Duurzame beleggers kunnen niet om China heen

Het Chinese groeiwonder gaat gepaard met hoge en snelgroeiende uitstoot van broeikasgassen. Het tegengaan van klimaatverandering is daarom het meest effectief in China, aldus Hanneke Veringa van AXA Investment Managers. China Forum, opgericht samen met Instituut Clingendael, wil professionele beleggers daarbij helpen.

Duurzame beleggers kunnen niet om China heen

Professionele beleggers, zoals pensioenfondsen, kunnen daar in de eerste plaats het maatschappelijk rendement mee behalen waar hun deelnemers om vragen. Klimaatverandering is een mondiaal probleem, dat dus ook op wereldschaal moet worden aangepakt. “China stoot meer CO2 uit dan de Verenigde Staten en Europa samen”, weet Veringa, countrymanager voor AXA Investment Managers in Nederland. Tegelijkertijd vallen er enorme milieuwinsten te behalen door vervuilende steenkool in te ruilen voor andere energiebronnen. Wie de klimaatverandering wil tegengaan, kan dus niet om China heen. Sterker: maatregelen in Nederland sorteren op mondiaal niveau weinig effect als het snelgroeiende China zijn CO2-voetafdruk niet verkleint.

Pensioenfondsen maken verschil met duidelijke keuzes in strijd tegen klimaatverandering

Uiteraard willen pensioenfondsen impact combineren met financieel rendement. Beleggers kunnen profiteren van diverse trends in de Chinese maatschappij. Het land heeft een snelgroeiende, verstedelijkte middenklasse met een sterke koopkracht – in combinatie met hoge penetratie van internet is China al de grootste e-commercemarkt ter wereld. Tegelijkertijd is er sprake van vergrijzing die de vraag naar gezondheidszorg stuwt. De daaraan gekoppelde daling van de arbeidsbevolking is een stimulans voor automatisering. Direct gekoppeld aan de Chinese milieuambities zijn de enorme investeringen in cleantech, een verzamelnaam voor de opwekking van schonere of zelfs 100% duurzame energie, en de stroomnetwerken die de distributie daarvan mogelijk maken.

Actief beleggen

Groen en groei kunnen dus samengaan voor beleggers in China. Maar de complexiteit van deze markt – denk aan de kwaliteit van data en verslaggeving die voor verbetering vatbaar zijn – vergt weloverwogen keuzes en dus de inzet van lokale expertise. Hier schuilt een gevaar voor passieve beleggers, die ‘automatisch’ een steeds groter belang in China krijgen. MSCI heeft aangekondigd om de weging van ‘binnenlandse’ Chinese A-aandelen in de MSCI Emerging Market Index dit jaar stapsgewijs te verhogen naar 3,3%. Veringa: “Dat is nog niet veel. Maar een pensioenfonds dat deze index volgt, krijgt zo wel een blootstelling aan het land. Het moet aan zijn deelnemers vervolgens kunnen uitleggen waarom.”

Worden alle Chinese A-aandelen opgenomen, dan is China op termijn goed voor een gewicht van meer dan 40% in de bovengenoemde index. Dat heeft hoe dan ook een enorme impact op het beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen, samen goed voor een belegd vermogen van 1400 miljard euro. Wie meegaat met deze stroom zonder actief keuzes te maken, belandt gemakkelijk in bedrijven die bepaald niet stroken met duurzaam beleggen of mist juist kansen op verbetering.

Een voorbeeld: China Gas scoort als bedrijf slecht in duurzame indices, omdat het gas levert. Veringa: “Maar wij zien gas als een goede mogelijkheid voor China om de transitie te kunnen maken naar schonere energie. Gas is al een stuk schoner dan de steenkool die het land nu gebruikt.” Zulke dilemma’s komen aan bod op de bijeenkomsten van China Forum, vertelt de countrymanager. “Door hierover te praten met andere beleggers en vermogensbeheerders kun je je beleggingsbeleid aanscherpen. Dat moet goed doordacht zijn, zodat je kunt uitleggen dat je wél investeert in bijvoorbeeld China Gas, omdat dit bijdraagt aan het verkleinen van de CO2-uitstoot.”

China Forum

Juist in dit soort vraagstukken wil China Forum een belangrijke rol spelen. Het platform werd vorig jaar opgericht door AXA IM en Instituut Clingendael, met als doel om kennis over en ervaring met beleggen in China uit te wisselen. De deelname van Clingendael zorgt voor inbreng van kennis over het politieke systeem in China. Dat is onmisbaar: zeker in tijden van handelsoorlogen en conflicten over intellectueel eigendom kunnen beleggingen in China ongewild een politieke dimensie krijgen.

China Forum wil het gesprek aangaan met bedrijven en toezichthouders. Beleggers die nog geen concrete plannen hebben voor beleggen in China, maar wel meer willen weten over de mogelijkheden zijn ook van harte welkom om zich aan te sluiten bij China Forum, benadrukt ze. “Als je iets wilt doen aan klimaatverandering en tegelijkertijd wilt profiteren van hoge economische groei, dan kun je eigenlijk niet om China heen.” En andersom kan Nederland, een van de grootste landen ter wereld qua pensioenvermogen, wel degelijk een verschil maken.

China Forum

Recente stories