Duurzaam competente en adaptieve medewerkers opleiden

Ises Computrain kijkt vooruit. En dat doet de opleider omdat veranderen een constante factor is in ondernemen, waarbij de kracht van IT optimaal wordt benut als de juiste mensen over de juiste kennis en competenties beschikken. Er is dan ook steeds meer behoefte aan duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers en talenten. Computrain is van oudsher hoofdzakelijk bekend van trainingen in de domeinen Gebruik en Beheer en heeft een duidelijke en bewuste keuze gemaakt om de focus ook te richten op moderne vormen van applicatiedevelopment en het grensvlak van IT en business. Eind mei integreert Computrain met opleider ISES en gaat verder onder de naam Ises Computrain. Directeur Leo Demont licht toe.

Ises Computrain is onderdeel van NCOI Groep en was in 2014 goed voor meer dan twintigduizend cursisten. Bondig vat Demont het veranderende werkveld van Ises Computrain samen, waarbij de oude kernwaarden van de ruim dertig jaar bestaande opleider ongewijzigd van kracht blijven: “De innovatie van IT zet zich voort en IT wordt steeds verder geïntegreerd in de business. Hierdoor gaan steeds meer mensen IT gebruiken en worden er ook andere en nieuwe eisen aan de functie-inhoud en competenties van IT-gebruikers en -professionals gesteld.”

Als grootste IT-opleider van Nederland speelt Ises Computrain daarop in. Demont: “Wij helpen ondernemingen en medewerkers bij het voldoen aan die eisen doordat we ze duurzaam ontwikkelen. Denk aan trainingen op het gebied van applicatieontwikkeling, waarbij Agile, Scrum en continuous delivery actueel zijn. Daarnaast verzorgen we steeds meer trainingen op het grensvlak van IT en business, waar steeds vaker soft skills, zoals communicatieve vaardigheden, en bedrijfseconomisch inzicht en kennis van de businessprocessen belangrijker worden. De versterking met ISES is voor Computrain dan ook een goede stap vooruit.” Demont is hier erg blij mee: “ISES heeft een ijzersterke marktpositie op het gebied van project- en procesmanagement. De integratie per eind mei geeft een kwalitatieve injectie en een nog completer aanbod van trainingen.”

 ‘Het benutten van de kracht van IT door het ontwikkelen van de juiste competenties blijft onze drijfveer’

Competente medewerkers

De manier waarop ondernemingen medewerkers opleiden verandert ook naar meer effectieve en efficiënte leerprogramma’s die naadloos aansluiten op de dagelijkse werkpraktijk en werkplek. Werken wordt leren en leren werken. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de klant steeds meer verwacht: meer resultaat in termen van toegevoegde waarde en impact. Men zoekt een opleidingenleverancier, maar verwacht tevens dat die helpt bij het duurzaam ontwikkelen van medewerkers in en voor de IT. Demont: “Ondernemingen hebben behoefte aan competente medewerkers met aantoonbaar vakmanschap. Onze corebusiness is en blijft opleiden én we helpen ondernemingen in toenemende mate bij het opbouwen en revitaliseren van hun eigen IT-workforce. Hierin worden we veel actiever.”

Actief investeren in medewerkers

Demont constateert al jaren een tekort op de (IT-)arbeidsmarkt en een mismatch tussen vraag en aanbod. “Actief investeren in medewerkers maakt een onderneming attractief en zorgt voor een dynamisch proces van in-, door- en uitstroom. Aan de ene kant hebben ondernemingen nieuwe young professionals nodig en aan de andere kant moet de ‘grijze’ massa vaak omscholen of uitstromen. Om ondernemingen van goede oplossingen te voorzien, werkt Ises Computrain in de keten samen met wervings- en selectiebureaus en outplacementbegeleiders in de markt. “Wij voorzien de medewerkers van de juiste kennis en competenties om hun (toekomstige) baan goed in te vullen en/of meer kans op de arbeidsmarkt te maken. De vraag om sec een opleiding verschuift steeds verder naar de vraag om een competente medewerker of hulp bij de mobiliteit van mensen, en met de juiste bagage maakt iedereen meer kans.”

Ondernemingen hebben dan ook steeds meer behoefte aan inzicht in standaardisering van de gewenste competenties. Demont: “Deze leggen we zo veel mogelijk vast in marktconforme IT-profielen, waarna we het huidige en startniveau van een medewerker via een soort nulmeting bepalen. Vaak weten ondernemingen niet welke competenties men in huis heeft. Daarna stellen we samen een transitieplan op waarvan in-, door- en uitstroom een integraal onderdeel zijn. Medewerkers worden via opleidingsprogramma’s gerevitaliseerd, stromen door of uit naar een andere functie en waar nodig worden nieuwe medewerkers geworven.” Om een continue aansluiting op de vraag uit de markt te realiseren, werkt Ises Computrain samen met partners en andere labels binnen NCOI Groep. Demont: “We zijn voortdurend bezig om de juiste competenties te ontwikkelen en invulling te geven aan employability. Vooruit in IT, dat is echt een USP van Ises Computrain. Wij weten wat morgen nodig is voor de technologie van overmorgen.”

Duurzaam competente en adaptieve medewerkers opleiden

Recente stories