Digitalisering is een middel, geen doel

Itility creëert digitale oplossingen voor de maakindustrie, energiesector en landbouw. Het bedrijf onderscheidt zich door een pragmatische aanpak, waarbij resultaat vooropstaat. “Ons doel? Met digitale ‘add-ons’ de corebusiness van onze klanten verbeteren.”

Digitalisering is een middel, geen doel

“Wij digitaliseren niet om het digitaliseren”, zegt managing director Fleur Kappen. “Voor ons is een digitale transformatie gewoon een manier om bedrijven te helpen om efficiënter, effectiever of duurzamer te werken. Dit doen we door steeds krachtiger technologie, data, processen en mensen met elkaar te verbinden. Hierbij focussen we ons altijd op wat de klant voor ogen heeft: een oplossing creëren waarin niet de technologie, maar de toegevoegde waarde vooropstaat. Met als resultaat een structurele verbetering van een product of dienst. Met behulp van de geschikte technologie.”

‘Al binnen een paar weken bereiken we concreet resultaat’

‘Just do it’

“We zijn actief in de maakindustrie (industry 4.0), de energiesector (energy 3.0) en landbouw (agri 3.0)”, zegt managing consultant Sam Saes. “Dit zijn bij uitstek sectoren waarin je niet top-down, maar juist bottom-up moet beginnen. We gaan naast degene zitten voor wie we het werk of product optimaliseren, zodat we precies begrijpen wat hij of zij doet. Vervolgens focussen we ons op dat deel van de keten dat we kunnen verbeteren met een digitale oplossing. En dan gaan we ‘doen’. In nauwe samenwerking met de klant bereiken we al binnen een paar weken een concreet resultaat. In korte cyclische stappen bouwen we de toegevoegde waarde van de oplossing verder uit. De teams die we daarbij inzetten zijn qua kennis en technische vaardigheden altijd afgestemd op de behoefte van de klant en de beoogde digitale oplossing. Daarnaast nemen we van nature altijd een flinke dosis nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen mee.”

Veelzijdig werk

“Itility is een relatief kleine en daardoor slagvaardige en dynamische organisatie”, zegt Fleur. “We hebben specialisten in onder andere hardware, software, cloud, data, consultancy en management. Je kunt hier dus een veelzijdig carrièrepad uitstippelen en je doorontwikkelen via de Itility Academy. En dan werk je ook nog eens in sectoren met groot maatschappelijk belang. De ene keer creëer je een oplossing om de downtime van transportbanden in een warehouse te verminderen. Dan weer help je gebouwbeheerders bij het reduceren van energieverbruik of gebruik je satellietbeelden om boeren te helpen wanneer hun grond te beregenen. Je kunt hier jaren vooruit, want digitale oplossingen worden in de toekomst gewoon onderdeel van de corebusiness van bedrijven.”

Recente stories