Duurzame koploper in private banking

Duurzaamheid staat bij klanten van private banking al heel lang hoog op de agenda, vertellen Choy van der Hooft-Cheong en Eran Habets. ABN AMRO MeesPierson is al vroeg begonnen met producten en dienst voor duurzaam beleggen. Vandaag de dag is de private bank nog altijd een duurzame koploper.

Duurzame koploper in private banking

“We zijn een allround private bank waar onze klanten terechtkunnen voor alle producten en diensten die ze nodig hebben voor het beheren van hun vermogen.” Aan het woord is Choy van der Hooft-Cheong, Managing Director Private Banking Nederland bij ABN AMRO MeesPierson. “Dat loopt van de dagelijkse bankzaken tot specialistische diensten, zoals vermogensstructurering, vermogensplanning en beleggen”, vervolgt ze. “We hebben dat allemaal onder één dak. Dat is uniek in Nederland en we kunnen dat doen omdat we zo groot zijn.”

‘We willen klanten echt helpen in de transitie naar een betere, duurzamere maatschappij’

“Dankzij onze schaal is de bank in staat om de dienstverlening precies af te stemmen op de wensen en behoeften van klanten”, vult Eran Habets, Managing Director Products & Solutions, aan. Van der Hooft beaamt dat: “We horen vaak van klanten dat ze het prettig vinden dat we hen niet alleen zien als privépersoon met vermogen. We kijken ook naar wat ze verder doen, onder meer zakelijk, en proberen dat met elkaar te verbinden.”

Banking for better

In 2018 heeft ABN AMRO de strategie aangescherpt en de focus sterk gelegd op duurzaamheid. Het motto: ‘Banking for better, for generations to come.’ “We willen klanten echt helpen in de transitie naar een betere, duurzamere maatschappij”, legt Habets uit. “Bij private banking is dat al zo’n vijftien jaar enorm belangrijk.” Hij kan goed verklaren waarom. “Veel van onze klanten en hun kinderen denken na over hoe ze iets kunnen terugdoen voor de maatschappij.”

Van der Hooft: “Klanten vragen ons of we hen daarbij kunnen helpen, met beleggingsmogelijkheden, met advies, met het aanspreken van contacten in ons netwerk. Vanzelfsprekend kunnen klanten ABN AMRO MeesPierson ook inschakelen voor filantropie. We overleggen dan met de klanten en vaak ook met hun kinderen over een passend doel. Dat kan een donatie zijn, maar veel klanten willen zelf monitoren wat er met hun geld gebeurt.”
Van der Hooft: “Klanten vragen ons of we hen daarbij kunnen helpen, met beleggingsmogelijkheden, met advies, met het aanspreken van contacten in ons netwerk. Vanzelfsprekend kunnen klanten ABN AMRO MeesPierson ook inschakelen voor filantropie. We overleggen dan met de klanten en vaak ook met hun kinderen over een passend doel. Dat kan een donatie zijn, maar veel klanten willen zelf monitoren wat er met hun geld gebeurt.”

Illustratief voor de lange historie van ABN AMRO MeesPierson met duurzaamheid is dat het in 2002 een van de oprichters was van Sustainalytics, hét bedrijf op het gebied van duurzaamheidsdata. Een ander voorbeeld is het samenwerkingsverband in 2005 met Triodos voor duurzaam beleggen. Verder zijn er meerdere duurzame beleggingsfondsen, waarvan sommige al bijna tien jaar bestaan en die nog steeds toonaangevend zijn, vertelt Habets. “Ons Sustainable Emerging Market Fund dat we in 2010 hebben opgericht is het voorbeeld in de sector.” Tegenwoordig is duurzaam beleggen zo vanzelfsprekend, dat dit voor nieuwe klanten de standaard is. Dit sluit goed aan bij de wensen, weet Habets. “Tachtig procent kiest voor honderd procent duurzaam.”

Beleggen met impact

De groeiende belangstelling voor duurzaam beleggen is terug te zien in het vermogen. Van der Hooft: “Het doel was om in 2020 voor 16 miljard euro aan duurzame beleggingen onder beheer te hebben. Daar zitten we nu al ruim boven.” Habets benadrukt dat het dan alleen gaat om beleggingen die aantoonbaar duurzaam zijn. Beiden voorzien een verdere groei van de duurzame portefeuille, onder meer omdat de jongere generaties sterk aandringen op duurzaamheid. “Op de Generation Next Academy nemen we met kinderen van onze klanten, tussen de 18 en 30 jaar oud, financiële vraagstukken door. Steevast houden zij ons voor dat we helemaal moeten stoppen met niet-duurzame beleggingen.”

Meer en meer willen klanten er zeker van zijn dat bedrijven niet alleen duurzaam zijn, maar dat ze ook een positieve impact hebben op de maatschappij. “Met hulp van een externe partij analyseren we of bedrijven voldoen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties”, vertelt Habets. Klanten die kiezen voor een impact-vermogensbeheermandaat weten zeker dat ze alleen beleggen in bedrijven die netto positief bijdragen. “Daarbij stoppen we niet met investeren in bedrijven die nu nog niet duurzaam zijn. Met deze bedrijven gaan we in gesprek over het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Daarmee nemen wij onze verantwoordelijkheid als grootste beleggingsinstelling van Nederland.”

300 jaar

“Ik ben erg trots dat we dit jaar 300 jaar bestaan”, vertelt Van der Hooft. “In de afgelopen 300 jaar hebben we ons steeds aangepast aan de behoeften van de klant en ons weten te vernieuwen. Als de grootste private bank van Nederland blijven we continu investeren in een bestendige toekomst voor onze klanten, werknemers, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. Op naar de volgende 300 jaar!”

Recente stories