Dynamic infrastructure: IBM’s bouwblokken voor de 21e eeuw

Dynamic Infrastructure neemt binnen IBM’s Smarter Planet-concept een prominente plaats in en biedt intelligente IT-oplossingen voor belangrijke zakelijke en maatschappelijke uitdagingen. Volgens IBM is een dynamische infrastructuur voor organisaties van levensbelang om adequaat te kunnen inspelen op ingrijpende veranderingen.

De drie hoofddoelstellingen van Dynamic Infrastructure zijn serviceverlening, kostenbesparing en risicobeheersing. “In deze tijd moeten organisaties snel kunnen reageren op veranderingen”, zegt Karl Köll, Practice Manager IT Strategy & Architecture van IBM. “Dat geldt zowel voor snelle bewegingen in de economie en de maatschappij als voor bedrijfsorganisatorische en technologische veranderingen. Om dat allemaal aan te kunnen, moet de integrale businessinfrastructuur van bedrijven en instellingen zo flexibel en dynamisch zijn, dat ze adequaat met die veranderingen kunnen omgaan. IBM helpt organisaties niet alleen om hun IT-infrastructuur te moderniseren, maar vooral om hun integrale businessinfrastructuur aan te passen aan die eisen. Het is essentieel dat organisaties dit proces stapsgewijs plannen en daarin prioriteiten stellen. We kijken samen met bedrijven en instellingen waar ze op dit moment zijn en waar ze uiteindelijk naartoe willen.”

Duurzaamheid

“IBM is in staat om in dat proces de dialoog met de klant naar een hoger niveau te tillen”, vervolgt Köll. “We helpen organisaties om zich ervan bewust te worden dat de kwaliteit van de totale businessinfrastructuur in belangrijke mate bepaalt of zij in de toekomst succesvol zullen zijn. Daarvoor moeten IT en de business dichter bij elkaar komen. Je kunt IT zien als een hulpmiddel om méér business te genereren, maar ook als de innovatieve kracht om in de toekomst béter zaken te kunnen doen. Het probleem is dat aan de businesskant de investeringshorizon vaak tussen de zes en twaalf maanden ligt, terwijl investeringen in de IT-infrastructuur een looptijd van wel vier tot zes jaar kunnen hebben. Het is dus van belang om te investeren in een dynamische infrastructuur die zich kan aanpassen aan de behoeften van de business en die de duurzaamheid biedt die je nodig hebt. Dynamic Infrastructure helpt organisaties om aan deze eisen tegemoet te komen. Daarnaast positioneren we vanuit de Smarter Planet-visie het thema Green & Beyond. Dit behelst energie-efficiency die zich expliciet buiten de IT afspeelt en die de infrastructuren van bijvoorbeeld transport, elektriciteit en woningbouw betreft. Vervolgens kijken we hoe we daar vanuit de IT dynamiek in kunnen aanbrengen, zodat we tegemoet kunnen komen aan de continu veranderende behoefte van de gebruikers van die infrastructuren.”

Repair or prepare

Hoe brengt IBM Dynamic Infrastructure concreet in praktijk? Köll: “IBM kan zich dankzij zijn patenten, kennis, kunde en ervaring concentreren op de technologische mogelijkheden die diep in de infrastructuur zitten. Daarnaast beschouwen we de businessprocessen écht integraal. We kijken dus niet alleen naar de voordelen van bijvoorbeeld virtualisatie, maar ook naar wat voor effect die heeft op de organisatie en op de servicemanagementprocessen. Bovendien hanteren we een helicopterview om te onderzoeken wat voor effect zoiets als virtualisatie heeft op het milieu, de samenwerking tussen mensen en de informatiearchitectuur. We willen samen met organisaties dus een geïntegreerde visie voor de lange termijn ontwikkelen, waarbij IBM uiteraard ook oplossingen kan bieden die al op korte termijn kostenbesparend zijn. Onlangs benadrukte IBM’s CeO Sam Palmisano in een opiniërend artikel in de Washington Post het verschil tussen ‘repair’ en ‘prepare’. Met repair bedoelde hij dat organisaties er soms voor kiezen om bestaande infrastructuren efficiënter te maken. Dat is dan gericht op de korte termijn. Prepare houdt bewustwording in van belangrijke maatschappelijke veranderingen en richt zich op de langere termijn. Je ziet nu steeds vaker dat de voordelen van IT worden gebruikt om bijvoorbeeld ecologische problemen in verschillende bedrijfstakken op te lossen. Dat zijn dan technologische toepassingen in gebieden waarin IT tot voor kort niet zo vanzelfsprekend was en waarin pas de laatste jaren door de toepassing van deze nieuwe technologieën nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het Smarter Grid-concept, waarbij energieverbruik efficiënt kan worden beheerst, is daarvan een goed voorbeeld.”

Impact

Wat is de werkwijze van IBM? Köll: “IBM wil de successen die we voor andere klanten hebben gerealiseerd graag herhalen. Om die reden kiezen we niet voor het detacheringsmodel dat de klant soms jaren aan een contract bindt. IBM opereert juist op basis van deelprojecten, waarbij we voor elk vervolgproject aannemelijk moeten maken dat we het aankunnen. Alleen op die manier kunnen we een wezenlijk verschil maken voor onze klanten. een van de kernwaarden van IBM luidt niet voor niets: dedicated to every client’s success. We zijn in dat opzicht altijd zo goed als onze laatste prestatie. Die mentaliteit houdt ons voortdurend scherp. Dynamic Infrastructure zal dan ook een grote impact hebben op de manier waarop organisaties zich in de toekomst succesvol zullen manifesteren en er zo in zullen slagen om concurrentievoordeel te behalen. Ons doel is om groot te denken, maar klein te beginnen. De strategieën die IBM uitdraagt, lopen over het algemeen drie tot vijf jaar voor op die van de concurrentie. In 1997 kwamen we met de e-business- en on-demandconcepten en wist nog niemand wat dat was. Anno 2009 zie je dat deze concepten overal gemeengoed zijn geworden. zo zal het met Dynamic Infrastructure ongetwijfeld ook gaan.”

Dynamic infrastructure: IBM’s bouwblokken voor de 21e eeuw

Recente stories