Doelen behalen met slim datagebruik

Duurzaamheid, CO2-reductie, verantwoord beleggen, verantwoord bouwen en Nederland helpen om de klimaatdoelstellingen te behalen, zijn belangrijke thema’s voor ondernemend Nederland en de overheid. In toenemende mate formuleren de toezichthouders beleid, en handhaving krijgt concreter vorm. Alle partijen beseffen het belang en zien data als belangrijk hulpmiddel.

Doelen behalen met slim datagebruik

Bedrijven schakelen in toenemende mate de hulp van Hot ITem in voor het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. “Duurzaamheid is hét businessthema voor de komende jaren”, vertelt commercieel directeur Rob Honing. “Organisaties nemen hierin niet alleen hun verantwoordelijkheid, maar zien ook dat duurzaam ondernemen positief werkt op het imago van de organisatie en dat dit steeds beter resoneert in de samenleving. Dit heeft vervolgens een positief effect op het aantal klanten, de aantrekkelijkheid als werkgever en uiteindelijk op de prestaties van de organisatie in haar geheel. Het is inmiddels onvoldoende om te zeggen: ik ben aan het vergroenen. Toenemende wet- en regelgeving, met daarmee gepaard gaand toezicht, dwingt organisaties om het ook daadwerkelijk te doen en hierover verantwoording af te leggen. Data spelen hierbij een cruciale rol. Of het nu is om te verantwoorden, de verbeteringen aan te jagen of die te besturen: data zijn onmisbaar. Daarnaast is een cultuuromslag noodzakelijk.”

Maar hoe zet je data zo in, dat je de verantwoording op een betrouwbare wijze kunt doen, hoe meet je de investering in duurzaamheid op bijdrage aan de verbetering en hoe meet je het effect op de overige KPI’s van de organisatie? En hoe leg je dat vast in je ERP-systeem, financiële en commerciële administratie? “Dat is nog best een uitdaging”, zegt Honing.

Inzicht in hele productieketen

Hoeveel hierbij kan komen kijken, illustreert hij aan de hand van een voorbeeld uit de bouwsector. “Een bouwbedrijf dat zo veel mogelijk wil, maar ook steeds meer móet werken met materialen die duurzaam tot stand zijn gekomen, moet achterhalen hoe die materialen worden geproduceerd. Gebeurt dat met steenkolen of met zonne-energie? Welke afstand moeten de bouwmaterialen afleggen en met welk soort vervoer? Maar het bedrijf moet ook weten hoe de materialen straks worden gebruikt, hoeveel bevoorrading de komende tientallen jaren nodig is, hoeveel woon-werkverkeer er ontstaat, etc.

‘Duurzaamheid verantwoorden is trending businessthema’

Duurzaamheid beperkt zich dus niet alleen tot de sector zelf, maar strekt zich uit over de hele productieketen en het uiteindelijke gebruik. Een bouwbedrijf dat groen wil zijn, moet daar rekening mee houden en dat goed weten vast te leggen. Een behoorlijke uitdaging, want hier zijn nieuwe KPI’s voor nodig, maar ook processen die worden ondersteund door nieuwe applicaties waaruit data kan worden vertaald naar stuurinformatie. En er moet een cultuuromslag plaatsvinden, die je ook wilt meten.”

Sturen met focus

Klanten zijn met vragen over duurzaamheid bij Hot ITem aan het juiste adres. Net als bij alle andere businessonderwerpen nemen Honing en zijn collega’s altijd de visie en strategie als vertrekpunt. De investering in een datagedreven duurzaamheidsoplossing moet bijdragen aan de businessdoelstellingen en vanuit een businesscase rendement opleveren. Of het nu is om het imago te verbeteren, meer klanten te winnen, kosten te besparen of goed te kunnen verantwoorden.

Sowieso is de vraag naar de expertise van Hot ITem flink toegenomen de laatste jaren. Het onderwerp ‘datagedreven werken’ wordt inmiddels in de markt gezien als een belangrijke enabler voor het succes van de organisatie. Ook dit jaar, ondanks alle economische onzekerheid en beperkingen als gevolg van het coronavirus. “De coronacrisis draagt bij aan het besef dat goede inzichten essentieel zijn om snel in te kunnen spelen op een dergelijke onverwachte situatie”, legt Honing uit. “Dit betekent dat Hot ITem ook in 2020 weer met enkele tientallen collega’s groeit. Het datavakgebied is heel divers en uitdagend, en staat in een enorme belangstelling. Wij zijn de grootste dataspecialist van Nederland, waardoor het voor dataprofessionals heel aantrekkelijk is om bij ons te werken en zich verder te ontwikkelen op alle facetten van het vakgebied.”

Recente stories