn

Vooropstaat dat de informatie van het Kadaster betrouwbaar is. Er wordt alles aan gedaan om te garanderen dat de informatie klopt. “Als je hier informatie inwint, weet je zeker dat alles klopt”, aldus Burmanje. “Als je in Nederland iets wil doen, van de aanleg van wegen en spoorwegen tot de bouw van woningen en kantoren, dan staat onze informatie aan de basis van deze activiteiten. Bij de aanleg van de Hogesnelheidslijn bijvoorbeeld, of de Betuwelijn, heeft onze informatie centraal gestaan bij het maken van belangrijke bestuurlijke keuzes. Wij kunnen duidelijk maken wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn. Wat is de waarde van de grond, wat zijn de gevolgen voor de natuur en ga zo maar door. Er is geen maatschappelijke actie waarbij geo-informatie geen rol speelt.”

Ook in de foodindustrie wordt gebruikgemaakt van dergelijke informatie. Het Kadaster kan een nauwkeurig beeld geven van waar bepaalde gewassen worden verbouwd, maar ook van de verhuizing van agrarische bedrijven. Burmanje: “De belangstelling voor geo-informatie is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit komt onder meer door Google Earth, maar ook rampen zoals aardbevingen en tsunami’s hebben de interesse in dergelijke informatie aangewakkerd.” Dit interview werd overigens gehouden een dag voor de natuurramp in Japan.

 

Samenwerken

Het Kadaster werkt nauw samen met andere partijen die relevante informatie in huis hebben. Te denken valt aan Rijkswaterstaat en gemeenten, maar ook aan bijvoorbeeld energieleveranciers. Rioolstelsels, energiekabels, de locatie van glasvezelkabels; alles is in kaart gebracht en via het Kadaster terug te vinden. “Wij kennen de bronnen en kunnen de benodigde informatie ophalen en als een pakket aanbieden”, aldus Burmanje. “We zoeken ook actief naar bedrijven die hierop in willen spelen en diensten willen ontwikkelen. Een goed voorbeeld is de onderneming die regelmatig op tv adverteert met een 0900-nummer waar je informatie over de waarde van huizen kunt inwinnen. Die informatie is afkomstig van ons. We kunnen allerlei soorten informatie koppelen en dit biedt eindeloos veel mogelijkheden. Zo is er een prachtig instrument ontwikkeld: een touchtable, een tafel die bestaat uit een aanraakscherm. Op dat scherm kan bijvoorbeeld een gebied waar een weg moet worden aangelegd worden getoond, maar ook alle informatie over eigendomsrechten en dergelijke. De belanghebbenden worden eromheen gezet en kunnen direct zien wat de gevolgen zijn als de weg anders wordt geprojecteerd. Ze kunnen zo al samenwerkend tot de beste oplossing komen. Dit maakt de besluitvorming inzichtelijk en procedures kunnen aanzienlijk worden versneld.”

Technologie en dan met name informatietechnologie is voor het Kadaster een primair proces. “Iedereen kan het Kadaster nu via internet raadplegen”, stelt Burmanje. “Hierdoor konden wij het aantal vestigingen terugbrengen van achttien naar acht. Maar we kunnen ook dankzij de technologie nieuwe diensten ontwikkelen. Zo hebben we een app voor de iPhone, waarmee je op straat dankzij de ingebouwde gps en camera kunt zien wie de eigenaar van een huis is, wat de bestemming ervan is en ga zo maar door.”

 

Diversiteitsbeleid

Zij is overigens ook de drijvende kracht achter het diversiteitsbeleid van het Kadaster. “We waren een op mannen georiënteerde organisatie, met veel technische beroepen. Er was en is nog steeds veel werk aan de winkel”, aldus Burmanje. “Van het management is momenteel 28% van de werknemers vrouw en we willen het komende anderhalf jaar groeien naar een percentage van 32. Daarnaast hebben we het beleid verbreed naar etniciteit, leeftijd en mensen met een beperking.”

Haar aanpak is bijzonder doeltreffend. “Ik ga uit van het motto: Gewoon Doen. Als er een vacature ontstaat, moeten er ook vrouwelijke kandidaten geïnterviewd worden; dat is een eis. Daarnaast pakken we het met de nodige humor aan. Zo hadden we een teambuildingevenement in de Amsterdam Arena en iedereen zou begeleid worden door een profvoetballer. De verwachtingen, vooral van de mannen, waren daardoor hooggespannen. Je had hun gezichten moeten zien toen bleek dat het vrouwelijke profvoetballers waren! Dat vind ik humor.”

De aanpak van het Kadaster trekt de nodige aandacht van het bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Zozeer zelfs dat het Kadaster workshops over deze aanpak organiseert. “Onze pay-off is ‘Feitelijk verrassend’ en dat geldt ook voor onze aanpak op dit gebied”, besluit Burmanje.

Een verrassende partner voor het mkb

Recente stories