Duurzaam advies op menselijke maat

Organisatieadviesbureaus staan midden in de samenleving. Zij kunnen als geen ander sociale en maatschappelijke impact maken. Bij SeederDeBoer is de mens de maat der dingen. Dat maakt strategische adviezen en verandertrajecten tot betrokken transities waar iedereen beter van wordt.

Duurzaam advies op menselijke maat

Werken met SeederDeBoer is de beste investering in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat is een belofte waar Guido Kilsdonk, partner, vierkant achter staat. “Wij bouwen duurzame allianties met overheden, zorginstellingen en banken. Het is onze overtuiging dat die sectoren zichzelf verbeteren als zij organisatievraagstukken benaderen vanuit maatschappelijke waarden. Denk aan toegankelijkheid, vertrouwen en leefbaarheid. Hoe geef je burgers het gevoel dat zij gehoord worden? Staat jouw organisatie voldoende in verbinding met de mensen voor wie je bent aangesteld? En hoe kun je bijdragen aan een sociale woon- en werkomgeving? Juist in dit soort complexe verandervraagstukken kunnen wij het verschil maken.”

Verandermanagement gaat over mensen, niet over processen

Huiswerk doen

Maatschappelijk relevant willen zijn, betekent dat je ook een sociale en ecologische bijdrage levert. SeederDeBoer geeft zelf het goede voorbeeld. Nog dit jaar hoopt het bureau een B Corp-certificering te krijgen, een van de hoogste standaarden op het gebied van sociale en ecologische impact. Er wordt samengewerkt met sociale ondernemingen en stichtingen die diversiteit en inclusiviteit nastreven. Het merk Hieroo zet jonge consultants ‘lokaal voor lokaal’ in om een maatschappelijke bijdrage te leveren in hun eigen stad. Ook is er een groen mobiliteitsbeleid. De consultants reizen met de fiets en het ov, tenzij het echt niet anders kan. Guido: “Als je claimt de leef- en werkomgeving van klanten te kunnen veranderen, moet je ook zelf je huiswerk hebben gedaan.”

Oog voor mensen

Eline Grooten, senior consultant, gedijt bij dat sociale engagement. “Bij ons is iedereen ervan doordrongen dat verandermanagement over mensen gaat, niet over processen. Wij verdiepen ons in de dagelijkse realiteit van de opdrachtgever door eerst goed te luisteren. Andere adviesbureaus willen nog weleens met een standaardmodel komen, een adviesrapport opstellen en daar een oplossing op plakken. Maar iedere organisatie is anders. SeederDeBoer levert creatieve en inhoudelijk goede oplossingen, omdat we oog hebben voor de mensen die het verandertraject doormaken. Wij nemen ze mee op reis door ze onderdeel te maken van de transitie. Veranderen van gedrag en gewoonten is supermoeilijk, al was het maar door de bedrijfscultuur, regelgeving en financiering. Het is onze taak om iedereen een stem te geven en dan gezamenlijk blokkades op te heffen. Dat resulteert bijna altijd in duurzame verbeteringen voor de lange termijn.”

Recente stories