Een duurzame toekomst als basis

Duurzaamheid en toekomstgerichtheid zijn twee van de uitgangspunten waar bedrijven aan moeten voldoen wil de ASN Bank in hen investeren. Beleggen in bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan is geen marketingtruc, maar getuigt eenvoudigweg van gezond verstand.

Duurzaam beleggen is niet iets speciaals voor een selecte groep mensen. Duurzaamheid gaat écht over de toekomst in de optiek van de ASN Bank. “De afgelopen jaren is er wereldwijd heel veel misgegaan op financieel en economisch gebied”, vertelt Bas-Jan Blom, directeur Beleggingsfondsen bij de ASN Bank. “Een van de voornaamste oorzaken is dat veel financiële instellingen vooral vanuit een kortetermijnvisie hebben geopereerd. De ASN Bank heeft echter een beleid dat duurzaamheid en duurzaam beleggen als leidraad heeft en daarom verder in de toekomst kijkt. Bovendien hanteren wij bij onze bedrijfsdoelstellingen meer criteria dan alleen financieel rendement. De vraag die wij voortdurend stellen bij al ons handelen is: hoe ziet de toekomst eruit en in welke bedrijven willen wij beleggen om die toekomst zo goed en zo waardevol mogelijk in te vullen?”

Een andere samenleving

Wij leven al vele decennia in een door olie gedreven wereld. Onze economieën drijven op olie. Het wordt echter steeds duidelijker dat dit niet langer houdbaar is. “Niet dat de olie op zeer korte termijn op is”, verduidelijkt Blom, “het stenen tijdperk is ook niet opgehouden bij gebrek aan stenen, maar de neveneffecten van het oliegebruik – onder andere op het milieu – zijn heel ingrijpend. Er zal op den duur een andere samenleving ontstaan met een andere energiedrager. Die kentering is al gaande. Duurzaamheid houdt onder andere in dat je een wereld nalaat waarbij je de generaties na ons dezelfde keuzemogelijkheden geeft die wij hebben gehad. Dit is een van de doelen die de ASN Bank nastreeft.”

Een dergelijke houding staat haaks op een samenleving die leeft bij de waan van de dag en alles opmaakt wat voorradig is. Dat de ASN Bank duurzaamheid als een kerngedachte hanteert is niet vreemd als je de historie van de instelling in ogenschouw neemt. “Onze bank is vijftig jaar geleden opgericht door vakbonden”, legt Blom uit. “De oprichters wilden dat het bij ons in bewaring gegeven geld niet zou worden ingezet bij bedrijven die slecht waren voor werknemers. Later is deze gedachte uitgebreid met andere uitgangspunten, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en mensenrechten.”

Meer dan rendement

Vanuit die sociale gedachte zijn ook de ASN-beleggingsfondsen ontstaan. Vanzelfsprekend kiest de bank voor bedrijven die goed renderen; ASN is en blijft immers een commerciële instelling, maar zoals al eerder door Blom is opgemerkt, is rendement niet het enige criterium dat de bank hanteert. “De discussie bij beleggings- en pensioenfondsen draait nog steeds voornamelijk om het financiële aspect van beleggingen en investeringen”, vertelt Blom. “Maar wat heb je aan de grootste winsten op korte termijn als je daarmee een wereld creëert waarin je niet kunt leven? Het kan anders. Sterker nog: je moet ook echt naar andere zaken kijken dan alleen het financiële rendement wanneer je belegt. Laten we niet vergeten dat duurzaamheid alleen maar kan bestaan als het ook rendeert. Daar houden we terdege rekening mee in al onze beslissingen. Wij bewijzen dat je als financiële dienstverlener met duurzame uitgangspunten marktconform kunt presteren.”

Deze strategie is wat de ASN Bank onderscheidt van andere banken. De ASN-beleggingsfondsen doen het gewoon goed en kunnen de concurrentie met reguliere fondsen probleemloos aan. “Je hebt als financiële instelling een grote maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid”, zegt Blom met nadruk. “Het lijkt er soms op of banken zijn vergeten wat hun rol is.”

Verantwoordelijkheid

De maatschappelijke rol van banken en beleggingsfondsen is dingen mogelijk maken, aldus Bas-Jan Blom. Een bank moet het geld van klanten beschikbaar stellen aan bedrijven en organisaties die dat nodig hebben om te investeren. De ASN Bank wil de maatschappij vooruithelpen en beleggen in bedrijven die ertoe doen. Duurzaamheid en toekomstgerichtheid zijn daarbij de uitgangspunten. “Uit onderzoek dat wij onder een groot aantal van onze klanten en stakeholders hebben gedaan blijkt dat zij volledig achter deze gedachte staan”, merkt Blom op. “Duurzaamheid is voor ons dus geen hol verkooppraatje, maar een onderscheidende en bedrijfsessentiële factor met toegevoegde waarde in onze dienstverlening. Wij toetsen en selecteren bedrijven daarop en kijken bij investeringen in eerste instantie niet naar hoeveel wij aan hen kunnen verdienen, maar naar wat zij bijdragen aan de maatschappij. Onze klanten willen niet dat wij investeren in kinderarbeid en vervuilende industrieën. Wij moeten hiervoor weliswaar een extra toetsingsslag maken, en onder andere goed onderzoeken wat de ketenverantwoordelijkheid is, maar dat mag je toch wel verwachten van een bank of vermogensbeheerder aan wie jij als klant jouw geld hebt toevertrouwd? Alles moet kloppen en wij gaan daarin een stap verder. Dat maakt het verschil en daarom kiezen mensen voor ons.”

Kosteloos instappen

Instappen in de beursgenoteerde ASN-beleggingsfondsen is kosteloos van 12 september tot en met 30 november aanstaande. Bij inleg van € 1000,- of meer in deze fondsen ontvangt de klant het boek Duurzaam Denken Doen. Meer informatie over deze actie is te vinden op www.asnbank.nl.

Een duurzame toekomst als basis

Recente stories