Een duurzame koers

Royal Wagenborg is een maritiem logistiek bedrijf dat wereldwijd actief is. Van oudsher zet het familiebedrijf sterk in op innovatie en duurzaamheid. “De energietransitie slaagt alleen als we er samen de schouders onder zetten”, aldus CEO Egbert Vuursteen.

Een duurzame koers

In 2022 presenteerde de EU ‘Fit for 55’: een pakket maatregelen om broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. “Dit raakt ook de scheepvaart”, zegt CEO Egbert Vuursteen. “Wereldwijd is de scheepvaart verantwoordelijk voor 2% van de CO2-uitstoot. Toch is scheepvaart de meest duurzame vorm van transport. Fit for 55 juich ik toe: vanuit ons duurzaamheidsbeleid én omdat het pakket een gelijk speelveld creëert door emissie direct financieel te belasten. Ieder bedrijf moet nu echt groener worden: voor het klimaat én om concurrerend te blijven.”

‘Het zou mooi zijn als Wagenborg in 2050 weer volledig emissieneutraal vaart’

Emissiereductie

“Duurzaamheid begint bij een goed ontwerp”, zegt Jacko Boorsma, directeur Relatiebeheer en binnen Wagenborg verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid. “Wij beschikken over een eigen R&D-afdeling en werf, namelijk Koninklijke Niestern Sander. We zitten dus bij de bron bij het uitdenken en implementeren van duurzaamheidsinnovaties. Zo hebben we met enkele partners het EasyMax-concept ontwikkeld. Hiervan zijn inmiddels twee schepen in de vaart en twee in aanbouw.”

Met dit type opereert Wagenborg schepen die significant meer lading vervoeren, maar wel met een gereduceerd motorvermogen, brandstofverbruik en CO2-emissie. “Deze schepen zijn de meest duurzame in hun klasse, getuige ook de hoge score op de Energy Efficiency Design Index (EEDI)”, zegt vlootdirecteur Theo Klimp. “De International Maritime Organization geeft met haar ‘Carbon Intensity Indicator’ de EasyMax het energielabel met de hoogste groene score als het gaat om haar operationele prestaties.”

Digitalisering

Wagenborg heeft flink geïnvesteerd in digitaliseringstools. “Ons livedatasysteem is volledig operationeel, ondersteunt brandstofzuinig varen en draagt bij aan onze emissiereductiedoelstelling”, zegt Vuursteen. “De EU-emissiedoelstelling voor 2024 – een afname van 20% ten opzichte van 2008 – is inmiddels ruimschoots gerealiseerd. Ook blijven we investeren in de toepassing van nieuwe brandstoffen en testen we inmiddels het gebruik van biobrandstoffen. We doen dit met partners binnen onze keten, onze grotere opdrachtgevers. Mijn overgrootvader begon dit bedrijf in 1898 met een tjalk die op de wind voer. Het zou mooi zijn als Wagenborg in 2050 weer volledig emissieneutraal vaart.”

Recente stories