Een partnership uit duizenden

IT-dienstverlener Sogeti en leasemaatschappij Alphabet delen dezelfde ambities en buigen zich in partnership over de vraag hoe systemen voor mobiliteit gerealiseerd kunnen worden, waarbij duurzaamheid leidend is. “Ons partnership voegt aan beide bedrijven waarde toe.”

Een partnership uit duizenden

Rens Voogt, Alphabet en Ghislain Gabriëlse, Sogeti zijn het erover eens dat IT mensenwerk is. “Voordat je systemen met elkaar kunt laten praten, moeten eerst mensen met elkaar praten. Een high performance zet je neer door motivatie, wensen, ambities en persoonlijke aspecten vooraf mee te nemen.”

‘De systemen gaan om een auto, het nieuwe platform om de mobiliteit van mensen’

Voogt: “Sogeti is een van de partners waarmee wij samenwerken. Met ruim 2400 medewerkers hebben zij veel kennis in huis en kunnen ze elke IT-expertise leveren.”

Naast de basis van onder andere Java- en frontend-developers, businessanalisten en agile coaches kunnen ook specialistische profielen gemakkelijk worden ingevuld. Gabriëlse: “Zowel in de zwaarte als in de breedte leveren we een actieve rol aan de ambities van Alphabet. We zijn in constante dialoog met elkaar.”

Automarkt in verandering

De heren onderzoeken de kanteling in het paradigma van mobiliteit. Voogt: “Hoe kunnen we de dienstverlening zo inrichten, dat het gaat om het verplaatsen van de persoon van a naar b? Huidige systemen draaien om een auto; het nieuwe platform draait om de mobiliteit van mensen. Vervoer waarbij onder andere auto’s gedeeld gaan worden, waarbij andere modaliteiten worden aangeboden en waarbij remote werken, dat we nu goed hebben leren kennen, een grote rol speelt. Het gaat om meer flexibiliteit en keuzes bieden aan klanten, kilometers besparen en gemakkelijker nieuwe technologie inzetten die gericht is op het reduceren van uitstoot en zuiniger is.”

Leider in duurzaamheid

Voogt vervolgt: “Alphabet is onderdeel van de BMW Group. BMW heeft de ambitie dat alle faciliteiten wereldwijd CO2-neutraal worden, waarbij BMW ook naar maatschappelijke aspecten kijkt. Ook alle toeleveranciers worden uitgedaagd duurzaam te produceren met als doel de meest duurzame auto’s te maken.”

Gabriëlse sluit af: “Duurzaamheid vindt een op een aansluiting bij Sogeti; wij willen ook in 2025 CO2-neutraal zijn en in 2030 uitstootvrij. Dat maakt deze samenwerking zo krachtig: samen werken aan een duurzame oplossing voor mobiliteit.”

Verduurzaming van de samenleving

Recente stories