Duurzaamheid is motor van de innovatieve onderneming

Innoverend ondernemen. Duurzaamheid nastreven. Voor VolkerWessels vanzelfsprekende zaken. De zoektocht naar duurzame oplossingen levert bovendien nieuwe denkwijzen en productiewijzen op. Het uiteindelijke doel van innovatie is dat je het groeipad weer weet te vinden om zo de economische groei te stimuleren.

VolkerWessels doet het goed, ondanks de huidige economisch tegenvallende periode. Een van de redenen van die zakelijke voorspoed is dat het concern aan innovatie bijzonder grote aandacht geeft. Als innovatie geen tijd en budgettaire ruimte krijgt in een bedrijf, omdat de markt tegenzit en de resultaten tijdelijk onder druk staan, beperk je de voortgang van een onderneming. “Uiteindelijk zal de oplossing van al deze economische tegenspoed toch weer moeten komen uit groei en vernieuwing, en innovatie is daarbij onontbeerlijk”, zegt Gerard van de Aast, voorzitter van de Raad van Bestuur bij VolkerWessels. Van de Aast wenst het begrip innovatie heel breed te interpreteren. Zowel de vernieuwing en verbetering van productontwikkeling en productaanbod als het efficiënter maken van businessprocessen en productiewijzen vallen daaronder. Zelfs innovatie in contractvormen, waarbij bijvoorbeeld ontwikkeling, bouw, financiering en onderhoud in één pakket worden aangeboden, sluit hij niet uit.

Bij VolkerWessels zelf heeft duurzaamheid in vele gevallen een verstrekkende impact op innovatie. “Duurzaamheid kan in onze onderneming zelfs worden beschouwd als de motor van innovatie”, vertelt hij. “Vanwege de focus op duurzaamheid en het zoeken naar duurzame oplossingen kom je als vanzelf op nieuwe denkwijzen en productiemethoden die je uiteraard wilt implementeren in de onderneming, omdat deze vele voordelen bieden aan klanten, partners, het milieu en de organisatie zelf. People, Planet, Profit zijn de leidende principes.”

Manier van ondernemen

“Het uiteindelijke doel van innovatie is dat je als onderneming weer het groeipad weet te vinden om zo uit het economische dal te klimmen”, stelt Van de Aast. “Aantrekkende markten zullen daarbij natuurlijk helpen, dat spreekt voor zich, maar de vraag nu is wat je er zelf aan kunt doen om de groei te bespoedigen. Het antwoord zal moeten komen uit de bedrijven zelf. Ik ben ervan overtuigd dat innovatie ‘een manier van ondernemen’ is, en dat je het niet als een separate taak aan een stafafdeling moet gaan toekennen. Bedrijven moeten als van nature op alle niveaus doordesemd zijn van innovatie, en het management moet een dergelijke manier van denken van hoog tot laag stimuleren. Je kunt dit faciliteren door het als cultuur in de gehele onderneming in te bedden. Dit moet dan wel passen bij hoe het bedrijf georganiseerd is.”

Voor VolkerWessels is het de natuurlijke manier van ondernemen. Het concern heeft gekozen voor een decentraal model waarbij alle 125 samenwerkende werkmaatschappijen in binnen- en buitenland deel uitmaken van een hecht netwerk en toch als zelfstandige ondernemingen functioneren. “Bij VolkerWessels is elk van de werkmaatschappijen zelf verantwoordelijk voor de eigen omzet en groei”, zegt Van de Aast. “Hierdoor zijn het bezit en het stimuleren van een ondernemersgeest en innovatie bijna vanzelfsprekende eigenschappen bij de medewerkers. Dit houdt tevens in dat je mensen de vrijheid en het vertrouwen moet geven om te kunnen ondernemen, terwijl je tegelijkertijd moet accepteren dat sommige dingen niet lukken. Maar dat is nu eenmaal inherent aan innoverend ondernemen.”

‘Je moet innoveren. Je kunt niet zomaar meeliften. Dat is niet genoeg.’

Planet Fit-label

Innovaties en de resultaten ervan toepassen in de bedrijfsvoering of in productieprocessen zijn vanzelfsprekend bij VolkerWessels. Het concern neemt de belangrijkste zelfs op in het jaarverslag en kent het Planet Fit-label toe aan innovaties die echt duurzaam zijn. “Er is een speciale commissie in het leven geroepen die deze innovaties onderzoekt en bepaalt of ze in aanmerking komen voor het label. In het jaar 2010 zijn er zo 69 innovaties doorgevoerd, waarvan er 34 duurzame elementen bevatten”, verzekert Van de Aast.

Ook CO2-reductie is een invloedrijke drijfveer voor innovatie en duurzaamheid bij VolkerWessels. Het bedrijf is Nederlands grootste asfaltproducent, een proces waarbij veel energie wordt gebruikt. Om de CO2-uitstoot bij het productieproces te verlagen heeft het bedrijf een nieuw type asfaltinstallatie ontworpen dat is gebaseerd op het principe van indirecte verhitting. Deze installatie biedt twee aanzienlijke milieuvoordelen: de hoeveelheid gebruikte energie is substantieel lager dan bij een gewone asfaltinstallatie, en het hergebruik van oud asfalt kan tot bijna honderd procent worden opgevoerd.

PlusWonen

Een derde voorbeeld dat Van de Aast geeft is het PlusWonen-concept. Met PlusWonen heeft VolkerWessels voor elk stedenbouwkundig plan een pasklaar antwoord waarbij betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid een grote rol hebben. “Het concept heeft zich de laatste jaren bewezen in tal van projecten”, vertelt hij. “PlusWonen is een kostenvriendelijke en duurzame manier van bouwen die een oplossing op maat biedt. De woningen volgens dit concept presteren tien procent beter dan de EPC-norm, maar ook een EPC van 0 is mogelijk. Duurzaamheid maakt integraal deel uit van PlusWonen, wat onder andere gewaarborgd wordt door keuzes op het gebied van materiaalgebruik, samenwerking en grondstoffenbeheer.” VolkerWessels neemt innovatie en duurzaamheid serieus. “Je moet innoveren,” zegt Van de Aast nadrukkelijk, “je dient er kaders voor te scheppen. Je kunt als bedrijf niet zomaar meeliften. Dat is niet genoeg. Innovatie betekent groei en dat is wat wij als bedrijvig Nederland goed kunnen gebruiken.”

Duurzaamheid is motor van de innovatieve onderneming

Recente stories