Een duurzame koers

Royal Wagenborg is een maritiem logistiek bedrijf dat wereldwijd actief is. Van oudsher zet het familiebedrijf sterk in op innovatie en duurzaamheid. “De energietransitie slaagt alleen als we er samen de schouders onder zetten.”

Een duurzame koers

In juli 2021 presenteerde de EU ‘Fit for 55’: een pakket maatregelen om broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. “Dit raakt ook de scheepvaart”, zegt CEO Egbert Vuursteen. “Wereldwijd is de scheepvaart verantwoordelijk voor 3% van de CO2-uitstoot. Toch is scheepvaart de meest duurzame vorm van transport, zeker als je bedenkt dat zo’n 90% van het vervoer over zee gaat. ‘Fit for 55’ juich ik toe: vanuit ons duurzaamheidsbeleid én omdat het pakket een gelijk speelveld creëert door emissie direct financieel te belasten. Ieder bedrijf moet nu echt groener worden: voor het klimaat én om concurrerend te blijven.”

‘Onze EasyMax-schepen zijn het meest energie-efficiënt in hun klasse’

Emissiereductie

“Duurzaamheid begint bij een goed ontwerp”, zegt Jacko Boorsma, directeur Relatiebeheer en binnen Wagenborg verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid. “Wij beschikken over een eigen engineeringafdeling en werf, namelijk Koninklijke Niestern Sander. We zitten dus bij de bron bij het uitdenken en implementeren van duurzaamheidsinnovaties.”

“Zo hebben we met enkele partners het EasyMax-concept ontwikkeld”, zegt vlootdirecteur Theo Klimp. “Met dit type introduceerden we schepen die significant meer lading vervoeren, maar wel met een gereduceerd motorvermogen, brandstofverbruik en CO2-emissie. Deze schepen zijn de meest duurzame in hun klasse, getuige ook de hoge score op de Energy Efficiency Design Index (EEDI).”

Digitalisering

De afgelopen jaren heeft Wagenborg flink geïnvesteerd in digitaliseringstools. “Ons nieuwe live-datasysteem is volledig operationeel, ondersteunt brandstofzuinig varen en draagt bij aan onze emissiereductiedoelstelling”, zegt Vuursteen. “De EU-emissiedoelstelling voor 2024 – een afname van 20% ten opzichte van 2008 – is inmiddels gerealiseerd. Ook blijven we investeren in de toepassing van nieuwe brandstoffen. We doen dit met partners binnen onze keten, maar ook met andere rederijen binnen de redersvereniging. Samen sta je sterker. Mijn overgrootvader begon dit bedrijf in 1898 met een tjalk die op de wind voer. Het zou mooi zijn als Wagenborg in 2050 weer volledig emissieneutraal vaart.”

Recente stories