Duidelijke strategie leidt tot groei

Atos is de grootste Europese IT-dienstverlener met een wereldwijde jaaromzet van 8,5 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan 74.000 mensen in 48 landen. Wereldwijd levert Atos aan zijn klanten hightech transactieservices, advies en technologie, systeemintegratie en managed services.

Het afgelopen jaar stond in het teken van innovatie, de acquisitie van Siemens IT Solutions en Services (SIS) en de focus op cloud met de oprichting van het bedrijf Canopy. Atos heeft vroegtijdig geanticipeerd op de verwachting dat IT een commodity zou worden. Rob Pols – CEO van Atos Benelux – legt uit dat de strategie van Atos uit twee sporen bestaat: het IT-fundament en de aantoonbare toegevoegde waarde die IT-oplossingen voor klanten hebben. “Bij het eerste spoor gaat het om klanttevredenheid, prijs en volume. Voor een lage prijs heb je echter voldoende volume en schaalgrootte nodig. Met de acquisitie van SIS is ons bedrijf wereldwijd verdubbeld”, vertelt hij. De overname en integratie van SIS zijn succesvol en snel verlopen. “Hierdoor heeft Atos internationaal een geografische spreiding die zeer goed aansluit bij de behoefte van onze klanten. We zijn nu de grootste Europese IT-speler en dat biedt de mogelijkheid om volume te creëren: tegen een goede prijs standaard-IT-diensten te bieden aan klanten.”

“Bij het tweede spoor gaat het om IT die waarde toevoegt aan de business van de klant: innovatie in plaats van commodity”, vervolgt Pols. “Het gaat hierbij om meedenken over het bedrijfsproces van klanten, en door innovatieve oplossingen een bijdrage leveren aan het verbeteren van hun bedrijfsprestaties. Hieraan geven we inhoud door het toepassen van moderne technologie of het aanbieden van nieuwe financiële afrekenmethodes, zoals afrekenen per transactie. Ook hebben we met Siemens een budget van honderd miljoen euro vrijgemaakt, dat wordt geïnvesteerd in innovatieve IT-services die waarde toevoegen.” Deze strategie heeft ertoe geleid dat Atos wereldwijd is teruggegaan naar organische groei in het eerste kwartaal van 2012. Pols: “De SIS-organisatie van Siemens positioneerde zich met proposities in markten waarin Atos niet actief was en omgekeerd. Dit levert synergie-effecten op, waardoor we weer organische groei realiseren.”

Innovatiekracht

Atos heeft, zeker in Nederland, een zeer evenwichtige verhouding ten opzichte van de vijf markten waarin het actief is. Dat zijn de overheid, de financiële sector, energy & utilities, manufacturing en de transportsector. “We hebben een bijna gelijke verdeling over al die markten”, zegt Pols daarover. “Natuurlijk bieden we standaard-IT-diensten in al onze markten aan, want de vraag is op dat gebied hetzelfde. We onderscheiden ons echter ten opzichte van andere marktpartijen door onze kennis van specifieke markten in te zetten en door tastbare toegevoegde waarde te bieden door middel van innovatie.” Om zijn innovatiekracht verder te ontwikkelen en vergroten, heeft Atos de Scientific Community opgericht. “Hiervan maken wereldwijd ongeveer 90 medewerkers deel uit. Ze geven elke zes weken aan onze CEO een presentatie over hun visie op technologische ontwikkelingen. Zo hebben we het programma Zero E-mail gepresenteerd. We streven ernaar om in 2013 geen interne e-mail meer te gebruiken, hoewel we natuurlijk wel e-mail zullen blijven ontvangen van en versturen aan klanten”, aldus Pols.

Cloudstrategie

Ook op het gebied van cloudcomputing breidt Atos zijn dienstverlening uit. Dit jaar introduceerde Atos met ECM en VMware het bedrijf Canopy: een onestopshop voor clouddienstverlening. Canopy stelt organisaties in staat om eenvoudig, veilig en kosteneffectief hun overgang naar de cloud te versnellen. Pols: “Hiermee bieden we een ruim aanbod van cloudgebaseerde oplossingen en diensten, die het leveren van cloudcomputing moeten versnellen en klanten helpen te profiteren van de voordelen die dit heeft. We adviseren klanten hoe ze van de huidige situatie kunnen doorgroeien naar een cloudomgeving. Hiervoor maken onze consultants een casestudy als basis voor de weg naar de cloud.”

Flexibilisering kosten

Als gevolg van de onzekere economische situatie vragen klanten steeds vaker om flexibilisering van de kosten, zodat deze meeademen met hun behoefte. “Binnen onze High Tech Transactie Services (HTTS) hanteren we ‘pay as you use’: de klant betaalt uitsluitend voor de diensten die hij afneemt”, legt Pols uit. “HTTS is een van de diensten die een belangrijke rol spelen in onze marktstrategieën. Het is een succesvol concept, dat Atos inzet in verschillende markten. Een voorbeeld is het beheer van alle Visa-cards in de Europese Unie, waarbij wordt afgerekend per transactie.” Dit doet Atos ook voor Dimpact, een samenwerkingsverband van 24 gemeenten, dat onder meer een digitaal loket en een zaaksysteem ontwikkelt en beschikbaar stelt. Dimpact heeft voor Atos e-Suite gekozen als hét fundament van de elektronische overheid voor gemeenten. Pols: “Ook hier is onze dienstverlening voor de backoffice gebaseerd op betaling naar gebruik. Voor een tarief per inwoner krijgen gemeenten de beschikking over een volledige oplossing.”

Duidelijke strategie leidt tot groei

Recente stories